11.04.2016 13:05


Sestavování rodokmenů vyvrací rodinné legendy

Autor: Anna Mikulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Každý z nás zná původ svých rodičů, prarodičů, ale kdo byl náš předek v 16. století? Byl bohatý měšťan, nebo chudý sedlák s dluhy? Rodokmeny odhalují nejen jména našich předků, ale i povolání, majetkové poměry nebo sociální postavení. Profesionální genealog dokáže ze záznamů matrik odhalit i potomky irských králů.

Zlín – Sestavování vlastního rodokmenu a pátrání po životě předků je v posledních letech zálibou čím dál více lidí. Genealogie jako historická věda se zabývá vztahy mezi jedinci, které spojuje společný rodový původ. Odhalování rodinných tajemství a legend je však nejen velmi časově náročné, ale často vyžaduje i znalost latiny a kurentu, kterým jsou matriky do 19. století napsané. Pro některé genealogy tak zájem přeroste do zaměstnání, kterému věnují veškerý volný čas. „K práci mě přivedl zájem o mé latinské příjmení. Od té doby uplynulo už dvacet let, z nichž třináct let se genealogii věnuji profesionálně,“ řekl Ivo Sperát, který často pracuje i na více rodokmenech současně. Zpravidla si zájemci nechávají zpracovat rodokmen přímé linie neboli všechny mužské potomky nesoucí dané příjmení. Právě původ příjmení je to, co zajímá genealožku Helenu Voldánovou nejvíc. „Nejčastěji vznikala podle křestního jména, řemesla nebo ze sloves. Ustálila se až v 16. století, do té doby existovaly spíše jen přezdívky,“ uvedla Voldánová.

Zápis v jičínské matrice z 19. století. Foto: Wikimedia Commons

Období třicetileté války je tak často maximum, kam se genealog svým pátráním může dostat. Ivo Sperát svým hledáním došel až do roku 1406, ale to je spíše výjimka. Vše závisí na pečlivosti záznamů v matrikách, které jsou základním zdrojem informací. V dnešní době je většina matrik elektronicky dostupná, a tak zájemci mohou pátrat z pohodlí domova. Matriky často udávají jen jméno a data narození, sňatku, pohřbu, proto je třeba využít i dalších zdrojů jako jsou mapy a katastry. „Zajímá nás, kde přesně bydleli, kolik měli dětí, majetkové poměry a podobně. Ve starších dobách nacházíme i řemesla, která nejsou tolik známá, například mezuláník,“ vysvětlila Voldánová. Genealog proto spolupracuje i s muzei a různými archivními fondy spadajícími pod ministerstvo vnitra. Hlavní komplikací tak zůstává práce s lidmi – záleží na faráři, který před desetiletími vypisoval matriky a zda nezkomolil jméno nebo název vesnice.

Pokud genealoga záznamy nezavedou do slepé uličky, může získat zajímavé informace i ze zahraničí, čímž se práce ještě více komplikuje. Vytváření rodokomenů může přinést nové informace rodinám, najít další příbuzné, ale i vyvrátit rodinné legendy. „Povedlo se mi najít potomky irských králů v České republice, aniž by o tom dříve někdo věděl,“ řekl Ivo Sperát. Do sestavení rodokmenu se může pustit každý a třeba tak po měsících bádání objeví svůj šlechtický původ, nebo naopak jen to, že jeho rodina po staletí nežila dál než za hranicemi rodného kraje.

Klíčová slova: genealogie, rodokmeny, matrika

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.