02.04.2018 18:44


Vedoucí terénních pracovníků IQ Roma Servis Adam Fialík: Rapid Re-Housing je vhodný způsob k řešení bytové nouze

Autor: Gabriela Štvrtňová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Čtyřicáté rodině účastnící se brněnského projektu Rapid Re-Housing byla v březnu prodloužena nájemní smlouva. Projekt, jehož cílem je rodinám s dětmi pomoct z bytové nouze a tím i z jiných sociálních problémů, má tak zatím osmdesáti procentní úspěšnost. Na projektu se významně podílel tým sociálních pracovníků organizace IQ Roma Servis, jehož vedoucí Adam Fialík úlohu pracovníků i projekt Rapid Re-Housing Stisku přiblížil víc.

Brno – Rychlé zabydlení, tak lze přeložit brněnský projekt Rapid Re-Housing, který brněnští radní započali před dvěma roky. Jeho základem je zahraniční koncept Housing First. Ten pracuje s myšlenkou, že když se lidem v bytové nouzi poskytne stabilní bydlení, pomůže jim to bojovat i s jejich dalšími sociálními problémy. Cílovou skupinou projektu v Brně byly rodiny s dětmi. 

V pilotním programu město losem vybralo prvních padesát rodin, kterým přidělilo byt. Hodnotícím závěrečným kritériem bylo prodloužení jejich nájemní smlouvy, to bylo v březnu schváleno čtyřicáté rodině. S rodinami pracoval tým sociálních pracovníků organizace IQ Roma Servis. „Chceme program natočit tak, aby lidé využívali to, co umí. Je pro nás důležité se zaměřit na jejich silné stránky,“ říká vedoucí týmu Adam Fialík. 

Jaké jsou nejčastější důvody, kvůli kterým se lidé stanou sociálně vyloučení? 

Podle mě v tom dnes drtivá většina vyrůstá. Jiní zase žijí na hraně sociálního vyloučení a v nějakou chvíli se to pak prostě překlopí. Třeba přijdou o práci nebo zemře někdo v rodině a na co byli zvyklí, přestane fungovat. Je dost náročné se z toho potom dostat. 

Dokáže projekt Rapid Re-Housing lidem v takových problémech dlouhodobě pomoct? 

Doufáme. Vychází z myšlenky Housing First, která dlouhou dobu funguje v zahraničí. Je postavená na tom, že se lidem poskytne byt, a tak je možná jejich další reintegrace do společnosti. V projektu Rapid Re-Housing vidím dvě dobré věci. Za prvé dokázal dostat některé rodiny mimo vyloučenou lokalitu. Za druhé je velký přínos v tom, že se děti z rodin dostanou i do školy mimo tyto lokality. Spádová škola je pro ně často hodně důležitá.  

Jak je pro tyto lidi obtížné sehnat si standardní bydlení? 

Pro člověka, který vyrůstá ve středostavovské rodině, je to něco naprosto nepředstavitelného. Funguje tam obrovská kumulace faktorů, která tyto lidi znevýhodňuje. Za prvé jsou to finance, tito lidé se pohybují v dost velké chudobě nebo na její hraně. Často pobírají hmotnou nouzi a na to, aby si mohli byt pronajmout, potřebují mít minimálně dva našetřené nájmy. Běžně ale šetří každou stokorunu.
Problémem při pronájmu bytu jsou děti. Stává se nám, že zvířata jsou brána lépe než ony. Z vlastní zkušenosti vím, že když se o byt uchází matka s třemi dětmi, dají ho radši například bezdětnému páru. Zvlášť tři a více dětí jsou dost problematické.
V neposlední řadě je neuvěřitelný problém, pokud jsou ti lidé součástí nějaké menšiny, například romské. Měli jsme takový případ, kdy šla kolegyně s klientkou na prohlídku a realitní agent se před nimi doslova schovával.  

BRNO PŘEMÝŠLÍ KOMPLEXNĚ

Vaši sociální pracovníci byli vyškolení holandskou organizací HVO Querido, ta model Housing First vyzkoušela jako první v roce 2006. V čem spočívá model využitý v Amsterdamu? 

Spolupracovali jsme s nimi, protože má obrovskou úspěšnost v udržení těchto bydlení. Už dlouhou dobu pracují hlavně s jednotlivci, výjimečně s rodinami nebo páry. V Nizozemsku jde o dost propracovaný systém. Když se tam lidé ocitnou na ulici, není to řešeno prostupným modelem jako u nás. Musí jim být nabídnuto předně bydlení v bytě. Přestěhují se do azylového domu, až když něco nevychází. 

Mohou si tamní lidé o byt zažádat?

Organizace tam fungují kontaktně, lidi vyhledávají přímo na ulici. Znají své klienty. Myslím si ale, že je tam možnost o to i požádat. Housing First organizace jsou v Holandsku opravdu veliké. Pro nás je to nepředstavitelný kolos s obrovským počtem bytů i zaměstnanců. Celkový systém sociální bydlení je tam rozvinutý a Housing First je jen jedna z věcí, které dělají. 

Jak bylo potřeba program přizpůsobit podmínkám v České republice? 

Určitě v rámci dávkového systému, který u nás funguje relativně na dobré úrovni. Práce s jednotlivci je trošku jiná. Přizpůsobili jsme to proto vzhledem k rodinám. Také vyrovnáním se s kontextem bytů, je rozdíl mezi naším a nizozemským standardem. Tam má jednotlivec běžně 2+kk, my jsme bojovali s tím, abychom nemuseli do 1+kk dávat matku s dítětem. 

Brněnský projekt získal cenu Evropské federace národních organizací s lidmi bez domova (FEANTSA) jako nejlepší projekt řešení bytové nouze v Evropě. V čem je výjimečný?  

V České republice svým přístupem, v Evropě byl myslím zajímavý zase tím, že má brněnská radnice k tomuto problému ucelený přístup. Přemýšlí komplexně. V Brně už nějakou dobu funguje Housing First, který míří na jednotlivce. Co je jinak zaujalo? Možná i výzkum, který je na to navázaný. V Housing First přístupu se mluví o evidence based policy. Měly by k tomu být data, která podkládají, co říkáme.

RODINY MUSELY DODRŽET BĚŽNÉ PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY

Jaké metody jste při práci s klienty používali? 

Využíváme techniku motivačních rozhovorů. Jsme hodně zaměření na klienty a snažíme se program přizpůsobovat jim, ne je šroubovat do programu. Myslím, že se tento přístup dostává do českého prostředí obecně. Chceme program natočit tak, aby lidé využívali to, co umí. Je pro nás důležité se zaměřit na jejich silné stránky. 

V jakých problémech se rodiny nejčastěji nacházely? 

Primární pro to, aby se mohly dostat do projektu, byla bytová nouze, taky musely mít děti. Testovali jsme tyto dvě věci. Kvůli vylosování padesáti rodin byly problémy hodně namíchané. Objevilo se tam třeba domácí násilí, diskriminace nebo nezaměstnanost. 

Rodiny byly vybrány jen náhodným losem? 

Kvótně se výběr držel pouze počtu dětí. Padesát procent rodin mělo jedno až dvě děti, dvacet procent tři a třicet procent mělo čtyři a více dětí. To taky ilustruje, že rodiny s více dětmi se často ocitají v bytové nouzi. 

Odmítly některé rodiny s vašimi pracovníky spolupracovat? 

Nechceme být invazivní. Snažíme se dát lidem najevo, že nám můžou kdykoliv říct, pokud potřebují podporu. U jedné rodiny se nám spolupráci nepodařilo udržet, i když jsme se s nimi opakovaně snažili navázat kontakt. Tato jedna konkrétní rodina si byt neudržela. Dostali se do dluhů, proto jsme se tam snažili trochu aktivněji vystupovat. Domnívám se, že pokud by sociální spolupráce byla, snad by si byt udrželi. Bohužel se nám to nepodařilo.  

Projekt má dosud úspěšnost 80 %. Čtyřiceti rodinám z padesáti byla prodloužená nájemní smlouva. Jak je to s ostatními?   

Dvěma rodinám ze 42 se nájemní smlouva neprodloužila. Takže se říká, že jsme dokázali naplnit těch osmdesát procent. Ty určitě jsou a teď už to bude jen vyšší. Doufáme, že ostatním rodinám se podaří prodloužit nájemní smlouvu taky, takže by jich nakonec bylo čtyřicet osm. S jistotou to ale nedokážu říct.  

Jaké byly podmínky pro to, aby jim město nájemní smlouvu prodloužilo? 

Rodiny nesměly mít dluh, narušovat vztahy v domě a byt nějakým způsobem poškozovat. Měly prakticky tři podmínky běžné nájemní smlouvy. Všechny rodiny, které nájemní smlouvy prodloužily, je tak splnily.

Myslíte, že se projekt rozšíří i do jiných měst?  

Nemůžu říct, jestli se rozšíří samotný projekt, klíčová myšlenka přístupu Housing First se ale v Čechách šíří. Podobným způsobem přemýšlí například Praha 7 nebo Liberec. My si myslíme, že je tato praxe u nás možná. Pokud jsou radnice nastaveny k tomu, že chtějí bytovou nouzi řešit, je to vhodný způsob.  

ADAM FIALÍK Studoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Po absolvování magisterského programu nastoupil jako terénní pracovník do organizace IQ Roma Servis, která pomáhá lidem se špatnou sociální situací a usiluje o dobré vztahy mezi Romy a jinými lidmi. Fialík je v současné době zodpovědný za vedení týmu jejího terénního programu v Brně a koordinaci projektu Rapid Re-Housing. 

Klíčová slova: Rapid Re-Housing, Housing First, Brno, IQ Roma Servis, Adam Fialík

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.