11.04.2016 23:34


Svět si dnes připomíná Den Parkinsonovy choroby, lék stále neexistuje

Autor: Michaela Tvrdíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Den Parkinsonovy choroby si lidé každoročně připomínají 11. dubna, tedy v den, kdy se narodil James Parkinson. Právě tento britský lékař byl první, kdo nemoc v roce 1817 popsal, a proto po něm byla o šedesát let později pojmenována. Jde o nevyléčitelné onemocnění centrální nervové soustavy, které způsobuje neschopnost kontroly pohybu. V České republice trpí touto nemocí podle sdružení Parkinson-help okolo dvaceti tisíc lidí.

James Parkinson se narodil v roce 1755 v Londýně. Zde také vystudoval Hospital Medical College a pod dohledem otce, také lékaře, později absolvoval lékařskou praxi. Kvalifikovaným lékařem se stal v devětadvaceti letech a po otcově smrti nastoupil na jeho místo. Parkinson se jako všestranný člověk věnoval kromě medicíny také geologii, paleontologii, chemii a sportu. Byl velmi pokrokový a prosazoval reformátorské myšlenky. Jeho úsilí pomáhat potřebným se projevilo i na politické scéně, když se v roce 1811 angažoval v boji za zlepšení situace v ústavech pro duševně nemocné a za právní ochranu pacientů, lékařů, ošetřovatelek a rodin.

James Parkinson

V roce 1817 napsal své nejznámější dílo s názvem Esej o třaslavé obrně, ve kterém popsal onemocnění dnes známé jako Parkinsonova choroba. Jedná se o chronickou, progresivní a nevyléčitelnou nemoc centrálního nervového systému, která způsobuje odumírání buněk ve střední části mozku. Tyto buňky vytváří dopamin. Ten zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami a umožňuje tak bezproblémovou činnost svalstva. Při jeho úbytku nastává ztráta schopnosti kontrolovat jednotlivé pohyby.

Příznaky se obvykle objevují až poté, kdy nastane zničení  šedesáti až osmdesáti procent buněk produkujících dopamin. Mezi motorické příznaky patří například třes, ztuhlost či potíže s rovnováhou. K nemotorickým se řadí deprese, bolest, únava a další. „V současné době dokážeme úspěšně a často i dlouhodobě ovlivnit pouze ty příznaky nemoci, jež se objevují v důsledku úbytku a kolísání hladiny dopaminu v těle, nedokážeme ale nemoc zastavit a ani vyléčit,“ sdělil lékař Jan Roth z Neurologické kliniky v Praze.

Průměrný věk, kdy lidé onemocní Parkinsonovou chorobou, je mezi padesátým až šedesátým rokem, přibližně 10 % nemocných však onemocní ještě před dovršením čtyřicátého roku. Velmi důležité je nemoc diagnostikovat včas. „Pokud se pacient dostane k odborníkovi včas a je správně léčený, jsme schopni prodloužit jeho soběstačný a kvalitní život a předejdeme zbytečně časnému úpadku jeho psychických i fyzických sil,“ dodal Roth. V České republice se mohou lidé s Parkinsonovou chorobou léčit na třech místech, a to v Praze, Brně a Olomouci.

Klíčová slova: Parkinson, lékař, choroba

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.