04.10.2019 22:37


Závislost na cigaretách způsobuje nikotin, zdraví ovšem poškozuje kouř

Autor: Hana Štefánková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Přibližně čtvrtina obyvatel České republiky kouří, pro mnohé z nich je však téměř nemožné se téhle závislosti zbavit. Tabákové společnosti tak reagují na nové trendy a představují elektronické alternativy, které mají kuřákům poskytnout stejný pocit uspokojení, avšak se sníženým zdravotním rizikem.

Modelové zařízení na ilustraci účinků běžného kouře z cigaret oproti kouři z nikotinového aerosolu e-cigaret. Autor: Hana Štefánková

Ostrava – Podle aktuálního výzkumu agentury IPSOS Instant Research (viz infografika níže) mezi dospělými kuřáky, dotazovanými v Moravskoslezském kraji, převažují ti dlouhodobí. Pět až deset let kouří 23 procent kuřáků, 31 procent jich pak kouří patnáct až dvacet let. Drtivá většina to však chce změnit. „Lidé kouří, protože jsou jednak zvyklí na nikotin a jednak jim to poskytuje určitý rituál, je to společenská záležitost. Nevede je k tomu jenom závislost,“ sdělil ředitel pro komunikaci společnosti Philip Morris Petr Šebek.

Hlavním problémem ovšem dlouhodobě zůstávají zdravotní rizika spojená s kouřením. V běžných cigaretách se tabáková náplň při vysokých teplotách spaluje. Tím dochází k produkci kouře, který obsahuje velké množství škodlivin a považuje se za hlavní příčinu vzniku onemocnění spojených s kuřáctvím. Když kuřáci vdechují kouř, tak každé jedno potáhnutí z cigarety obsahuje směs karcinogenů a toxických látek, kterých je více než sedm tisíc. A nejméně šedesát devět z nich může způsobit rakovinu,“ zhodnotilo ve zprávě Vedoucího úřadu pro zdravotnictví USA Ministerstvo zdravotnictví USA.

Tabákové společnosti tak přichází s vizí bezkouřové budoucnosti, která spočívá ve výrobcích s nikotinovou náplní, která se namísto spalování jen zahřívá. Nevytváří tak škodlivý kouř, nýbrž jen takzvaný nikotinový aerosol, který obsahuje průměrně o 90 až 95 procent škodlivin méně než běžný cigaretový kouř. Na tomhle principu fungují například výrobky IQOS a GLO.

"Výpary z výrobků s technologií nahřívání tabáku sice obsahují méně toxických složek než kouř z klasické cigarety, ovšem v samotném tabáku jiné škodlivé látky jsou. Aerosol, který se z něj uvolňuje má potenciál alterovat fyziologické funkce plic a e-cigarety tak nemusí být bezpečnější alternativou" objasnila lékařka z Centra léčby závislosti na tabáku Fakultní nemocnice Brno Irena Opletalová. "Tyhle elektronická zařízení jsou však na trhu příliš krátko na to, aby se dalo k jejich zdravotní škodlivosti jednoznačně vyjádřit," dodala.

Uživatelé těchto novinek v nich vidí výhody i nevýhody. Za pozitivní považuju fakt, že s eliminací kouře se eliminuje i zápach, který běžné cigarety způsobují. Taky mě při používání e-cigarety nebolí v krku, připadá mi zdravější. Nevýhodou je však vysoká cena a potřeba výměny, když se něco s cigaretou pokazí,“ uvedla uživatelka Anna Zemanová.

V posledních letech se pozornost odborníků i laiků zaměřila na nikotin. Ten je složkou cigaret i jejich elektronických alternativ, je návykový a považován za jednu z příčin vzniku onemocnění způsobených kouřením. Vědecké studie však tvrdí opak. „Státní zdravotní orgány a úřady dlouhodobě potvrzují, že poškození zdraví způsobené kouřením nezpůsobuje nikotin, ale složky vznikající při spalování tabáku, proto bychom měli lidi podporovat v tom, aby přešli na jinou formu užití nikotinu, která nebude na bázi hoření,“ potvrdil pro časopis Panorama ředitel Oddělení klinické onkologie v Avianě v Itálií Umberto Tirelli. "Nikotin je zodpovědný pouze za malou část neblahých zdravotních následků kouření," dodala Opletalová.

Průzkum IPSOS v Moravskoslezském kraji založený na datech od společnosti Philip Morris. Autor infografiky: Hana Štefánková

Klíčová slova: kouření, e-cigarety, tabák, nikotin

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.