10.11.2020 18:06


Škola hrou aneb je čas zpomalit

Autor: Kateřina Špásová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Podzimní uzavření základních škol přidělalo další vrásky na čelech mnoha rodičů i pedagogů. Oproti jarním měsícům je však nyní cítit připravenost a odhodlání všech tuto situaci zvládnout a co nejefektivněji ji využít.

Ačkoliv je distanční výuka náročná pro všechny žáky i studenty, děti na prvním stupni na současnou situaci doplácí nejvíce. První a druhý ročník je velmi specifický, upevňují se zde základní návyky, které budou žáci využívat po celý zbytek jejich studia. Desetileté děti jsou už sice samostatnější a určité základy již mají velmi dobře zažité, přesto je i pro ně online forma vyučování velkou výzvou.

S výukou na dálku se potýká i třída čtvrťáků pod vedením Martiny Žáčkové, třídní učitelky na Základní škole Studánka v Pardubicích. „Online hodina je oproti té klasické kratší, skupinová činnost je omezená. Děti jsou ale velmi šikovné, většina z nich už funguje jako samostatné jednotky," komentuje současnou formu výuky mladá učitelka, která teprve před třemi lety dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

O tom, zda je tato forma vyučování s menšími dětmi ideální nebo ne, má Martina jasno. „Chybí mi ten úzký kontakt s nimi. Nemůžu jim koukat pod ruce a pomoci jim, když je potřeba. Taky těžko hledám příčiny jejich chyb," dodává. Nejde ale jen o studijní záležitosti. Kvůli nulovému osobnímu kontaktu přichází žáci o společné zážitky i zajímavé projekty, kterým by se za normálních okolností mohli věnovat. Na druhou stranu mají děti více času i klidu na zpracování některých úkolů, což Martina považuje za velké pozitivum distanční výuky.

Pro žáky prvního stupně je nutné zachování rutin a povinností. Bez jasně dané disciplíny a předem stanovených pravidel totiž děti v mladším školním věku rychle ztrácí nabyté návyky a později se velmi těžko dostávají zpět do studijního procesu. Proto je pro úspěšné zvládnutí distanční výuky nezbytné mít přesně daný plán, podle kterého se celá výuka řídí.

Docházka i plnění zadaných úkolů je tedy velmi důležité. Přestože Martina své žáky nepenalizuje za pozdní odevzdání, snaží se je motivovat, aby svou práci neodkládali. S tím jí pomáhají i rodiče, se kterými je v pravidelném kontaktu. Informuje je o povinnostech dětí i chystaných aktivitách tak, aby mohli být v případě potřeby svým ratolestem nápomocni.

Při vyučování bez osobního kontaktu je také potřeba umět děti něčím zaujmout. „Každou hodinu začínáme společnou aktivitou nebo hrou. Vždy v pondělí se na začátku věnujeme našemu plánu na následující týden, shrneme si, kdo co zažil o víkendu," popisuje Martina průběh hodin se svou třídou. Mimo jiné pro ně také vymýšlí různé projekty či skupinové badatelské činnosti v oddělených online místnostech. Jak sama dodává, vedení školy se pedagogům snaží poskytnout co nejvíce pomůcek pro atraktivnější výuku, od přídavných kamer k notebooku až po grafické tablety.

Z toho, že by výpadek prezenční výuky mohl mít negativní vliv na průběh dalšího studia jejích žáků, ale Martina strach nemá. Učivo se dle jejích slov více méně opakuje, a tak bude k jeho řádnému upevnění dostatek času i v budoucnu. „Podle mě je teď podstatné hlavně zpomalit a některé věci prostě vypustit," uzavírá učitelka.

Klíčová slova: základní škola, online výuka, učitelka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.