24.04.2018 20:59


Zasláním intimních fotek se vystavujete riziku zneužití, varují odborníci

Autor: Michaela Dvořáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Téměř polovina dospělé populace podle výzkumu společnosti McAfee zasílá a sdílí intimní materiály a zprávy. Mladých tak činí dokonce asi 70 procent. Odborníci a policisté však upozorňují, že se jedná o rizikové chování. Zaslané fotografie jsou velmi snadno zneužitelné a oběti se proti jednání mohou jen obtížně bránit. Problémem je i nedostatečná legislativa.

 Zasílání intimních snímků je rizikové jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Foto: Michaela Dvořáková

Praha – Sexting, tedy zasílání erotických fotek a videí, je dnes především mezi mladými lidmi velmi rozšířenou praktikou. Dopouští se jí většina dospělé populace. Odborníci a policisté však varují, že zaslané snímky a nahrávky lze snadno zneužít.

„Potenciálním útočníkům je dáván k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít proti poškozeným. Tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit za delší dobu od svého vzniku,“ vysvětlila rizika policejní mluvčí Michaela Nováková. Výjimečné nejsou ani případy následného vydírání a sexuálního obtěžování oběti.

Za nejrizikovější lze určitě považovat zasílání erotických fotek neznámým lidem. „Pachatel zcela cíleně láká od protějšku intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale oběť učiní, stane se poté obvykle terčem vydírání. Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších fotografií či videí nebo v horším případě osobní schůzku,“ popsala policistka Jana Kroutilová.

Ze vzniklé situace je pro oběť složité se vymanit. Důležitá je především prevence. „V této oblasti existuje velmi jednoduché opatření, jak se do rizikové situace nedostat, a to intimní fotografie a videa nikomu neposílat a v lepším případě je vůbec nepořizovat,“ dodala Kroutilová.

Zneužité mohou být ale i fotografie, které oběť – většinou žena – zašle svému partnerovi. Ten je může zveřejnit sám například v důsledku ukončení vztahu. Tento jev se označuje jako „revenge porn“. V zahraničí spáchalo v jeho důsledku v uplynulých letech několik obětí sebevraždu, jako například Italka Tiziana Cantone v roce 2016. Neunesla široký virální posměch, který se na ni snesl po úniku její sexuální nahrávky.

I přes závažnost následků takového jednání ale nemusí být ten, kdo se ho dopustil, v Česku trestně odpovědný. Důvodem je nedostatečná legislativa. Kroutilová ale zdůrazňuje, že by se oběti stejně měly na policii obrátit. „Je důležité nesetrvávat pod vlivem pachatele a nezůstávat na problém sám,“ poznamenala.

Rizika zasílaných intimních fotografií si uvědomuje čtyřiadvacetiletá studentka Vendula K., která je v současné době na studijním pobytu v zahraničí a vede se svým přítelem vztah na dálku. „Je to způsob, jak alespoň trochu kompenzovat tělesnou blízkost. Dávám si ale pozor, abych nikde nebyla identifikovatelná, zejména, aby nikde nebyl vidět můj obličej,“ řekla. V minulosti už strach z uveřejnění snímků zažila. „Dodnes mě to mrzí, protože cítím, že je to mimo mou kontrolu,“ prozradila.

Problém se však zdaleka netýká jen dospělé populace. Výzkum provedený Univerzitou Palackého ve spolupráci se společností O2 ukázal, že fotografie svého obnaženého těla zasílá 15 procent dětí ve věku od sedmi do sedmnácti let. Téměř 33 procent dotázaných dětí uvedlo, že by se nikomu nesvěřily, pokud by se ocitly v takovém problému. Kvůli tomu se mohou stát pro útočníky snadnou obětí.

Před nebezpečím vydírání dětí souvisejícím se sextingem varuje psycholožka Anna Ševčíková, která oblast online sexuality zkoumá na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. "V takových chvílích je dobré se obrátit na někoho, komu důvěřuje, například rodič, vyučující, Linka důvěry," uvedla. "Bohužel ze studií víme, že se do takových situacích s největší pravděpodobností ti dospívající, kterým chybí sociální opora, tedy že nemají dobré vztahy s vrstevníky a rodiči," upozornila Ševčíková. Dodala, že pokud k šíření dojde přes sociální sítě, je vhodné obsah co nejdříve nahlásit jako nepatřičný.

Zasílání intimních fotek a nahrávek mezi dětmi považuje za rizikové i ministerstvo školství. V loňském roce na problém upozornilo a upravilo své metodické pokyny k prevenci a řešení šikany. V případě sdílení snímků, na nichž je eroticky vyobrazeno dítě, se jedná o trestný čin. Učitelé mají tedy povinnost takové jednání policii nahlásit, pokud se o něm dozví. Mnozí pachatelé si neuvědomují, že se dopouštějí něčeho protiprávního. Sexting tedy může být rizikový nejen pro vyobrazeného člověka, ale i pro toho, kdo snímek dále šíří. Ševčíková se domnívá, že je třeba s dětmi o problému sextingu komunikovat. "Vůbec se s nimi bavit o rizicích a důsledcích rizikových aktivit, které souvisejí s používáním digitálních technologií," uzavřela.

Klíčová slova: sexting, revenge porn, sexuální rizika, sociální sítě

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.