23.10.2019 00:04


Sociální pracovníci v Brně pomáhají se závislostmi a zapojují do podpory i své klienty

Autor: Pavel Hanosek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Svět drogově závislých a svět většinové společnosti se navzájem skutečně pochopí jen výjimečně. Drogově závislí klienti totiž systému nevěří a nebo nerozumí. Podané ruce a další organizace se snaží pomoci jim opět získat důvěru v systém a vysvětlit jim, že  jsou místa, kde si mohou říci o pomoc a podporu v řešení své obtížné životní situace.

Sociální pracovníci pomáhají svým klientům v obtížných situacích. Zdroj: Wikipedia Commons

Brno – Obecně prospěšná společnost Podané ruce a další organizace v Brně již řadu let pracují s drogově závislými klienty a pomáhají jim získat alespoň základní důvěru v systém. Sociální pracovníci a angažovaní klienti tvoří spojku mezi drogově závislými a většinovou společností a ukazují jim, že ne každý na ně zanevřel.

Cílem aktivit organizací jako jsou Podané ruce často nemusí být klientovo úplné zotavení se ze závislosti, jak by si většina lidí mohla myslet. Důležitá je především stabilizace klienta, vzdělávání, zvyšování sebehodnoty člověka. Pokud za námi ale přijde s tím, že chce přestat s drogami úplně, tak to samozřejmě vítáme všemi deseti,” říká sociální pracovnice Adina Kleinová.

Práce s klienty je však především dlouhodobá činnost, protože klienti často věří, že je celý systém proti nim. Naše nejdůležitější úloha je budování důvěry. Fungujeme jako taková spojka mezi většinovou společností a klienty. My je nesoudíme a respektujeme jejich volby,” vysvětluje zástupce vedoucí Terénních programů Filip Dvořák. Terénní programy zabezpečují každodenní kontakt s klienty v terénu a nebo výměna injekčního materiálu. Výměna materiálu funguje jako prevence šíření různých chorob a omezuje odhazování špinavých injekcí. Zároveň přivádí klienty k sociálním pracovníkům, protože je to jednoduchý způsob jak se k novým injekcím dostat a užívání špinavých jehel se může stát velmi bolestivým. Podle Dvořáka je problém také v tom, že ke drogám se váží problémy jako je kriminalita a s ní spojené problémy jako získání zaměstnání. Lidé se záznamem v Trestním rejstříku totiž nesplňují jednu z klíčových podmínek pro přijetí do pracovního poměru, kterou je trestní bezúhonnost. Tím pádem vzniká celý začarovaný kruh ze kterého je obtížné se vymanit.

Kromě práce sociálních pracovníků se zapojují i klienti samotní. Tento vývoj podporuje i vedení města Brna, především po vypracování Analýzy drogové situace ve městě Brně z roku 2016 a souvisejících doporučeních pro městskou drogovou strategii, mezi nimiž bylo i větší zapojení klientů do protidrogové činnosti. Do tohoto rámce dobře zapadl projekt Street support, díky němuž vznikla skupina, která sdružuje několik koordinátorů a dnes okolo 40 tzv. peerů. Ti jsou stále klienty, kteří se ale aktivně vzdělávají a pravidelně se setkávají. Cílem je pro nás, aby byli šťastní a spokojení se svým životem, v čemž jim skupina hodně pomáhá. Také se učí nějaké zodpovědnosti, každý člen skupiny má na starosti určitou aktivitu,” vysvětluje koordinátorka Street supportu Johana Břešťáková. Důležité je podle ní zvyšovat sebevědomí klientů a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. Již dva členové skupiny pak získali bydlení díky projektu Housing first, což považují Adina i Johana za velký úspěch. Housing first je program města Brna, který poskytuje potřebným standardní bydlení a komplexní poradenskou péči k reintegraci dovětšinové společnosti. Zapojení peeři spolupracují s dalšími službami Podaných rukou a pomáhají přivádět i klienty, kteří pomoc nemohou vyhledat sami.

Největší překážkou činnosti a jejího rozšíření jsou podle Břešťákové peníze. Nemáme dostatek peněz na výplaty a nebo realizaci projektů. Krom toho se občas stává, že u Street supportu není úplně jasné, kde je hranice mezi sociálním pracovníkem a klientem,” říká. S policií pak podle ní velké problémy nemají, pracovníci Street supportu s sebou mají kartičku, kterou se mohou policii prokázat. Filip Dvořák se vyjadřuje obdobně a zmiňuje, že s policií dokonce navázali omezenou spolupráci. I když je vztah s policií občas komplikovaný, naučili jsme se jeden druhého respektovat, především protože v Brně působíme již tak dlouho. Spolupracujeme na mapování oblastí kde mohou být injekční stříkačky a pomáháme si s jejich sběrem,” vysvětluje.

I přes překážky mají ale jak Terénní program, tak i Street support rozsáhlé plány. V listopadu chceme spustit aplikaci Čára, která bude ukazovat místa kde jsou věci zadarmo, wifi, pítka, noclehárny. Navazuje to na naši Příručku přežití, u které ale bylo těžké držet tyto věci aktuální,” říká Břešťáková. Terénní programy podle Dvořáka také mají již naplánované rozmisťování tzv. Fix pointů. Jedná se o koše, které jsou na konkrétních místech a kam je možné vyhazovat špinavý injekční materiál, protože nechceme, aby ho klienti odhazovali na zem. Koše už máme nakoupené, musíme je jen rozmístit,” říká Dvořák.

Klíčová slova: Sociální pracovníci, Housing first, street support, podané ruce, drogy, peer

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.