07.01.2021 15:10


Tříkráloví koledníci vyjdou na obchůzku domů pouze ve čtvrtém a nižším stupni rizika. Charity připravily program virtuálně

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Koledování malých i velkých tří králů letos nahradí virtuální koleda, online požehnání i kasička. Tedy pokud se epidemická situace nezlepší a index rizika neklesne alespoň do čtvrtého stupně Protiepidemického systému, většina Charit by pak byla okamžitě připravena koledovat běžným způsobem.

Praha – Koledníci v převlecích tří králů obvykle obcházejí domy vždy od 1. do 14. ledna, letos se kvůli mimořádné epidemické situaci a platným restrikcím koledování přesouvá do online prostředí, a to od Nového roku až do konce dubna. Charita České republiky pro přispěvatele do největší dobročinné sbírkové akcí v republice připravila na stránkách tříkrálové sbírky koledy virtuálních koledníků, online požehnání i kasičku.

Vedení Charity rozhodlo, že po dobu trvání pátého stupně Protiepidemického systému (PES) koledníci do ulic nevyjdou. V případě návratu do čtvrtého stupně je většina charit na klasické koledování připravena. „Opravdu nevíme, zda se do čtvrtého stupně přesuneme během příštích pár dní, nebo zda bude pátý stupeň trvat až do 24. ledna, kdy letošní prodloužená Tříkrálová sbírka končí. Máme připravený Tříkrálový protiepidemický systém, který podle stupně PES ministerstva zdravotnictví určuje, jak by koleda probíhala a opatření, která bychom důsledně dodržovali,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová.

Podle mluvčího Charity České republiky Jana Oulíka jsou koledníci připraveni koledovat, třeba v rouškách a „tiše“. Rozhodnutí, zda vyjít na koledu, však závisí na místních Charitách, a to po zralém uvážení aktuální situace v daném regionu. „Rozhodně nechceme koledovat za každou cenu. Na prvním místě stojí zdraví koledníků, dárců a organizátorů sbírky. A navíc, ke koledě patří určitá atmosféra – dobrou koledu si užívají obě strany, koledníci i dárci, a proto by měla proběhnout až ve chvíli, kdy nás nebudou sužovat obavy z možné nákazy,“ dodal Oulík.

Zda se bude v průběhu ledna koledovat například v Brně tak záleží na rozhodnutí Diecézní charity Brno, která zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců v souladu s platnými nařízeními. Brňané se na koledování podle jejího ředitele Oldřicha Haičmana každoročně velmi těší. Pro mnohé je podle něj tradiční Tříkrálová sbírka požehnáním a velkou radostí. „Proto se snažíme hledat nové a bezpečné cesty, kterými je lidem přineseme. Příkladem může být video požehnání nebo zdravice předních osobností na sociálních sítích Charity. Vznikla i nová online hádanka. V lednové soboty ráno zveřejníme na našem Facebooku fotografii dveří jedné z brněnských budov. O jakou budovu jde mohou lidé hádat až do sobotní 18. hodiny, kdy vše odtajníme a označíme tradičním nápisem K+M+B+. Jsme přesvědčeni, že tato nová forma bude pro tradiční sbírku znamenat další posun,“ podotkl Haičman.

Jedním z koledníků, kteří se tak letos s největší pravděpodobností koledování nezúčastní, je i studentka Tereza Nováková, která za Římsko-katolickou farnost v Ostravě-Třebovicích chodila koledovat každý rok od roku 2013. Na koledování jí kromě pocitu, že pomohla potřebným, baví setkávání s kamarády, se kterými se často nevídá. „Ráda vidím usměvavé tváře lidí, kteří nás vítají, ale také dětí, jež nám po překonání prvotních rozpaků přispějí do kasiček. Líbí se mi, jak se navzájem ve skupinkách i my, koledníci, učíme novým věcem – například orientovat se v mapách, kde máme vyznačené ulice, ve kterých budeme koledovat. V neposlední řadě jsou z koledování vždy skvělé historky, které si vyprávíme na faře i doma,“ popsala Nováková s tím, že do sbírky se chtěla zapojit už jako malá, později se jí tento sen splnil. Podle jejích slov není online sbírka dostatečná alternativa. Někteří lidé totiž k internetu přístup nemají, pro ty tak letos přispět bude obtížnější. „U nás v kostele kasičku sice máme, ale ne všichni, kteří by kostel normálně navštěvovali, do něj teď chodí,“ dodala.

Pandemie koronaviru a s tím spojená sbírka v online prostředí se podle Víšové pravděpodobně projeví i na velikosti výtěžku. „Očekáváme propad výnosů, protože 70 tisíc dobrovolníků nelze nahradit prostou výzvou na online darování. Také máme dost přispěvatelů z řad starších lidí, pro které může být obtížné zvládnout přispět na webu. Těmto lidem se snažíme vyjít vstříc umístěním statických kasiček nebo možností zaslat dárcovskou zprávu,“ dodala Víšová. Většina ohlasů na online podobu koledy je ale podle ní pozitivní. Lidé oceňují, že si mohou vybrat konkrétní charitu, které přispějí, a že mohou koledu zažít alespoň v této podobě. Jak dopadne letošní sbírka se zatím neodvažuje odhadovat.

Lidé ale ani letos nepřijdou o tradiční Tříkrálový koncert, který slouží jako poděkování koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncert letos odvysílá Česká televize 10. ledna v 18 hodin na ČT 1. Vystoupí například Anna K., Pokáč nebo Voxel.

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000, a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří jen za minulý rok to vybrali přes 130 milionů. V celé Diecézní charitě Brno, která spadá pod celý Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina, se v minulých letech zapojilo přes 14 tisíc koledníků, přímo v Brně pak přes tisíc z nich. V minulém roce brněnská Charita vykoledovala přes 30 milionů korun. Peníze byly využity například na rekonstrukci a obnovu vybavení bytů v Chráněném bydlení sv. Anežky nebo na zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí v Domácím hospici sv. Lucie. Jak dopadne sbírka letos je v současné chvíli těžké odhadnout. Charita Brno však věří, že i přes omezení se podaří peníze pro potřebné získat.

 

Klíčová slova: Tři králové, Tříkrálová sbírka, Charita České republiky, koledníci, pomoc lidem v nouzi

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.