20.05.2016 11:48


Výstava Orbis Pictus Play rozvíjí kreativitu a fantazii podle myšlenek Komenského

Autor: Anna Mikulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Orbis Pictus Play je interaktivní projekt, který od 20. května tvoří stálou expozici v prostorách zlínského zámku. Výstava je inspirovaná myšlenkami Jana Amose Komenského o poznání světa a učení se hrou. Soustava 34 objektů je založena na základních fyzikálních zákonech, hře světla a stínu nebo zvukových odrazů. 

Zlín – Interaktivní výstava Orbis Pictus Play je novou stálou expozicí zlínského zámku. Projekt inspirovaný dílem Jana Amose Komenského se snaží rozvíjet kreativitu a touhu po poznání pomocí lidských smyslů. Celý projekt tvoří soustava šesti tematických výstav, jejíž koncept vymysleli autoři Jiří a Radana Waldovi ve spolupráci s Petrem Nikem a dalšími českými i zahraničními umělci. Orbis Pictus Play vychází z konceptu Jana Ámose Komenského a opírá se o jeho nadčasové myšlenky z knihy Labyrint světa a ráj srdce. I samotný název projektu je spojený s Komenského učebnicí Orbis Pictus ze 17. století.

Autoři expozice se po deseti letech putovních výstav po České republice i po světě rozhodli pozastavit cestu Orbis Pictus Play ve Zlíně. „Je pro nás oslavou, že projekt, který k dnešnímu dni posbíral takřka tři miliony návštěvníků získal další důstojné stanoviště,“ řekl jeden z tvůrců výstavy Jiří Walda. Celkem 34 objektů v prostorách zámku spojuje téma Magické komnaty. Díla tuzemských i světových výtvarníků se zaměřují na poznání světa i sebe samého pomocí hry a vlastních smyslů. Návštěvníci svojí spoluúčastí dotváří vystavené nástroje, které využívají jednoduchých mechanismů pohybu zvuku, světla, kinetického pohybu a dalších. Důležité není autorství děl, ale jejich funkčnost. 

Jedna z instalací výstavy Orbis Pictus Play ve Zlíně. Foto: Anna Mikulová

Zahájení výstavy se zúčastnili všichni tvůrci projektu i organizátoři. „Není to vernisáž, ale začátek procesu. Moc bych si přál, aby výstava měla svůj zajímavý vývoj. Máme v plánu oslovit místní studenty a zapojit i další umělce. Expozice se tak bude postupně měnit,“ uvedl autor výtvarného konceptu Petr Nikl, který celou instalaci na jaře na zámku sestavil. Orbis Pictus Play je ve Zlíně umístěný prozatím na dobu neurčitou. 

Druhou část projektu tvoří expozice Labyrint světel v prostorách Krajské galerie výtvarného umění. Výstava je přímo propojená s Orbis Pictus Play a představuje různé vnímání světla a interakci s ním. Instalace vizuálních objektů bude přístupná v 14. budově Baťova Institutu do 18. září letošního roku. 

Klíčová slova: výstava, Orbis Pictus Play, Zlín, Jan Ámos Komenský, interaktivita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.