02.11.2012 21:15


"Vzdělání jako nástroj rozvoje?"- rozhovor s Václavem Peclem, ředitelem festivalu Naiff

Autor: Jaroslava Šimáková | Kurz: Rádio Stisk | Kategorie: Online rozhovor

Organizace UWIP uvádí festival dokumentárních filmů o domorodých lidech. www.naiff.eu

Přehrát audio

Audio

NAIFF

9.11.- 10.11.2012, átrium a aula FSS, Joštova 10, Brno

http://www.naiff.eu/

Festival dokumentárních filmů o domorodých lidech.
Filmy, přednášky, zajímaví hosté, ochutnávka hmyzích pokrmů a cesmíny paraguayské.
-------------------------

Program:
PÁTEK 9.11.

17:00
Zahájení

17:15
Kateřinka (Malenkaja Katerina), Ivan Golovnev, 24 minut, Rusko 2004.
Severovýchod Sibiře, Rusko. Malé chantyjské děvčátko Katerina pozoruje a snaží se chápat vnější svět. Učí se hlasům lidí, zvířat a dalších bytostí. Postupně se přibližuje k neznámu a neznámo se přibližuje k ní – nedaleko od jejich nomádského tábora se objevuje těžební ropná věž.

17:45
Freewestpapua, Václav Pecl
Krátké představení kampaně za Západní Papuu.

18:00
Tajná válka (Secret War), Steffen Keulig, Německo 2007
Film popisuje situaci běženců ze západní části Papuy spolu s historií tohoto území zabraného Indonésií a přináší svědectví o drancování přírodních zdrojů prostřednictvím řady rozhovorů. Film byl premiérově uveden na benátském Biennale 2007.

18:16
Západní Papua - cesta ke svobodě (West Papua – A Journey to Freedom), Erin Morris, 30 min, Austrálie 2011
Dokument stručně popisuje politický aktivismus Hermana Wainggaie, mladého vůdce za nezávislost Západní Papuy, při jeho cestě z australského Melbourne do odlehlého uprchlického tábora běženců ze Západní Papuy, který se nachází na severním pobřeží Papuy
Nové Guineje.


19:00
Romové a příroda, Mgr. Vojtěch Pelikán
Přednáška na téma vztahu Romů k přírodě se zabývá dvěma dimenzemi postoje k přírodě: Nejprve neagrárním způsobem života přinášejícím značně rozdílnou podobu uvažování. To se promítá do postoje ke krajině, který je zejména nereflektovaný, krajina tvoří hranici mezi lidským světem a chaosem, promlouvá skrze ni Bůh a důležitou emocí je strach z přírodního. Výrazný je i postoj prakticko-užitný. Druhá dimenze studuje postoj k přírodě jakožto principu skrze vymezování rituálně nečistého, což lze považovat za ekvivalent dichotomie příroda-kultura.


20:00
Romský král, Viliam Poltikovič, 57 min, ČR 2009
Sběrný dokument o proměnách romské osady za 20. let. Roku 1992 natočil dokumentarista Viliam Poltikovič sociální dokument Stěhování osady o romských obyvatelích slovenské obce Žehra, kteří se ze svých ručně postavených obydlí hromadně přestěhovali do nových panelových domů. Po 17 letech se autor do obce vrací a zjišťuje současný stav. Nejen, jak se jim vede, ale jak reflektují svoji situaci, jaké je mikroklima vesnice a jak vnímají změny ve společnosti. Řada z nich se vydala za prací do Čech nebo se odstěhovala do Velké Británie, kam je autoři s kamerou také sledují.

SOBOTA 10.11.

16:00
Mokenové, synové želvy (Nomadic People of the Seas/Moken de Birmanie), 55 min, 2006
Mezi ostrůvky Andamanského moře se stěhují z místa na místo rodiny rybářů a lovců perel. O Mokenech se v jihovýchodní Asii říká, že jsou to lidé, kteří se vynořili z moře. Jsou to kočovníci, kteří žijí na svých loďkách a stěhují se z místa na místo po ostrůvcích Andamanského moře. Na plážích si staví chýše, kde přežívají období dešťů, kdy se nelze plavit po moři. Mokenové jsou malé etnikum – jsou jich sotva tři tisíce – a patří k nejstarším obyvatelům této oblasti. Představují jediný mořský národ, který nepraktikuje rybolov v pravém slova smyslu. Jsou však neúnavnými potápěči, sběrači korýšů a mořských perel – a rovněž zkušenými staviteli lodí. Jsou stále na cestách a domov mají tam, kam je zaneslo moře a kde je zastihla noc.

17:00
Kamera jako nástroj ochrany tradičních znalostí, Ing. Pavel Borecký
Prezentace metody etnobotanického výzkumu, který využívá filmové kamery jako nástroje pro záznam mizejících tradičních znalostí kmene Ashéninka. Tento odborný příspěvek přináší zároveň širší vhled do problematiky soužití většinové společnosti a indigenních obyvatel Amazonie.

18:00
Pod sluncem tma (Solar Eclipse), Martin Mareček, 81 min, ČR 2011
Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví experti, se naposledy vracejí do odlehlé zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi lety elektrifikovali areál školy a nemocnice. Postupně zjišťují, proč některé části systému nefungují, a snaží se vše během hektických dnů i černočerných nocí opravit a finálně předat. Zažívají zkraty všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i oslavné rituály vděčnosti. Pod sluncem tma vtipně a naprosto otevřeně sleduje úskalí rozvojové pomoci.

19:30
„Ne barevné, ne chlupaté“ - přednáška doc. Ing. Marie Borkovcové
Hrst hmyzu dodá člověku denní množství všech potřebných látek. Avšak už jako malým dětem nám rodiče vštípili do hlav, že hmyz se nejí - i proto k hmyzu má většina z nás ve spojení s jídlem odpor. Přitom Evropa je jediný kontinent, kde hmyz nepatří do lidského jídelníčku ani okrajově. Doktorka Marie Borkovcová vede na Mendelově univerzitě výzkum, který se snaží začlenit hmyz do českého jídelníčku.

20:15
Školitelé světa (Schooling the World), Carol Black, 65 min, USA 2011
Kdybyste chtěli zničit kulturu, kde byste začali? - U dětí.
Film zpochybňuje přesvědčení, že západní model vzdělávání pomáhá zlepšovat život, ať se dostane kamkoli. Zamýšlí se nad odcizujícím dopadem vzdělání nejen u dětí, ale i dospělých v domorodém kontextu, např. v Ladakhu. Zdůrazněn je i odlišný, avšak rovněž ničivý kontext vzdělání v Americe. Film nabízí pronikavý pohled pro všechny, kdo se zajímají o smysluplnou výchovu a vzdělání dětí a budoucnost lidské civilizace.

Po filmu Školitelé světa bude následovat debata o problematice školního vzdělávání chudých, minoritních a marginalizovaných skupin populace. Vzdělání se stalo jedním z nejoblíbenějších nástrojů rozvoje a zařadilo se mezi Rozvojové cíle milénia OSN. Jaké dosáhly tyto projekty úspěchů a opravdu je vhodným řešením „postavit školu v Africe“? Pozvání do diskuse přijali Irena Kašparová, MA, Ph.D. (antropoložka, FSS MU Brno), Ing. Mgr. Tomáš Ryška (Katedra obecné antropologie FHS UK a Kabinet sociální antropologie KSV UP), Ing. Jiří Sázel (předseda projektu Brontosauři v Himálajích) a Ing. Jan Tilinger (předseda Občanského sdružení Surya). Debatu bude moderovat Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (FSS MU Brno).

Po skončení programu - afterparty v Café Mezzanine:
DJ Dan Keschen + hmyzí raut

Po celý čas festivalu bude možné zdarma ochutnávat čaj z cesmíny paraguayské.
............................
Rozhlasový pořad Zlá hodinka se zaměřuje na brněnské kulturní aktivity.

Klíčová slova: organizace UWIP, festival NAIFF

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.