24.03.2015 19:26


Vysokoškolské nebo neexistuje

Autor: Balgová Ivana | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Ako mnoho vecí v živote, aj predstava o študentskom živote sa vzďaľuje skutočnosti. Táto vzdialenosť u mňa už druhý rok znamená približne stopäťdesiatkilometrovú cestu do Brna.

Štúdium na Masarykovej univerzite som si vysnívala a v deň, keď ma prijali, sa pojem študentský život v mojej mysli spojil so slovom dokonalosť. Nezabudnem na pocit výnimočnosti, ktorý som cítila, keď som sedela pred Fakultou sociálnych štúdií a pozerala sa na svoju novú školu. Nezabudnem naň najmä preto, že už dávno som sa tak výnimočne necítila.

Život na vysokej škole budú najkrajšie roky tvojho života. Priateľstvá, ktorá tu získaš, budeš mať na celý život. Nikdy nezabudneš na príhody z internátu. Učiť sa budeš v podstate len pred skúškami. Nikdy už nebudeš mať menej povinností a zároveň viac voľného času. Toto mi neustále opakovali ľudia z môjho okolia. Z ich rozprávania sa život na vysokej škole približoval k nebu. Stačil však len jeden semester, aby som pochopila, že vysokoškolské nebo neexistuje.

Ivana Balgová

Už prvý týždeň som bola pozadu s čítaním povinnej literatúry. Nevedela som nájsť prekliatu učebňu AVC. Vysloviť meno prednášajúceho bolo takmer nemožné. V spánku som počítala, koľko bodov potrebujem získať z testu aby som dostala zápočet. A v novom bývaní som na vlastnej koži zažila, ako hlboko zakorenené sú predstavy o vzťahu ženy a špinavej kuchyne. Ale najmä som zistila, že oproti generácii mojich rodičov sa situácia na vysokých školách podstatne zmenila. To, čo popísali sociológovia už pred rokmi som zrazu pocítila na vlastnej koži. Vysoká škola už nepredstavuje „oddychové“ roky pred zamestnaním, ktoré treba využiť na spoznávanie seba, iných ľudí a rôznych druhov alkoholu. Nad študentami sa teraz nepretržite vznáša percento nezamestnaných absolventov a hrozba neúspechu. V situácii, kedy rovnica vysoká škola rovná sa istota zamestnania prestáva platiť, musia študenti robiť viac ako pospávať na prednáškach. Stáže, brigády, výmenné pobyty, štúdium niekoľkých odborov. Preto viac ako pod vplyvom alkoholu je dnešná generácia pod vplyvom stresu. Vnímanie vysokoškolských študentov ako popíjajúcich a bezstarostných však stále pretrváva. Aj keď sa väčšiny už netýka.

Teraz, vo štvrtom semestri, som stále pozadu. Učiva je veľa a často ho nechápem. Čítanie povinnej literatúry a písanie prác mi zaberie takmer všetok čas. Študujem dva odbory a letné mesiace strávim na praxi. Poznámky o tom, že toto je najkrajšie obdobie môjho života prechádzam s mlčaním.

Klíčová slova: štúdium, vysoká škola

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.