18.03.2016 17:29


Výstava připomíná patnáct let od otevření nové budovy Moravské zemské knihovny

Autor: Jan Matoušek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Druhého dubna 2001 byla otevřena nová budova Moravské zemské knihovny na Kounicově ulici v Brně. Patnácté výročí si druhá největší instituce svého druhu v republice připomíná speciální výstavou. Její součástí jsou například architektonické studie Bohuslava Fuchse ze třicátých let minulého století. 

Nová budova Moravské zemské knihovny slaví letos patnácté výročí. Foto: Jan Matoušek

Brno – Již patnáct let lze na Kounicově ulici navštívit Moravskou zemskou knihovnu. Základní kámen budovy byl za asistence tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála položen 16. října 1998. Na místě, které bylo k těmto účelům vyhrazeno již ve třicátých letech minulého století. Zástupci města i knihovny novou budovu představili veřejnosti 2. dubna 2001, jen čtyři dny po jejím dokončení. Jedním z náročnějších úkonů, spojených se stěhováním do nové budovy, bylo přesouvání jednotlivých publikací. „Stěhování bylo logisticky náročné i z toho důvodu, že se fondy stěhovaly nejen z původní hlavní budovy, ale rovněž z externích depozitářů,“ řekla Hana Glombová z Odboru historických celků Moravské zemské knihovny.

Připomenout minulost knihovny i výstavbu nové budovy má za cíl speciální výstava, která se koná od 16. března do 2. dubna. „Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout exponáty, vážící se k jednotlivým fázím vývoje celého projektu. Od prvních úvah z počátku třicátých let dvacátého století v podobě architektonických studií od Bohuslava Fuchse, až po exponáty vztahující se k současnosti,“ řekl koordinátor kulturních akcí Pavel Albert. Kromě výstavy chystá knihovna k patnáctiletému výročí například také přednášku Jaromíra Kubíčka, jenž byl v době stěhování ředitelem Moravské zemské knihovny.

V nové budově je nyní prostor pro více než šest milionů svazků. „Nové větší prostory umožnily nabídnout další služby, což také znamenalo nárůst uživatelů,“ uvedla Glombová. Aby knihovna o své čtenáře nepřišla, musí se ale stále dívat do budoucnosti. Počítá se s využíváním nových technologií a postupnou digitalizací fondů. „Moravská zemská knihovna je také institucí, která vyvíjí Centrální portál knihoven, což je nástroj umožňující uživatelům jednotlivých knihoven přístup ke knihovním fondům z celé republiky,“ uzavřela Glombová.

Moravská zemská knihovna byla založena začátkem devatenáctého století. V roce 1817 se stala součástí Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum – poznámka redakce). Od roku 1883 byla knihovna zpřístupněna veřejnosti a o čtyřicet let později začala plnit roli univerzitní knihovny pro Masarykovu univerzitu. Od padesátých let minulého století byl používán název Státní vědecká knihovna Brno. K historickému názvu Moravská zemská knihovna se instituce vrátila v roce 1993.

Zajímavá čísla spojená s Moravskou zemskou knihovnou

Obestavěný prostor knihovny: 103 000 m3

Zastavěná plocha: 3 108 m2

Počet pater: 10 (7 nadzemních a 3 podzemní)

Celková plocha studoven: 3 605 m2

Počet studijních místností: 770

Počet registrovaných čtenářů: 20 583

Počet návštěvníků knihovny za rok 2015: 439 226

První evidovaná kniha: 6. 7. 1808

Klíčová slova: Moravská zemská knihovna, Brno, výstava, výročí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.