07.05.2019 22:04


Společně na cestě k lidství. Výstava v centru Brna oslavuje sto let waldorfského školství

Autor: Hana Tománková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Příznivci waldorfské pedagogiky po celém světě letos slaví sto let od vzniku první waldorfské školy. K oslavám se přidala i brněnská waldorfská škola, která v pondělí zahájila výstavu Společně na cestě k lidství. Ode dneška do 24. května mohou návštěvníci Alfa pasáže zhlédnout tvorbu dětí z brněnské waldorfské školy i z dalších takových škol v Česku.

Foto: Hana Tománková

Brno – Waldorfská základní a mateřská škola Brno uspořádala výstavu oslavující sto let waldorfské pedagogiky. Výstavu zahájila v pondělí večer vernisáž, kde vystoupili žáci i učitelé brněnské waldorfské školy. Expozice mapuje waldorfské vzdělání od mateřské školy až po střední školu. Prostřednictvím ukázek tvorby žáků a informačních tabulí přibližuje tento typ alternativního vzdělávání široké veřejnosti. Každý, kdo bude v příštích dvou týdnech procházet Alfa pasáží, může expozici zhlédnout. V úterý čtrnáctého května a v sobotu osmnáctého května připraví škola pro návštěvníky výstavy doprovodný tvořivý program.

Waldorfské školy se od klasických škol odlišují v mnoha ohledech. „Naším hlavním cílem není naučit děti intelektové znalosti, ale naučit děti být lidmi. Z této myšlenky vychází i název výstavy,“ uvádí zástupkyně ředitele brněnské waldorfské školy Zuzana Zavřelová. Hlavní předměty se děti učí ve dvouhodninových blocích, ve kterých několik týdnů rozvíjí jedno téma. Učitelé dávají důraz na osobní prožitek a zkušenost žáků. „Klasické testy nepíšeme, žáky hodnotíme slovně. Myslím, že naši žáci chodí do školy rádi právě proto, že nedostávají známky,“ dodává učitelka z brněnské waldorfské školy Simona Rajnohová. Výstava přibližuje všechna specifika waldorfského vyučování a doplňuje je ukázkami prací a výrobků žáků.

Ruční práce a umění hrají ve waldorfské výuce velkou roli. „Člověk nemůže být úplným, pokud má v hlavě jen suché vědomosti a nedovede posoudit, co je krásné,“ vysvětluje Zavřelová. Uměleckou a tvořivou činnost oceňuje i matka jednoho z žáků, paní Voříšková. „Učitelé navíc kladou důraz na vzájemnou spolupráci, namísto soutěžení mezi dětmi, což se mi líbí,“ dodává Voříšková.

Výstava se zabývá také osobností Rudolfa Steinera, jehož antroposofická nauka je základem pro waldorfské školy po celém světě. Na svém webu brněnská waldorfská škola uvádí, že antroposofie zkoumá vývoj člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní. „S antroposofií pracují jen učitelé. K dětem se tyto myšlenky nedostávají,“ upřesňuje Rajnohová. 

První waldorfská třída vznikla v Brně před dvaceti lety. Samostatnou školu zřídilo město Brno v roce 2009. Waldorfská základní a mateřská škola Brno tak letos slaví desetileté výročí. Výstava skončí v pátek čtyřiadvacátého května, oslavy waldorfské pedagogiky ale budou pokračovat ještě v sobotu. V Besedním domě bude mít koncert symfonický orchestr složený z žáků, rodičů a učitelů deseti českých waldorfských škol.

Klíčová slova: waldorfská škola, alternativní vzdělání, výstava, vernisáž

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.