02.04.2020 18:45


Těžba štěrku by mohla ohrozit zdroje vody, myslí si aktivisté

Autor: Alžběta Cutáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Plánovaná těžba štěrkopísku nedaleko Uherského Ostrohu, kde jsou zdroje pitné vody, leží na srdci aktivistům z jižní Moravy. Spolek Za vodu pro lidi se snaží mobilizovat místní obyvatele a na problematiku je upozornit. Své příznivce spolek například vyzývá, aby napsali dopis ministru životního prostředí.

Dívka se sklenicí vody (Autor: Alžběta Cutáková)KYJOV – O nepovolení těžby štěrkopísku se svou aktivitou snaží spolek Za vodu pro lidi. Oblast se nachází na katastrálním území Uherského Ostrohu ve Zlínském kraji. Podle webu aktivistů leží těžební ložisko v ochranném pásmu vodního zdroje Bzenec – Komplex, asi 500 metrů od nejbližších jímacích studní. Těžba by podle nich negativně ovlivnila tamní zdroje pitné vody, které využívá asi 140 tisíc lidí. Otevření hladiny podzemní vody v blízkosti prameniště by podle nich narušilo přirozený půdní filtr. Voda by tak mohla být snadno znečištěna například při povodních, neboť místo leží v aktivní záplavové oblasti.

Sdružení bojuje různými prostředky. V minulém roce posílali občané dopisy ministru životního prostředí. Na konec letošního dubna plánovalo vedení protestní pochod s názvem Za vodu pro lidi. „Plánujeme se sejít v prostoru zamýšlené těžby. Na místě setkání chceme vytvořit lidský řetěz a demonstrovat tak sílu i odpor lidí proti hazardu s těžbou,“ uvedla předsedkyně spolku Hana Habartová. Termín podle ní bude třeba posunout na později, vzhledem k probíhající pandemii koronaviru.

V současnosti probíhá odvolací řízení proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území kraje Jihomoravského a Zlínského (OBÚ). V loňském roce rozhodl OBÚ o povolení těžby v oblasti Uherského Ostrohu pro společnost České štěrkopísky. Ve svém rozhodnutí úřad také zamítl námitky proti těžbě, které podalo na dvacet obcí a měst, několik místních spolků a soukromých osob. Habartová věří, že úředníci vyslyší námitky a těžbu nepovolí. Pokud by se přesto stalo, plánuje spolek ještě zesílit ve své iniciativě. „Nezbyde nám nic jiného, než dobu do povolení těžby využít k masivní propagaci kauzy a jejich negativních dopadů na náš život. Také k občanské neposlušnosti, která musí být vidět až v Praze,“ uvedla Habartová.

Studentka Kristýna Miškeříková, která žije v dotčené oblasti, o iniciativě ví z facebooku a vývoj situace sleduje. „Nechápu, že jsou úřady tak laxní a jsou ochotni povolit těžbu, která by ohrozila pitnou vodu v kraji. Vždyť voda je to nejcennější, co máme,“ uvedla Miškeříková. Studentka zvažuje také vstup do spolku. „Většinou se neangažuji v podobných aktivitách, ale pokud soud zamítne odvolání, budu uvažovat, že se ke sdružení přidám,“ doplnila Miškeříková.

Ministr životního prostředí Richard Brabec se však možného negativního vlivu těžby neobává. Na jiných lokalitách v České republice je jímací území zdroje pitné vody od těžby dokonce blíže než v případě Uherského Ostrohu a nikdy nedošlo k problémům či dokonce k přímému ohrožení zdroje pitné vody," popsal Brabec na webu ministerstva. Ministr zmiňuje také fakt, že v dané oblasti se štěrk již dlouhou dobu těží.

Klíčová slova: aktivismus, ochrana přírody, voda, jižní Morava

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.