07.03.2015 21:11


Strach z islamistů máme oprávněný, z mírumilovných muslimů nikoliv

Autor: Šibor David | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Česká republika není v Evropě výjimkou. Stejně jako v ostatních evropských zemích je islám i u nás téměř každodenním společenským tématem. Po lednových událostech v Paříži se četnost tohoto tématu ještě zvýšila. V českých městech lidé protestují proti muslimům a na sociálních sítích vznikají skupiny, které se islamizace naší země bojí.

Téměř každý den nás česká média informují o zločinech, které v Sýrii a Iráku páchá Islámský stát. Před dvěma měsíci celý svět šokovala zpráva o zavraždění deseti novinářů a dvou policistů islámskými radikály v Paříži. Důsledkem nejen těchto událostí jsou demonstrace a protesty proti islámu, které se uskutečnily v minulých měsících v Praze a Brně. Demonstrací se zúčastnily stovky protestujících, což se vzhledem k velikosti Prahy a Brna naštěstí nedá považovat za vysokou účast. Na sociálních sítích je však situace odlišná. Ke skupině Islám v české republice nechceme se na Facebooku dosud připojilo 118 000 uživatelů. To už tak zanedbatelná skupina lidí není.

O čem to tedy vypovídá? V České republice se vytvořila relativně početná skupina lidí, kterým malá skupina muslimů žijících na našem území vadí. Vždyť podle studie Ministerstva vnitra u nás v roce 2007 žilo 11 235 muslimů. Skupina Islám v České republice nechceme podle informací zveřejněných na svém facebookovém profilu protestuje právě proti islamizaci naší země. Nemůžeme se přece domnívat, že se v dnešní multikulturní společnosti vyhneme kontaktu s muslimy. Proč by nám ale měla vadit žena, která jde po ulici v muslimském šátku a dobrovolně se hlásí ke své víře? Žena, která je pouze obyčejnou muslimkou, nemůže za to, že teroristická skupina pácha barbarské činy ve jménu Alláha,  a tedy i ve jménu jejího náboženství.

Islamisté jsou teroristická organizace, která svými vraždami, válčením a dalšími ohavnými činy škodí všem muslimům. I těm, kteří s nima nemají nic společného. A těch je většina. Někteří z nás poté všechny muslimy hodí do jednoho pytle a jejich nenávist se obrátí i k těm mírumilovným, kteří tu s námi dosud žijí bezkonfliktně. Většina muslimů činy této teroristické organizace odsuzuje a některé islámské státy, jako například Saudská Arábie, Katar či Jordánsko, stojí v koalici proti Islámskému státu.

Naše nenávist by se neměla obracet k nevinným lidem, kteří s Islámským státem nemají nic společného. 

Rozlišujme tedy mezi teroristy z organizace Islámský stát, který se hlásí k islámu, a mezi muslimy, kteří žijí své životy podobně jako každý z nás, nebo by je alespoň chtěli žít. Muslimové se, ať chceme nebo ne, stali naší součástí. Nemůžeme jim dělat naschvály, jak nás v nedávné době naváděl na svém facebookovém profilu český poslanec Tomio Okamura. Nenávist pouze podněcuje k další nenávisti a na to naše společnost nesmí přistoupit.

Chceme-li se považovat za vyspělou evropskou zemi, a já věřím, že ano, musíme vzít na vědomí, že tolerance k lidem z jiných částí světa by měla být samozřejmostí. Na druhou stranu, chtějí-li na našem území žít, musí se podřídit našim zákonům a pravidlům, a tolerovat naše tradice a hodnoty, které se v naší oblasti historicky vyvíjí. Tolerance našich tradic neznamená, že musí slavit křesťanské svátky, ale měli by brát na vědomí, že my tyto svátky slavíme. Nebudou-li li nám vnucovat své kulturní zvyky a hodnoty, budou se začleňovat do české společnosti, mně tu stejně jako doposud, vadit nebudou.

Klíčová slova: islám, muslimové, komentář, Česká republika

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.