15.04.2020 16:15


Seniorka nás prosila, ať jí vybereme z bankomatu deset tisíc korun, říká skaut Jan Sanitrák

Autor: Anna Nováková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Tak zní jeho třetí zákon, kterým se v době koronaviru řídí členové ještě silněji než předtím. Nejinak je tomu i v Holešově, kde skauti pod vedením Jana Sanitráka distribuují roušky a nakupují seniorům.


Jan Sanitrák, vedoucí skautského oddílu v Holešově. Foto: Anna Nováková

Holešov  Skauting v Holešově na Kroměřížsku má dlouholetou tradici. Schůzky, výpravy a tábory jsou ale na nějaký čas zrušeny. Místo nich pomáhají holešovští skauti lékařům, prodavačkám a seniorům. Šijí a rozvážejí roušky, nakupují potraviny a léky nebo vyřizují neodkladné záležitosti. „Připomíná nám to, jak je pomoc lidem dobrá, zajímavá a smysluplná,“ říká skautský vedoucí Jan Sanitrák.

Kdy se holešovští skauti spojili a vznikla iniciativa pomoci s distribucí roušek a nákupů?

Když se zavřely školy, starosta Junáka (českého skauta, pozn. red.) vydal nařízení o pozastavení činnosti. To znamená zrušení schůzek, výprav a jiných aktivit, abychom mohli dodržet nařízení neshlukovat se. Začali jsme přemýšlet, jak jako skauti můžeme v okolí pomoci. Týden po vyhlášení nouzového stavu jsme se zmobilizovali a chtěli být nápomocni.

V čem tedy spočíval nápad pomoci?

Začali jsme v týdnu, kdy byl akutní nedostatek roušek. Viděli jsme, že je nemohou nikde sehnat ani lékaři a řešila se jejich dodávka z Číny. Chtěli jsme nějak přispět. Napsali jsme Charitě Holešov, městu a psali jsem také přímo doktorům, jestli by měli zájem o roušky. Oslovovali jsme i ty, kteří nespadají pod sociální či zdravotní služby. To jsou například obchody, policie nebo benzínka. Později jsme začali s Charitou přímo spolupracovat, takže bylo mnohem jednodušší utvořit distribuční síť.

Kde jste vzali roušky?

Roušky šili naši rodiče a dobrovolníci z Holešova a okolí. Mezi nimi byla třeba pečovatelka z chráněného bydlení pro mentálně postižené nebo učitelka gymnázia. Zároveň jsme oslovili sledující facebookové skupiny. Umístili jsme tam výzvu, že roušky sbíráme i distribuujeme. Dodneška jsme jich předali přes tisíc.

Jak roušky od dobrovolníků shromažďujete?

Za plotem jednoho vedoucího je velký koš, do kterého lidé vhodí roušky zabalené v igelitu s papírkem uvnitř. Na něm je napsaný počet kusů roušek.

Zmínil jste, že jste začali spolupracovat s Charitou Holešov. Zapojily se i ostatní spolky z Holešova nebo z okolí?

Začali jsme spolupracovat s holešovskou Charitou, jelikož měla nejlepší přehled o tom, kdo by mohl potřebovat pomoc. Holešov po nějaké době svolal radu a pozval tam zástupce nás, Tomíků (Turistický oddíl mládeže, pozn. red.), střediska volného času TYMY a Charity. Město se rozdělilo na čtyři sektory, každý spadal pod jednu organizaci. Zřídilo se jedno číslo, na které se mohou lidi obracet. Telefon zvedá paní na Charitě, vyplní formulář s bydlištěm seniora a pošle jeho požadavek organizaci, pod kterou ulice spadá.

Jak poté vypadá předání roušek?

Skaut s rouškou a rukavicemi položí pytlík s rouškami na kliku a odstoupí dál. Bereme si i skautský šátek a klobouk, aby lidé věděli, kdo u nich zvoní.

Zvoníte u jejich dveří i s jinou podobou pomoci?

Do schránek jsme před časem roznesli letáky s informacemi, že nabízíme seniorům starším pětašedesáti let také nákupy potřebného zboží. Na letáčku je číslo, na které mohou zavolat a domluvit se s našim člověkem, pokud by potřebovali pomoc. Skaut, který dostal seniora na starost, zavolá, jestli si má přijet pro seznam, nebo mu nákup nadiktuje. Pak už jen vše nakoupí, odveze a převezme peníze za nákup. Služba je ale samozřejmě zdarma.

Setkal se někdo ze skautů s nějakým zvláštním požadavkem?

Jedna paní chtěla, aby jí její přidělenec vybral z bankomatu deset tisíc korun. Skaut, co ji měl na starost, to ale odmítl, že vybere maximálně pět tisíc. Dala mu tak kartu a řekla PIN. Hodně mě překvapilo, možná až zaskočilo, jak jsou lidé důvěřiví.

Kolika seniorům nakupujete?

Nákupy lidé moc nechtějí, protože si do obchodu zajdou sami, mají to pět minut od domu. Většinou je nedokážeme přesvědčit, že o vzdálenost vůbec nejde. Důchodci si volají hlavně o roušky. S těmi byl ze začátku obrovský problém. Lidé je sice šili, ale my je dávali lékařům a prodavačkám, což však chápali.

Zvládají holešovští skauti pomoci všem, kteří to potřebují?

Myslím si, že teď už je situace stabilní. Největší krize byla ten týden, kdy nebyly žádné roušky. Nevědělo se, co se bude dít a co všechno se zavře. To bylo dost těžké. Hodně mi to připomnělo uprchlické tábory v Bosně a Hercegovině, ve kterých jsme minulý rok pomáhali. Byla to taky krizová situace, kdy se snažíme hledat řešení a pomoci. Připomnělo nám to, jak je pomáhání lidem dobré, zajímavé a smysluplné.

Klíčová slova: skaut, Holešov, roušky, nákupy, senioři, pomoc

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.