12.04.2018 17:00


Traja noví dekani Masarykovej univerzity zložili inauguračný sľub

Autor: Kristián Xavér Kirnág | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Noví dekani troch fakúlt Masarykovej univerzity zložili inauguračný sľub v stredu 11. apríla. Slávnostná inaugurácia prebehla v budove Právnickej fakulty, noví dekani pochádzajú z lekárskej, prírodovedeckej fakulty a fakulty športových štúdií. Noví dekan lekárskej fakulty je Martin Bareš, prírodovedeckej Tomáš Kašparovský a fakulty športových štúdií Martin Zvonař.

Inaugurácia nových dekanov v budove Právnickej fakulty

Brno –  Traja dekani fakúlt Masarykovej univerzity v stredu 11. apríla zložili slávnostný inauguračný sľub v budove Právnickej fakulty. Dekani lekárskej, prírodovedeckej a fakulty športových štúdií vnímajú spoločnú inauguráciu ako predpoklad bližšej spolupráce v budúcnosti.

Rektor Masarykovej univerzity Mikuláš Bek poďakoval bývalým dekanom a pripomenul ich úspechy. „Osemročné obdobie, v ktorom pôsobili bolo pomerne komplikované. Na jednej strane naša univerzita a najmä tieto fakulty prechádzali obdobím mimoriadneho investičného rozvoja. Títo dekani sa významne zaslúžili o vybudovanie a oživenie univerzitného kampusu v Bohuniciach. Rovnako to bolo aj obdobie stagnácie rozpočtov. Po celé svoje obdobie pôsobnosti museli hľadať rezervy v rozpočte a veľmi zvažovať budúce investície,“ podotkol Bek. Vyjadril takisto aj obavu z budúceho financovania štátom a neistotu zo škrtov vo verejnom rozpočte.

Rektor Masarykovej univerzity Mikuláš Bek

Od Jiřího Majera dekanský úrad lekárskej fakulty prevzal Martin Bareš. Ten dekanské voľby vyhral už v máji roku 2017, jeho funkčné obdobie bude trvať až do konca januára 2022. Ak sa podľa neho má fakulta posunúť k víziám s ktorými kandidoval, tak by malo ísť o tímovú prácu fakulty. „A to sa týka nielen vedenia fakulty, ale aj všetkých akademických či neakademických pracovníkov a študentov,“ oznámil Bareš. Lekárska fakulta bola jedna zo štyroch zakladajúcich univerzitu pred takmer sto rokmi. "Je to obdobie nielen historické, ale aj faktické, aby sme sa zamysleli čo sme za tých sto rokov a kam sa budeme ďalej posúvať," dodal Bareš.

Nový dekan lekárskej fakulty Martin Bareš

Dekanom prírodovedeckej fakulty sa stal Tomáš Kašparovský, ktorý voľby vyhral na jeseň roku 2017. Podľa Kašparovského sú nevyhnutnou podmienkou na zvyšovanie kvality výuky nielen kvalitní a skúsenú učitelia, ale aj talentovaní študenti. Preto je podľa neho dôležité zlepšiť spoluprácu a komunikáciu so strednými školami. „Ak chceme talentovaných a motivovaných študentov, musíme za nimi ísť na strednú školu a priviesť ich do našich laboratórií,“ povedal Kašparovský. Organizácia rôznych súťaží a olympiád je podľa neho dobrý spôsob, ako stredoškolákom nielen fakultu ale aj univerzitu priblížiť.

Nový dekan prírodovedeckej fakulty Tomáš Kašparovský

Martin Zvonař sa stal dekanom na fakulte športových štúdií. Vo svojom slávnostnom príhovore spomenul mená olympijských víťazov, ktorí sú absolventmi tejto fakulty. Počas svojho pôsobenia chce špičkovým športovcom reprezentujúcich Česko ponúknuť čo najlepšie podmienky pre štúdium aj športový rozvoj. „Budem podporovať aj ďalšie rozširovanie výskumu, aby sme sa stali platnými partnermi pre aplikovaný výskum v Česku, ale aj v zahraničí,“ ohlásil Zvonař.

Nový dekan fakulty športových štúdií Martin Zvonař

Klíčová slova: dekan, inaugurace, Masarykova univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.