10.03.2018 18:59


Za cestování bez jízdenky zaplatíte i dvacet tisíc korun. Peníze z exekucí jdou dopravnímu podniku

Autor: Karolína Poláčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Podle loňských údajů Sdružení dopravních podniků České republiky dluží černí pasažéři za poslední tři roky dopravním podnikům téměř dvě miliardy korun. V Brně pokutu skutečně zaplatí jenom třetina cestujících, kteří byli přistiženi bez jízdenky. Jako mnoho jiných, i Jindřiška Kalousová se kvůli jízdě načerno výrazně zadlužila.

Zastávka Česká. Foto: Karolína Poláčková

Brno  Dopravní podnik města Brna v minulém roce podal téměř pět tisíc exekučních návrhů. Exekutoři pokuty vymáhají, profituje podnik. O narůstání dluhu vůči dopravnímu podniku se mnoho černých pasažérů dozví až po letech. „Exekutoři se mnou jednali jako se zločincem. Největší pocit nespravedlnosti jsem měla z toho, že jsem se o předání pohledávky z dopravního podniku do rukou exekutorů nedozvěděla, přestože jsem vždy hlásila změnu adresy,“ řekla Jindřiška Kalousová, která se kvůli jízdě načerno zadlužila.

Počet cestujících bez jízdenky, které ročně brněnští revizoři chytí, se pohybuje kolem šedesáti tisíc. Černí pasažéři mají na úhradu pokuty ve výši osmi set korun pět dní nebo třicet dní k zaplacení patnácti set korun. Po uplynutí této lhůty dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou. „Dlužník je upozorněn dopisem. Pokud nic neuhradí a ani se s námi nesnaží komunikovat, dojde k podání žaloby,“ řekl vedoucí tarifního kontaktního centra Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miroslav Slavíček. Soud poté, za nepřítomnosti dlužníka, rozhodne elektronickým platebním rozkazem.

„Vždy jsem věděla, že pokutu mám, ale kdy šla pohledávka k soudu a k exekuci jsem se nikdy nedozvěděla. Informace se ke mně dostala po letech, částka se navýšila na dvacet tisíc korun,“ vyjádřila se Kalousová. Exekuční návrh může dopravní podnik podat až v situaci, kdy dlužník ani po vydání rozsudku neprojeví snahu situaci řešit. „Když dlužník nekomunikuje a nepřebírá poštu, soud rozhodne rozsudkem. To může trvat od několika měsíců do několika let,“ uvedl Slavíček.

V řízení před soudem a v exekučním řízení je Dopravní podnik města Brna zastoupen advokátní kanceláří Michaela Buchlovského. „Advokát si za jízdu bez jízdenky v hodnotě dvacet pět korun účtuje náklady přes pět tisíc,“ řekl zakladatel spolku NADKLAM Cestou z exekucí Jiří Bezděk. Dopravní podnik města Brna z vymožené pohledávky získává sumu za jízdné, přirážku k němu a také úroky z prodlení. „Veškeré vymožené peníze náleží dopravnímu podniku, nikoli advokátovi. Odměna advokátovi je věc soukromé smlouvy mezi advokátem a dopravním podnikem,“ uvedl za advokátní kancelář Michaela Buchlovského Petr Štěrba.

„V minulém roce pokuty činili dohromady asi osmdesát milionů korun. Revizory chycení černí pasažéři však zaplatili jenom něco přes dvacet pět miliónů. Dopravní podnik nemůže mít email nebo telefonní číslo na dlužníky,“ vyjádřil se vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Plat revizorů závisí na počtu chycených černých pasažérů jenom z jedné čtvrtiny. „S revizory nemám špatnou zkušenost, vždy byli zdvořilí. Jsem přesvědčená, že právě exekutoři oddalují pohledávky, aby se suma navyšovala. Chovají se hrubě a vyhrožují,“ řekla Kalousová. Se systémem vymáhání nesouhlasí ani Bezděk. „Je to řízené okrádání lidí, především sociálně slabších. Exekuční advokát vyřizuje až dva tisíce exekucí denně. Díky pohledávkám může advokátní kancelář vydělat až milion za den,“ sdělil.

V Brně počet černých pasažérů v posledních třech letech mírně klesá. Nejvíc jich revizoři každoročně dopadnou na zastávkách Česká, Hlavní nádraží a Mendlovo náměstí.

Klíčová slova: černí pasažéři, exekuce, dopravní podnik

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

KP | 13. 03. 2018, 20:13
Pokuty činili?