25.02.2020 20:05


Vysokoškolské katolické hnutí spojuje v Brně mladé věřící, společně mohou prožít i postní dobu

Autor: Petra Šebková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) v Brně je studentský spolek, který nejen pro věřící studenty z brněnských vysokých škol organizuje různé aktivity a případně nabízí prostor, kde víru rozvíjet. Některé z činností mohou studenti využít i během nadcházející postní doby.

Mladí lidé na snídaní v Studentském centru VKH.

Brno – Zážitky, zkušenosti a nová přátelství. Tyto věci bude mít Marie Stejskalová s aktivitami pro VKH po celý život spojený. Každé společenství, kterému člověk dá svůj čas a srdce, je výjimečné, ale VKH je speciální tím, že v něm můžeme sdílet i tu duchovní stránku,” vysvětluje jedna z aktivních členek hnutí Marie Stejskalová.

Vysokoškolské katolické hnutí v Brně funguje jako spolek, finance získává z výdělků každoročního plesu nebo díky darům. Každý školní rok hnutí vede rada, kterou tvoří kolem patnácti studentských dobrovolníků. Každý se stará o svůj resort, například o propagaci, sport nebo charitu, organizuje aktivity s ním spojené,” vysvětluje letošní radní Ondřej Sojka. Odhadl bych, že se kolem VKH pohybuje přibližně pět set lidí, ale neexistuje žádná přesná členská evidence,” přibližuje Sojka a dodává, že nejnavštěvovanější jsou pondělní studentské mše. 

V průběhu roku hnutí pořádá různé akce, jako jsou noční hra nebo církevní silvestr. Na konci roku v Brně už nikdo nebývá, tak místo toho máme silvestr na konci listopadu, kdy bývá konec liturgického roku,” vysvětluje Ondřej Sojka. Studenti se mohou zapojit do sportovních aktivit nebo se stát členy divadelního spolku. Rada pořádá i charitativní akce, například návštěvu dětí v brněnských nemocnicích. Kdokoli pak může během týdne navštívit Studentské centrum na Kozí ulici. 

Členkou rady byla dvakrát i Marie Stejskalová. Na starosti měla organizaci kulturních aktivit a víkendových akcí. Byla to pro mě úžasná zkušenost. Domlouvala jsem přednášky s váženými hosty, naučila jsem se, jak komunikovat lépe s lidmi a být víc asertivní,” vzpomíná studentka psychologie. Při svém druhém působení v radě měla i funkci místopředsedkyně. „Tehdy jsem pochopila, jak je důležité pečovat o vztahy v kolektivu, pokud se má něco společně vytvářet," vzpomíná Stejskalová. 

Jak Sojka připomíná, hnutí se neobejde bez duchovního vedení, radě jsou proto nablízku studentští kaplani. Jeden z nich, otec Jan Pacner, pozoruje, že aktivní členství v hnutí je pro mladé velmi cennou zkušeností do budoucna. Naučí je to být dobrým člověkem i studentem, naučí se prožívat radost z víry a být ochotný pro tu víru něco udělat,” dodává Pacner. 

Ve středu začíná pro všechny křesťany čtyřicetidenní postní doba před Velikonocemi a VKH nabízí mladým lidem možnosti, jak ji společně prožít. Na začátku března je v Břežanech u Znojma třídenní postní duchovní obnova. Vede ji salesián Libor Všetula, součástí jsou přednášky, diskuse, ale i pro půst typické tiché rozjímání,” přibližuje jednu z postních aktivit radní Ondřej Sojka.

Otec Pacner mladým doporučuje, že není nutně potřeba si v postní době odpírat, ale že je někdy lepší spíše udělat něco navíc, třeba věnovat více času modlitbě. Nabízíme mladým i aktivitu duchovního doprovázení, při kterém si člověk najde každý den čas na čtení Písma a jednou týdně ho pak probírá s vybraným duchovním,” vysvětluje Pacner. 

Právě duchovní doprovázení považuje Stejskalová za skvělou postní aktivitu a rozhodla se inspirovat i dalšími doporučeními Pacnera. Souhlasím s tím, že je lepší během postu udělat něco navíc a ne si jenom odpírat. Já si například v mobilu během půstu vypínám data. Když přejíždím tramvají, nejsem na mobilu a raději věnuji ten čas modlitbě," prozrazuje svoje plány na postní dobu.

Klíčová slova: studentský spolek, postní doba, církev

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.