09.11.2020 18:46


S péčí o seniory brigádně pomáhají studenti zdravotnických oborů

Autor: Kateřina Špásová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Nedostatkem personálu netrpí pouze zdravotnická zařízení. V současné době jsou ohroženy také sociální služby. Práce s těmi, kteří jsou koronavirovou pandemií ohroženi nejvíce, ale není pro každého.

Pardubice – I když se chce v budoucnu Vendula Mrvíková věnovat péči o novorozence, stará se nyní o nejstarší členy naší společnosti. V Domově u fontány v Přelouči má na starost jak seniory, tak i klienty s Alzheimerovou demencí. Studentka oboru porodní asistentka na Univerzitě Pardubice totiž v domově působí jako zdravotní sestra. „V době, kdy přišla první vlna koronaviru jsem si řekla, že je to pro mě dobrá příležitost jít pomáhat tam, kde je mě nejvíc potřeba," říká dvacetiletá Vendula.

Dostatek personálu je nejdůležitějším aspektem k poskytování kvalitních sociálních služeb. K zajištění jejich nenarušeného chodu tak mohou pomoci i dobrovolníci. Z tiskové zprávy Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) vyplývá, že snazšímu propojení nabídky a poptávky dobrovolníků v Pardubickém kraji by mohla pomoci i nová webová stránka dobrokraj.cz.  

Podle ředitelky domova Danuše Fomiczewové je však v případě práce v domově dobrovolnictví spíše výjimečné. „Na jaře jsme měli dva dobrovolníky, kteří ale velmi těžkou práci rychle vzdali. Navíc potřebujeme lidi, kteří se o klienty budou moci samostatně postarat," vysvětluje. Právě proto se přiklonili k placené formě spolupráce a na brigádu tak nyní dochází osm studentek zdravotnických oborů.

Vendula tedy nejen získává praktické zkušenosti do budoucna, dokonce si pomocí v domově i přivydělává. „Starám se o podávání léků, převazy, kontroluji zdravotní stav klientů na mém oddělení. Jsem také přivolávaná k akutním potížím, a dokonce vyřizuji telefonáty rodinám či lékařům," popisuje velmi náročnou práci studentka druhého ročníku vysoké školy. Na rozdíl od svých spolužaček, které se přihlásily dobrovolně do nemocnic, se totiž přímo stará o klienty a řeší veškeré problémy i komplikace osobně.

U poskytovatelů všech sociálních služeb je momentálně velmi důležitá informovanost o nařízeních, povinnostech a hygienických pravidlech, které musí dodržovat a připravenost jednotlivých organizací na ně rychle reagovat. O to se stará i Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). „Pobytovým sociálním zařízením poskytujeme kompletní přehled informací tak, aby se v nich vyznaly a nemusely je nijak dohledávat," říká prezident asociace Jiří Horecký. Dodává také, že v současné době asociace poskytuje členským domovům například analyzátory antigenních testů nebo testy samotné.

Testováním na přítomnost koronaviru pravidelně prochází i všichni zaměstnanci v přeloučském domově, včetně Venduly. „Už při prvním průniku nákazy do domova během jarní vlny jsme žádali krajskou hygienu o plošné protestování všech klientů i zaměstnanců, což nám povolila až o několik měsíců později," dodává Fomiczewová. Podotýká také, že v domově již existuje poměrně fungující systém testování, a tak pro ně povinnost testovat platící od minulé středy nepředstavuje žádné velké komplikace.

Přestože Vendula čelí každou směnu psychicky i fyzicky náročným úkonům, je za tuto zkušenost vděčná. „Myslím, že lidé, kteří vystudují zdrávku a věnují se tomu, dospějí v hodně ohledech mnohem dříve. Vnímám hodně věcí jinak než moji vrstevníci, za což vděčím právě i práci se seniory," uzavírá.

Klíčová slova: senioři, koronavirus, sociální služby, dobrovolníci

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.