12.01.2021 19:31


Vědci z VUT nabízí krajům simulaci očkovacích center. S lidským faktorem ale počítat nedokáží

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Odborníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně přišli s počítačovou simulací provozu vakcinačních center. Pomocí projekce dokážou předpovědět mimo jiné jejich potřebnou kapacitu. Aktuálně spolupracují s vedením Jihomoravského kraje.

 

Brno – Akademici z Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky Fakulty stavební VUT začali se simulací provozu krajských vakcinačních center. Nabízí bezplatnou pomoc krajům s vakcinační strategií. Počítačovou simulací dokáží předejít nedostatečné kapacitě center nebo naplánovat logistiku střídání směn. V současnosti komunikují s vedením Jihomoravského kraje.

Vzhledem k tomu, že s kapacitním posouzením májí odborníci z VUT zkušenosti, napadlo je využít jejich simulační nástroje i pro vakcinační centra. „Simulace pohybu osob využíváme dlouhodobě – nejčastěji v projektech, kde je důležitá požární bezpečnost a vyskytuje se zde současně velký počet osob. Simulace vakcinačního centra je problém především z oblasti kapacity. Hledáme odpovědi na otázku, kolik dokáže daným prostorem projít osob, jestliže musí během cesty absolvovat předem dané úkoly – zastavit se u pohovoru, nechat si aplikovat vakcínu a počkat stanovenou dobu v čekárně,“ řekl vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky Fakulty stavební Tomáš Apeltauer.

Díky simulacím odborníci umí analyzovat široké spektrum běžných i méně standardních situací, jako je například střídání směn nebo současný výskyt většího počtu nějak specifických zájemců o vakcinaci. „Jsme schopni říci, zda tyto scénáře centrum kapacitně ustojí a nezahltí se. Kromě kapacity samotného očkovacího centra bude důležitá také otázka jeho větrání. Lidé se taky musí nějakým způsobem k centru dostat a současně by měli mít dost místa v jeho okolí na bezpečné vyčkávání, než přijdou na řadu. Krajům rádi zdarma pomůžeme vyladit provoz očkovacího centra tak, aby bylo maximálně efektivní,“ dodal vedoucí projektu Apeltauer. Podle něj totiž každá sekunda zdržení u každého pacienta znamená, že první milion dávek vakcíny bude naočkovaný skoro o dva týdny později, i když očkovací centra budou fungovat 24 hodin denně. Je tak proto zásadní nejdřív plány otestovat a rozebrat na šroubky.

V současné době se odborníci domlouvají s vedením Jihomoravského kraje, které nabídku považujeme za přínosnou. „S VUT jsme dohodnutí, že podle vstupních dat a z procesu nastaveného v očkovacím centru Fakultní nemocnice Brno prostorově navrhnou očkovací centra s kapacitou 500, 750 a tisíc očkovaných za den. Na základě tohoto by kraj dále postupoval ve výběru vhodných míst pro očkovací centra na území kraje,“ uvedl radní kraje pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS).

K vytvoření simulace potřebují vědci od zadavatele elektronický výkres prostoru ve 3D a statistické složení osob, které se v daném prostoru vyskytují – jaký je podíl seniorů nebo osob s omezením pohybu či orientace, například vozíčkářů nebo pacientů upoutaných na lůžko. Další vstupy už záleží na detailech problému. Jakmile mají tyto vstupy pohromadě, převedou zadání do virtuálního prostoru modelu a spustí simulaci. Její výsledky pak statisticky vyhodnotí. Jakmile model správně nakalibrují, můžou jím nechat virtuálně projít třeba stovky tisíc lidí a během pár hodin získat první představu, kdy by mohly být hotové jednotlivé fáze očkování nebo jestli má centrum dostatečnou kapacitu.

Podle lékařky ze sítě center Očkování a cestovní medicíny Avenier Hany Tkadlecové měl nad logistikou očkování někdo přemýšlet už před měsícem či dvěma. „Ta se vymýšlí v dobách míru, ne ve válečném stavu,“ dodala. Podle ní se dá naplánovat počet klientů za nějaký časový úsek, neleze ale omezit lidskou chybu. „Třeba u chřipky stihneme naočkovat dva lidi za patnáct minut. Jako do všech lidských činností ale do tohoto procesu vstupuje spousta proměnných – lidský faktor na straně pracovníka, očkovaného nebo i technika. Nejsme stroje, navíc každý zdravotník si do procesu vkládá své zkušenosti, své postupy, které mu víc vyhovují. Každý jsme jinak rychlý, šikovný. Nezanedbatelný je také faktor zodpovědnosti za zdravotnický výkon,“ zakončila Tkadlecová.

Počítačové simulace projektu vychází z plánu, který prezentoval jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Ten za nezbytnou součást strategie považuje právě vakcinační centra. Systém evidence zájemců o očkování podle něj musí řadit uchazeče podle kritérií jako je věk nebo zdravotní stav a diagnóza. Správně nastavený systém považuje za zásadní pro co nejrychlejší snížení šíření nemoci. Očkovací strategie by podle něj měla snížit úmrtnost, zabránit přetížení zdravotního systému a postupně vytvořit kolektivní imunitu.

Klíčová slova: očkování, koronavirus, projekce, vakcinační centra, VUT, Jihomoravský kraj

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.