05.04.2019 21:30


Slovenští studenti budou muset psát v čestine. Slovenština již není považovaná za jazyk rovnoprávný s češtinou

Autor: Viktorie Čermáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Slovenští studenti na některých českých univerzitách, nemohou odevzdávat písemné práce ve svém rodném jazyce. Může za to neprodloužená dohoda mezi vládami České a Slovenské republiky. Polde školského zákona je rozhodnutí přenecháno v pravomocích jednotlivých univerzit. Na Masarykově univerzitě tyto změny aktuálně projednává vedení některých fakult.

Brno – Seminární, bakalářské a diplomové práce musejí studenti ze Slovenska na některých fakultách Masarykovy univerzity psát česky. Slovenština je v českém vzdělávacím systému nově považovaná za cizí jazyk.

Rozhodnutí je na vedení jednotlivých univerzit nebo fakult

Podle vysokoškolského zákona je při akreditaci studijních programů stanoveno, v jakém jazyce budou vedeny. Ministerstvo školství České republiky proto zastává názor, že studenti programů vedených v češtině by měli psát písemné práce česky. „Přihlásí-li se student do studijního programu v českém jazyce, je očekávatelné, že po něm bude požadováno užívat český jazyk,“ uvedla tisková mluvčí Ministerstva školství České republiky Aneta Lednová.

Aneta Lednová však doplnila, že jednotlivé univerzity mají možnost si samy určit konkrétní podmínky k tomu, v jakém jazyce budou studenti psát písemné práce. Masarykova univerzita podle studijního a zkušebního řádu umožňuje jednotlivým fakultám, aby přijímaly bakalářské a diplomové práce i v jiném než českém jazyce. „Jednotlivé fakulty mohou vydat vnitřní předpis, který tyto podmínky upravuje, případně může děkan fakulty některým studentům udělit děkanskou výjimku,“ řekl člen studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Stanislav Hasil.

Děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Antonín Slaný vydal opatření, podle kterého je u písemných prací slovenština na stejné úrovni jako čeština. „Pro vyučující je většinou slovenština naprosto akceptovatelná,“ uvedl.

Na některých fakultách však jazykovou formu písemných prací žádný předpis neupravuje. „Stává se, že jednotliví vyučující požadují, aby studenti odevzdávali práce v češtině. Má to své opodstatnění, neboť jazykové a pravopisné hodnocení slovenského textu má svá pravidla a ne každý vyučující je pro neznalost tohoto jazyka ochoten podstupovat riziko nesprávného hodnocení,“ řekl proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Jakubec.

Masarykova univerzita – nejlepší slovenská univerzita

Masarykova univerzita se snaží přilákat studenty ze Slovenska a sama uvádí na webových stránkách, že je „Nejlepší slovenská univerzita“. Pro české univerzity jsou studenti ze Slovenska přínosem ve více směrech. V případě, že by jim začaly klást překážky, mohlo by to vést ke snížení zájmu o studium v Česku. „Pokud by se něco takového vyskytovalo masivně, mělo by to negativní dopad na české vysoké školství, ekonomiku, společnost, kulturu,“ zhodnotil vedoucí komunikace společnosti Eduin a absolvent Masarykovy univerzity Bohumil Kartous.

Někteří studenti se obávají, že jim nebudou uznány již absolvované předměty, které byly hodnoceny na základě písemných prací. Kdyby tato situace nastala, slovenští studenti se mohou obrátit na děkana své fakulty, který je oprávněn jim udělit děkanskou výjimku. Podle Antonína Slaného by se u písemných prací měl hodnotit výhradně odborný obsah a prokázané znalosti. „Pro slovenské studenty je velmi nekomfortní psát česky, protože jazyk sice pasivně ovládají, ale psaný odborný styl a zejména gramatika je pro ně cizí, neboť češtinu nikdy nestudovali,“ prohlásil Antonín Slaný.

Řešením by mohla být angličtina

Několik studentů i akademiků se shoduje na možném řešení, že by si studenti vybírali, jestli budou psát písemné práce v češtině, nebo v angličtině. „Střetl jsem se s názory vyučujících, kteří preferují, aby studenti odevzdávali práce raději v angličtině než ve slovenštině. Myslím, že za pár let se bude odevzdávat v angličtině většina prací,“ uvedl jeden ze zástupců studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Daniel Kerekeš.

V dřívějších letech platila dohoda mezi vládami České a Slovenské republiky, podle níž byly oba jazyky na stejné úrovni. Dohoda však nebyla prodloužena, proto dochází na některých českých univerzitách ke změnám. Situace některých fakult Masarykovy univerzity by se měla projednávat na pondělním zasedání Akademického senátu.

Klíčová slova: slovenští studenti, Masarykova univerzita, studium, slovenština, čeština

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.