05.10.2017 23:34


ROZHOVOR: Politici a úradníci si neuvedomujú, že klimatické problémy sú každým rokov väčšie, hovorí Hana Chalupská

Autor: Vanesa Čierna | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Viedeň a Kodaň. Mestá, ktoré na voľných plochách budujú komunitné záhradky, či vďaka technológiám zadržiavajú vodu, aby sa mesto nezahrievalo. Sociálne ekologické hnutie Nesehnutí sa snaží podobné opatrenia prispievajúce k lepším podmienkam v Brne presadiť do pripravovaného územného plánu. "Ak mestá budú podporné aktivity riešiť aj inak ako zapracovaním do územného plánu, budem len rada," hovorí členka hnutia Hana Chalupská.

Brno - Architekti, odborníci, či verejnosť práve riešia nový územný plán Brna. Ten súčasný totiž platí od roku 1994, a hoci sa už v roku 2005 začalo pracovať na pláne novom, dodnes nie je dokončený. Radnica preto stojí pred rozhodnutím, či dopracuje rozrobený plán, alebo začne od znova. V oboch prípadoch sa zmeny dotknú aj zelene v meste. Členka hnutia Nesehnutí Hana Chalupská hovorí o zmenách, ktoré môže nový plán priniesť.

Hana Chalupská

Ako môže územný plán ohroziť mestskú zeleň?

Radnica má dve možnosti - buď dopracuje územný plán z roku 2005 alebo vytvorí takzvaný metropolitný plán, aký má napríklad Praha. Pre oba prípady je nasledujúca debata rôzna, pretože nejaké riziká pre zeleň sú v rozpracovanom pláne a nejaký potenciál je aj v novom územnom pláne. V rozpracovanom pláne sú ohrozené záhradkárske kolónie, pretože tieto plochy vlastní Brno. Podľa plánu by totižto záhrady nahradili športoviská, či vily. Takisto kvôli nedostatku parkovacích miest je veľký tlak na to, aby sa parkovanie presunulo do vnútroblokov. Plán nemyslí ani na miesta pre nové parky.

Na čo kládlo dôraz hnutie Nesehnutí počas príprav nového územného plánu?

Hnutie Nesehnutí sa venuje aj expanzii nákupných centier a my sme sa snažili do plánu dostať pravidlo, že ktokoľvek bude chcieť postaviť obchodné centrum, tak musí urobiť parkovisko, buď v podzemí, alebo na streche, aby sa nezaberala zelená plocha. Takéto pravidlo nefunguje v Česku, ale navrhli sme to podľa zahraničnej skúsenosti, kde je bežné, že mestá alebo štáty, ako napríklad v Škandinávii, majú buď jednoznačne vymedzené lokality, kde môžu centrá byť alebo majú pravidlo, aby mali obchody do 400 m2 predajnej plochy. V súčasnom územnom pláne je to nastavené tak, že sa dá postaviť obchodné centrum aj v ploche pre školstvo, čo je príklad kampusu v Bohuniciach. Toto sa nám však nepodarilo presadiť.

Kedy môžu ľudia vyjadriť svoj nesúhlas s návrhom? 

Územné plánovanie má tri fázy. Prvé je zadanie. Vtedy môžu ľudia pripomienkovať objedávku, ako má firma spracovať plán. To môžu spraviť vlastníci pozemkov alebo takzvaný zástupcovia verejnosti, ktorých si zvolillo viac ako dvesto ľudí. Potom je fáza konceptu, keď firma prinesie tri varianty, ako na objednávku zareagovala. Posledná fáza je návrh, teda finálny dokument. Stavebný zákon hovorí, že firma s pripomienkami môže a nemusí pracovať. My sa môžeme brániť až úplne na konci, keď je dokument schválený. K súdu sa môžeme obracať až v tej konečnej fáze. 

Rozpracovaný územný plán má dvanásť rokov. Myslíte, že potreby a myslenie mesta zostali rovnaké?

Selským rozumom vyplýva že nie, politický rozumom áno. Ideálne je rozprávať sa s ľuďmi a odborníkmi o tom, čo mesto chce, a podľa toho sa určí stratégia mesta. A Brno ich robí. Sú stratégie Brno 2050, kde je určené, kam mesto chceme doviesť po ideovej stránke. Územný plán by sa s nimi mal spracovávať naraz a mal by prihliadať na to, čo mesto chce a ako sa to dá zrealizovať. V stratégií sa napríklad hovorí, že chceme, aby bolo mesto sebestačné, čo sa týka energie, vody, samozásobovania potravinami – sú to všetko veci, na ktoré treba územie pripraviť. S klimatickou zmenou prídu etapy sucha a tepla. Prehrievanie mesta môže to byť veľmi stresová záležitosť pre ľudí. Majú sa nastaviť také podmienky na podporu stavieb, ktoré dokážu zvládnuť klimatický trend, ale to sa nedeje. Na jednej strane si Brno chystá stratégiu, kde si "maľuje obraz" skvelého mesta, a zároveň chce dopracovať niečo, čo vznikalo v roku 2005 a čo nie je vôbec schopné poňať nové trendy.

Ako sa môže mesto brániť pred klimatickými zmenami?

Mesto rieši hlavne povodne. Robia sa protipovodňové opatrenia, ale vôbec sa systémovo nepracuje s vodou a zeleňou. Nemusí sa to riešiť prostredníctvom územného plánu. Stavebným úradom možno povedať, že ktokoľvek chce niečo stavať, či už je to nájazd do dvora alebo obchodný dom, majú sa vyžadovať zelené strechy, zelené fasády. Toto všetko môže mesto spísať do pravidiel a metodík, či vyhlášok, aby investori vedeli, čo všetko musí stavba spĺňať. Možností je veľa. Hradec Králové alebo Olomouc majú spracované mestské štandardy, ktoré jasne deklarujú, aké chce to mesto byť a prispôsobuje tomu podmienky výstavby.

Čo by bola lepšia varianta – dopracovaný plán alebo plán nový? 

 Za mňa určite nový. Práve sa rieši stratégia pre Brno, ktorá sa bude schvaľovať na začiatku novembra a sú tam skvelé hodnoty ako samostatnosť, či rešpekt k minoritám. Je logické, keď si mesto povie akým mestom chce byť, a zároveň si chystá územie, aby víziu naplnilo. Hrozí veľké riziko, že ak sa schváli niečo, čo má začiatok v roku 2005, bude to platiť do roku 2032. V roku 2050 bude už v meste veľmi teplo a bude málo času na nastavenie nového územného plánu na dobré zvládnutie klimatických výkyvov. 

Čomu sa venuje hnutie Nesehnutí?

Sme nezávislé sociálne ekologické hnutie a venujeme sa rôznym  témam - od práv žien, práv zvierat, vývozu zbraní až po podporu občianskych iniciatív a jednotlivcov, ktoré sa snažia hájiť svoje práva, pri povoleniach a plánoch stavieb, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. My sami občas vstupujeme do káuz, ktoré sú problematické z pohľadu životného prostredia. Taktiež sa snažíme podporovať ľudí, ktorí majú pocit, že je niečo zle a pýtajú sa, čo môžu urobiť, aby sa to zmenilo, či zastavilo. Územný plán je pre nás kľúčová vec, pretože sa nám často stáva, že sa na nás obracajú ľudia keď je už neskoro. Klíčová slova: Brno, územný plán, enviromentalistika

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.