09.10.2017 11:07


Rullerova výstava PERFORM-MADE je nevšedním zážitkem

Autor: Jan Středa | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

V brněnském Domě umění mohou zájemci navštívit výstavu s názvem PERFORM-MADE, která potrvá až do dvanáctého listopadu. Její autor Tomáš Ruller, brněnský rodák, se věnuje uměleckému směru performance, známému také jako akční či živé umění. „Výstava se soustředí na statický záznam, fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti,“ říká k výstavě její kurátor Dušan Brozman.

První sál. Foto: Jan Středa

Vstupuji do Domu umění města Brna a hned za vchodem mě s úsměvem vítá slečna pokladní. Po krátkém hovoru jsem již s cedulkou „Fotograf“ vpuštěn na výstavu. Vstupuji do prvního sálu, který na mě zprvu působí trochu stroze. Je to však jen první dojem způsobený pravděpodobně tím, že většina vystavených fotografií je černobílých. Procházím se mezi nimi, zkoumám je, prohlížím. Jsou velmi abstraktní. Chvilku mi trvá, než se do nich vcítím. Pomáhají mi v tom autorovy komentáře k dílům. Pročítám jeden z nich, ve kterém Ruller přirovnává svůj život v době vzniku díla k hromadě písku, a vtom mi začíná připadat, že celá výstava je oknem do autorovy duše.

Druhý sál. Foto: Jan Středa

Stoupám po schodišti do druhého sálu. Není tu dnes mnoho lidí, vlastně je téměř celá galerie prázdná. Inu, alespoň budu moci výstavu dobře nafotit. Při vstupu do sálu jsem však zmaten. Kromě vystavených exponátů se uprostřed místnosti nachází menší místnůstka s černými zdmi a také dřevěná budka. Temně vyhlížející objekt ve mně vyvolává mnoho otázek. Je to exponát? Co symbolizuje? Ukrývá nějaká tajemství?

Tajemné dveře. Foto: Jan Středa

Jelikož se o exponát pravděpodobně jedná, nenacházím odvahu vstoupit skrze staře a opotřebovaně vyhlížející dvířka, nechci totiž rozhněvat zdejší kustody - hlídače výstavy. Otevřená budka s dvojími dveřmi také upoutala moji pozornost. Vypadá jako meditační místo, je možné v ní přebývat v úplné tmě a snad i tichu. Je to snad místo, kde se rodí umělcovy nápady? Nápis „Bezpečnostní časový limit 30 min“ mě nejprve pobaví, avšak záhy jsem znepokojen – nejspíše se totiž nejedná o recesi.

Hlavní sál. Foto: Jan Středa

Vcházím do hlavního sálu. Jsou tu slyšet podivné, až skličující zvuky. Kromě exponátů se tu promítá hned několik autorových videí najednou, jimž není příliš rozumět. Směsice zvuků v kombinaci s přítmím ve mně vyvolává zvláštní pocit. Jakousi nejistotu, jako když člověk nemá pevnou půdu pod nohama. Hned u vstupu mě uchvacuje hasicí přístroj, nad nímž jsou ve skle dva pytlíky kvádrovitého tvaru obsahující bílý prášek. Snad výbušná směs? Zvědavost vítězí.

Nebezpečně vyhlížející exponát. Foto: Jan Středa

„Prosím Vás, nevíte, co je v těch pytlících?“ ptám se místního kustoda. „Nevím, ale nic výbušného to asi nebude. Myslím, že to má symbolizovat jakési napětí,“ zní odpověď. No jistě! Napětí! To je ten pocit, který jsem nemohl popsat! Tento pocit vyvolávají i další díla v sále – například kovadlina umístěná na hromadě skleněných lahví. Vyzařuje určitou sílu v jednotě. Jednu, dvě, tři láhve by kovadlina rozdrtila. Ale tolik? To už ne.

Jedno z děl. Foto: Jan Středa

Celá výstava je také protkána Rullerovými fotkami v různých kostýmech a převlecích z jeho děl a představení. Je to až neuvěřitelné, kolik pocitů dokáže v člověku vyvolat několik předmětů běžně dostupných ve většině domácností. Z výstavy proto odcházím plný pozitivních dojmů.

Klíčová slova: Dům umění, výstava, performance, PERFORM-MADE, Ruller, Tomáš

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.