09.03.2017 11:54


Šesť nových asistentov v Brne zvýši prevenciu kriminality

Autor: Petra Nagyová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Hliadka pri základných školách, ochrana osobnej bezpečnosti či dodržiavanie čistoty. Toto všetko patrí do pracovnej náplne asistentov prevencie kriminality v Brne. Nie všetky predošlé opatrenia boli doteraz účinné, preto budú od januára nasledujúceho roku prijatí asistenti pracovať vo vylúčených lokalitách.

Mestská polícia Brno asistentovi priradí také činnosti, ktoré nie sú zverené výhradne strážnikovi alebo čakateľovi.|Foto: Petra Nagyová

Brno - Dôležitým cieľom projektu, ktorému zastupiteľstvo v utorok siedmeho marca schválilo skoro polmiliónovú dotáciu, je zapojiť doň aj spoluobčanov a prelomiť bariéru ľahostajnosti. Predošlé opatrenia prevencie kriminality neboli vždy účinné, preto od januára pribudnú noví asistenti, ktorí budú dbať na čistotu a našu bezpečnosť.

Samospráva na pozíciu asistenta prijme dlhodobo nezamestnaných ľudí zo sociálne vylúčených lokalít alebo príslušníkov rómskej menšiny. Významným prvkom bude hliadkovanie asistentov spoločne s mestskou políciou, čím sa zvýši dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách. Taktiež monitorovanie bezdomovcov a práca s mládežou. „Posilní sa dohľad nad bezpečnosťou detí pri začínajúcich prejavoch šikanovania, bitia, okrádania či fajčenia,“ povedal hovorca magistrátu Brna Filip Poňuchálek.  

 

Ďalej budú dávať pozor na deti na prechode pre chodcov, spolupracovať s majiteľmi domov, napríklad spoločným upratovaním, aby sa zlepšila kvalita bývania, a kontrolovať vek osôb v herniach a baroch. Ak asistent pristihne páchateľa bezprostredne po spáchaní trestného činu, je povinný ho zadržať a kontaktovať políciu.

„Asistenti prevencie kriminality pôsobia hlavne v severnej a centrálnej časti mesta. Týka sa to lokalít Husovice a Zábrdovice, kde je ich prínos najväčší. Dobre poznajú miestne prostredie a nielen príslušníci menšín sa na nich s dôverou obracajú,“ upresňuje tlačový hovorca Mestskej polície Brno Jakub Ghanem. Okrem dvoch stálych asistentov sa ich do mestskej polície zaradí pod dohľadom mentora ďalších šesť, ktorí absolvujú školenie a priebežné vzdelávanie o pracovných postupoch, legislatívnych normách a zúčastnia sa na supervíziách. „Jeden z našich asistentov sa zdokonaľoval v Domovníckej akadémií Mestskej polície Brno v znalostiach práva a povinností nájomníkov. Súčasne získal dôležité informácie o psychologickej stránke vzťahov medzi obyvateľmi domov alebo riešením vyhrotených susedských sporov,“ dodal Ghanem.

„Rozhodnutie mesta oceňujeme, v minulosti pôsobili asistenti v okolí ulíc Křenová a Cejl. Majú bližšie k ľudom, ktorí by sa inak na políciu neobrátili. Zástupcovia mestských častí spoločne na stretnutí definovali svoje požiadavky. Osem asistentov je podľa mňa optimálny počet,“ upresňuje schôdzu radnice hovorkyňa Brno-stred Denisa Kapitančiková.

Tento projekt z Operačného programu Zamestnanosť by mal prispieť aj k zmene postoja majoritnej spoločnosti. Bude trvať tri roky, aj keď asistenti v meste pracujú už od roku 2012. Ak sa prevencia zvýši a ubudne kriminalita, polícia predpokladá udržanie tejto pracovnej pozície.

Klíčová slova: magistrát, kriminalita, městská policie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.