20.03.2019 20:27


Skautský vedoucí Tomáš Fogl: Do politiky nezasahujeme, uznáváme ale určité hodnoty, ve kterých své členy vychováváme

Autor: Tomáš Brhel | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Český skaut slavil tento týden významné výročí. Pondělek byl totiž 10 699. dnem, kdy u nás tato organizace funguje bez omezení. Tak dlouho se jí to zatím ještě nikdy nepovedlo.  Skauting sice přivedl do Česka Antonín Benjamin Svojsík již v roce 1914, od té doby byl ale několikrát zrušen. Proč tomu tak bylo, jaké má v dnešní době skauting místo ve společnosti a jak vnímá politické dění, jsme se ptali jednadvacetiletého vedoucího skautů z Liberce Tomáše Fogla.

Vedoucí skautského oddílu Tomáš Fogl. Foto: Tomáš Brhel

Proč byla vaše organizace už třikrát zrušena?

Jednou ji totiž zakázali nacisti a hned dvakrát komunisti.

Kvůli čemu?

Měli strach z protirežimových aktivit. Obávali se, že začneme cvičit v boji a pokusíme se tehdejší režim svrhnout či rozvrátit.

Uváděli se tehdy nějaké zástupné důvody zrušení tohoto spolku?

Spíše se perzekuovali skautští vedoucí a trestali se za neexistující zločiny. Skauta následně nahrazovali vlastními organizacemi.

Myslíte, že hrozí skautu podobný osud i v dnešní době?

Doufám, že ne. A troufnu si tvrdit, že v dohledné době se něco takového nestane. Skaut u nás nyní prosperuje. V posledních deseti letech se počet našich členů zvýšil asi o třetinu, konkrétně na nějakých šedesát tisíc.

Je to celosvětový trend?

To ani ne, u nás je to dané populační strukturou. Hodně dětí přichází do věku, kdy se mohou stát skauty. Máme také poměrně dobré jméno ve společnosti, které je dáno mimo jiné kvalitními propagačními aktivitami.

Od jakého věku nabíráte do svých řad nové členy?

Skautem se může stát už roční dítě a bude zařazeno do skupiny takzvaných benjamínků. Většinou si tímto způsobem bývalí členové zakládají oddíl s vlastními dětmi.

Existuje nějaká struktura ve skautském oddíle?

Nejčastěji se skauty stávají děti kolem osmého roku. V oddílech jsou různé věkové kategorie. Asi v patnácti letech se skauti stávají i tvůrci programu právě pro mladší členy.

Žije si každý oddíl vlastním životem, nebo je nějak centralizovaný?

V rámci krajů a měst se slučujeme do vyšších organizací. Nicméně každý si to dělá tak nějak po svém. Existují ale určitá plošná zastřešení, jedním z nich je například výběr členských příspěvků.

 

Máme tradiční vazbu na přírodu, nových technologií se ale nebojíme


Jenom toto skautské oddíly spojuje?

Ne, to zase ne. Skauti obecně tráví hodně času v přírodě, je to jeden z hlavních bodů programu ve všech našich skupinách. Skauting se v poslední době nebrání ani moderním technologiím. Není nám cizí GPSka v lese, ani práce s roboty a jejich programování. Program se nám daří inovovat, i to je asi důvodem, proč lidé stále do skauta chodí. Nestrnul totiž někde v padesátých letech.

Jaký je význam skauta jako organizace?

Snažíme se z každého z nás vychovat platného člena společnosti. To funguje na postupném předávání povinností a odpovědnosti. Většinou už ve třinácti má dítě zodpovědnost za mladší členy. Učíme se týmové spolupráci, ale i vedení skupiny lidí. To pak člověk využije dále v běžném životě. Například zaměstnavatelé uvádějí, že pokud má člověk v životopise uvedenou zkušenost ve skautu, je to velkou výhodou.

Jaký vztah má skaut k politice? Narážím zejména na fotografii Lucie Myslíkové protestující proti neonacistovi, která obletěla svět.

Skaut je ze zásady apolitická organizace, která se nevměšuje do politického dění. Tím je myšleno, že se náš spolek k politice nevyjadřuje, ani nevyslovuje podporu konkrétním politickým stranám. Nicméně zapojení do společnosti je samozřejmě jedna ze součástí našeho programu, takže například vyzýváme k účasti ve volbách a vytváříme povědomí o jejich důležitosti. Rozhodně však nikomu neříkáme, koho jít volit.

Znamená to tedy, že skaut nebrání žádné hodnoty?

Český skaut rozhodně určité hodnoty má, dodržuje je i ve svých vnitřních strukturách. Způsob interního fungování našeho spolku je dost podobný takovému, jaký najdeme třeba v parlamentu. To znamená svobodné volby na vyšší posty či demokratický způsob fungování skupiny. Skaut se snaží vychovávat děti v demokratických a liberálních hodnotách, silnému vztahu k přírodě a vylučuje spolupráci s extremistickými stranami. Kdyby třeba nějaký člen skautu kandidoval za nějaké extremistické hnutí, muselo by se to nějak dále řešit.

Takže tak docela apolitický není, že?

Tady to spíš myslím ve smyslu, že skaut zastává určité ideologické myšlenky, ze kterých vycházejí právě jeho hodnoty. Nevyjadřuje se ke konkrétní straně, ale spíše k ideovému proudu. Takže kdyby se našel takový, který by byl existenčně proti skautským hodnotám, náš spolek by se ve společnosti ozval.

A jakým způsobem by se ozval, kdyby k takové situaci došlo?

To si netroufnu jako jednotlivec za celého českého skauta tvrdit. Kupříkladu Lucii Myslíkovou jsme v oné kauze plně podpořili, rozhodně to ale nebyla akce organizovaná skautem. Spíše jsme se postavili za člena, který ve společnosti zastává stejné hodnoty jako my. Jako druhý příklad bych uvedl situaci, kdy se Tomio Okamura otevřeně hlásil ke svému bývalému členství u nás. Skaut mu za to sice poděkoval, nicméně jedním dechem dodal, že by bylo na místě, aby se snažil zastávat ty hodnoty, ve kterých byl skautem vychován.

Je český skaut v politické neangažovanosti ze světového hlediska unikátní?

Ne, tento přístup je všude ve světě víceméně stejný. Vynalezli jsme ale kupříkladu podsadový stan, ten je typický právě pro naši zemi.

 

Ke složení vůdcovských zkoušek musí mít člověk přehled z mnoha oblastí

 

Kdy se ze skauta, pro kterého se program připravuje, stává skaut, který již program sám chystá?

Přesně nejde určit věk, všude to funguje trošku jinak. Ve třinácti nebo čtrnácti letech se většinou ze skauta stává rádce a připravuje program pro ty nejmladší skupinky. Hlavní zodpovědnost mají vedoucí skauta, kterým se můžou členové stát až v dospělosti a po složení zkoušky. Já ji složil minulý rok.

Co všechno tahle zkouška obnáší? 

Zkoušek je několik a jsou složené z různých znalostních okruhů. Jako vedoucí musíte mít znalosti z dětské psychologie, finanční gramotnosti i zdravovědy. Také je třeba absolvovat čtyřicetihodinový zdravotní kurz u Českého červeného kříže.

 

V poslední době je nedostatek kluboven i vedoucích


Nenese s sebou rostoucí počet členů i nějaké problémy?

Ano a některé už reálně nastávají. Je málo skautských kluboven, ve kterých můžeme fungovat. Oddíly zejména ve větších městech jsou přeplněné, je už i pořadník dětí, které čekají na uvolnění míst. Také se nedaří úměrně zvyšovat počet vedoucích k rostoucímu počtu dětských členů. Snažíme se tedy cílit i na dospělé dobrovolníky, kteří ke skautu mají určitý vztah. Třeba i rodiče členských dětí.

Kdo s tím může něco dělat?

Nejvyšší vedení skautu u nás, samozřejmě ve spolupráci s krajskými a městskými úrovněmi. Stát v tomto může pomoct, ale jde hlavně o jednání s městem. Najde se objekt, který by se dal využít a město ho pro nás může uvolnit, případně i přispět na jeho rekonstrukci či přes fondy na něj sehnat peníze. Také od Ministerstva školství dostáváme finanční podporu. Jednotlivé oddíly se snaží využívat například i dotační fondy či sponzoring. Těmito způsoby pak získává peníze na konkrétní věci, kterými chce vylepšit své zázemí. Může se jednat o vymalovaní klubovny, ale také o koupi nových lodí, je to různé.

Klíčová slova: Tomáš Fogl, skaut, skauting, výročí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.