01.04.2020 19:41


Začínají zápisy do prvních tříd. Děti u nich však nebudou

Autor: Anežka Schreibová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Letošní zápisy do prvních tříd se vůbec poprvé konají bez přítomnosti dětí. Zůstává tak pouze formální část zápisu, od části motivační se upouští. Některé základní školy umožní přihlásit dítě k povinné školní docházce pouze elektronicky, do jiných mohou rodiče přijít osobně. Netradiční zápisy však proběhnou podle plánovaného harmonogramu, tedy od 1. do 30. dubna.

Při zápisu do prvních tříd nechybí roušky, ochranné štíty, rukavice ani dezinfekce. Foto: Anežka Schreibová

Praha/České Budějovice – Kvůli nařízení ministerstva školství letos předškoláci na zápis do prvních tříd osobně nepřijdou. I přes mimořádnou situaci se však zápisy na českých základních školách uskuteční v původním termínu. Mnohé školy již nyní plánují náhradu za zrušenou motivační část. Budoucí prvňáčci by se tak měli seznámit se školním prostředím dříve, než v září poprvé usednou do lavic.

Zápis do prvních tříd se dnes konal i na českobudějovické Církevní základní škole Rudolfovská. Přišli k němu však jen rodiče budoucích školáků. Letos máme přihlášených kolem osmdesáti dětí, přijmout jich ale můžeme jen polovinu,“ uvedl ředitel školy Jan Schreib (příbuzný autorky – pozn. red.). Podle školského zákona školy přednostně přijímají děti ze spádové oblasti, tedy ze školského obvodu, v němž má žák trvalý pobyt. Církevní školy ovšem tvoří specifickou kategorii. V tomto případě není zřizovatelem školy obec, ale biskupství. My spadáme pod Biskupství českobudějovické, které spravuje církevní školy v jižních Čechách. Můžeme proto přijímat děti z celého kraje,“ dodal Schreib. Kvůli omezené kapacitě dostanou přednost šestileté děti před pětiletými a také ty, které již na škole mají sourozence. O zbylých přijatých rozhodne los.

Běžně pořádáme zápis pouze odpoledne, ale jelikož za současné situace mnoho rodičů zůstává doma, mohou letos přijít i dopoledne. Každý se přihlásí na konkrétní čas. Kromě snazší organizace tím zároveň zajistíme, že se ve škole nebude pohybovat větší počet lidí najednou,“ řekl Schreib. Stejně jako na další základní školy, i sem mohli rodiče poslat přihlášku prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou. 

Podle učitelky Jany Bobkové je přitom letošní zápis i přes vynechání motivační části stejně časově náročný. Dnešek má oproti předchozím letům úplně jinou atmosféru. Je to hodně formální, děti tu zkrátka chybí,“ uvedla. I přes netradiční podobu příchozí vzorně dodržují mimořádná hygienická opatření. Rodiče vždy chodí se zakrytým obličejem, udržují dvoumetrové odstupy a všem také při příchodu dezinfikujeme ruce,“ uvedla sekretářka Simona Trnková. Sami zaměstnanci školy přitom nosí nejen povinnou roušku, ale i ochranný štít a rukavice.

Vedení některých základních škol již nyní počítá s náhradou zrušené motivační části zápisu. Program pro nově přijaté žáky plánuje i Církevní základní škola Rudolfovská. Motivační část nerušíme, pouze ji posuneme. Chceme ji spojit se Dnem dětí a uspořádat na škole motivační den, aby se děti seznámily s prostředím i s budoucími učiteli a spolužáky,“ řekl Schreib.

Klíčová slova: zápis, základní škola, první třída, České Budějovice

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.