09.04.2016 19:22


Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie otvára možnosti mladým ľuďom

Autor: Martina Štefániková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Od prvého júla prevezme Slovensko úlohu predsedajúcej krajiny v Rade EÚ, ktorá je jednou z troch kľúčových inštitúcií Európskej únie. S dôležitou úlohou krajiny sa otvárajú nové príležitosti mladým ľuďom, ktorí majú záujem podieľať sa na fungovaní Únie. Ministerstvo zahraničných vecí ale aj slovenské veľvyslanectvá prijímajú počas predsedníckeho polroku stážistov.

Logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Foto: Ministerstvo zahraničných vzťahov a európskych záležitostí

Slovensko – Prvého júla Slovensko prevezme svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ. S blížiacim sa dátumom rastie napätie a očakávania. Hlavnou fukciou predsedajúceho štátu je hľadať kompromisy medzi členskými štátmi na rokovaniach Rady, ktorej sa zúčastňujú jednotlivý ministrikt členských štátov, v závislosti na téme rokovania. Okrem hľadania konsenzu bude počas šesťmesačného predsedníctva Slovensko zastupovať Úniu vo vzťahu k ďaľším európskym inštitúciám, ako Európska komisia či Parlament. Toto obdobie je pre predsedajúcu krajinu príležitosťou ukázať schopnosť prevziať zodpovednosť nad jednou z troch najdôležitejších inštitúcií Európskej únie.

Tlačový hovorca Sekretariátu slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) Róberta Zoľák na oficiálnych stránkach uvádza, že od prvého júla bude Slovensko organizovať a zabezpečovať približne dvesto predsedníckych podujatí, na ktorých sa zúčastní viac ako dvadsať tisíc delegátov. „Slovensko bude viesť rokovania o novej európskej legislatíve, čí aktuálnych politických otázkach,“ dodal Zoľák.

Členské štáty EÚ si predsedníctvo v Rade ministrov striedajú po šiestich mesiacoch, v skutočnosti sa však samotný štát pripravuje na túto funkciu niekoľko rokov. Prípravy na slovenské predsedníctvo začali už v roku 2012. Rokovaniach Rady EÚ, najmä na ich prípravách sa okrem Rady EÚ podiela približne dvesto pracovných skupín. Práve kvôli potrebe zostavovania nových pracovnýc skupín je predsedníctvo v Rade považované za jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí. Tí, ktorí majú záujem o pôsobenie na pôde Európskej únie sa môžu aktívne zapojiť či už do príprav krajiny na predsedníctvo alebo do procesu samotného. Podľa Róberta Zoľáka je ambíciou Slovenska zabezpečiť otvorené, dynamické a svieže predsedníctvo. „Dôležité je neobmedziť predsedníctvo na elitársky úradnícky projekt a priblížiť predsedníctvo predovčetkým EÚ mladej generácii,“ dodal Zoľák.

Ministerstvo zahraničných vecí, pod ktoré spadá aj Sekretariát SK PRES, počíta s prijatím 85 študentov vysokých škôl, ktorí budú na Slovensku, konkrétne v Bratislave, pôsobiť ako takzvaní styční dôstojníci. Tí sa starajú o delegácie členských krajín a intenzívne komunikujú s ich ambasádami. Styční dôstojníci sa zabezpečujú všetky potreby zahraničných delegácií počas celého ich pobytu na Slovensku. Okrem domácej stáže, MZV vyslalo tridsať stážistov, ktorí tvoria podporu pre vyslaných expertov a diplomatov na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

Medzi tridsiatimi vybratými uchádzačmi je aj dvadsaťpäť ročná stážistka Lucia Otiepková, ktorá od mája začne svoju osemmesačnú stáž v Bruseli. „Bola som vybraná na Oddelenie vedenia a koordinácie skupiny Mertens, ktorá vlastne pomáha pripravovať zasadania stálej zastupiteľskej skupiny Coreper,“ hovorí stážistka. „Niektorí začali už v januári, zvyšok začína v máji. Závisi to od oddelenia na ktoré nastúpia,“ dopĺňa.

Nie len ministerstvo zahraničných vecí ale aj slovenské veľvyslanectvá v zahraničí príjmajú množstvo stážistov, ktorí pomôžu veľvyslanectvu najmä v administratívnych otázkach. Sekretár riaditeľa Francúzskeho inštitútu na Slovensku Ľubomír Varga potvrdil, že študentov príjmajú pravidelne, na veľvyslanectvo aj priamo v inštitúte, a bude to tak aj počas predsedníctva SR v Rade EÚ. „Stážistov príjmame pravidelne na tlačové oddelenie, kde často  prekladajú články slovenských médií do francúzštiny pre veľvyslanca a pre webovú stránku. Ide o články, ktoré sa týkajú Francúzska alebo veľvyslanectva,“ hovorí Varga.

„Francúzsky inštitút sa zúčastní aj podujatia Deň Európy, začiatkom mája, kde sa bude vo veľkom debatovať o predsedníctve,“ informoval Varga. Pracovné skúsenosti študentom ponúka aj slovenské veľvyslanectvo v Ríme, ktoré pravidelne príjma desať stážistov za rok, kvôli predsedníctvu ich v budúcom polroku príjme viac. Študentka práva Mária Nemcová na veľvyslanectve v Ríme strávila tri mesice. „Moje hlavné činnosti boli spracovanie informácií z dennej tlače, zúčastňovanie sa na brífingoch a konferenciách na Ministerstve zahraničných vecí, pomoc pri prekladoch odborných textov a administratíva,“ hovorí Nemcová. Žiadosti o stáž na slovenských veľvyslanectvách v zahraničí zaisťuje Ministerstvo zahraničných vecí. „Veľvyslanectvá nemôžu prijať stážistov inak. Každý prechádza cez bezpečnostnú previerku a dostane akceptačný list priamo od ministerstva,“ vysvetľuje študentka.

Klíčová slova: predsedníctvo, Slovensko, EÚ

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.