19.05.2014 12:00


Rodiče se při rozvodu neohlíží na zájmy dítěte, říká praktikantka OSPODu

Autor: Irena Diatelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Brno – Katedra sociální práce a politiky Masarykovy univerzity požaduje po studentech, aby v průběhu studia absolvovali několik praxí. Jednadvacetiletá studentka Tereza Trachtulcová, která kromě sociální práce studuje ještě psychologii, se rozhodla jít na OSPOD, Orgán sociálně-právní ochrany dětí v Brně-Žabovřeskách. 

Co přesně jako praktikantka na OSPODU děláte?Tereza Trachtulcová, studentka sociální práce FSS MU, si umí práci na OSPODu v budoucnu představit. Foto: Irena Diatelová

Pracovnice mě brali jako sobě rovnou, takže už od začátku mě posílaly na šetření do rodiny, dovolily mi nahlížet do spisů klientů, když jsem administrativně zpracovávala jejich údaje, často se mnou mluvily o případech. OSPOD kromě toho dělá i jiné činnosti, například zařizuje sociální pohřby, když není nikdo, kdo by jej mohl zařídit, což se týká hlavně lidí bez domova. V Žabobřeskách je i pracovnice, která má na starosti školství, protože městský úřad je zřizovatelem škol a školek. Chodila jsem i na náslechy ke kurátorce, která pracuje s nezletilými, kteří se účastní trestních řízení – ať už jako oběti nebo pachatelé.

 

Dovedla byste podobnou práci dělat i v budoucnu?

Po té zkušenosti, kterou jsem za poslední tři měsíce získala, si to dovedu představit. Ale je těžké se na toto místo dostat, je totiž potřeba hodně zkušeností. Člověk musí být vyzrálý a práce je psychicky náročná. Je potřeba mít velkou zodpovědnost, hlavně co se týče odebírání dětí.

 

Měly jste hodně případů odebírání dětí?

Ne, za svou praxi jsem se s tím nesetkala. Je to až ta nejzazší možnost řešení problémů v rodině. Nikdo to nechce, ani pracovnice OSPODU. Snaží se proto situaci předejít a poškodit co nejméně dítě. Pokud ale k odebrání má dojít, situace se dopodrobna rozebírá. Na sociální pracovnici leží velká zodpovědnost, jestli dítě odebrat a poznamenat jej na celý život nebo to neudělat, což ho může poznamenat ještě víc.

 

Jedná se o definitivní rozhodnutí?

Ne, je to spíš krátkodobé rozhodnutí na dobu, než se situace v rodině uklidní. Dítě může být svěřeno na přechodnou dobu do péče jiného rodinného příslušníka, do pěstounské péče nebo sos vesniček. Někdy to ale jinak nejde, setkala jsem se například s rodinou, kde už dítě odebráno bylo. Důvodů je celá řada, v tomto případě z toho důvodu, že matka nebyla způsobilá k péči o dítě, trpěla mentálním postižením. Přesto zůstává s dítětem dále v kontaktu.

 

Chodila jste i k soudu?

Poměrně často, většinou šlo o soudy spojené s rozvodem, svěřením dítěte do péče jednoho z rodičů nebo výživným. Pracovnice OSPODu tam vystupují jako opatrovnice dítěte a taky jako pracovník statutárního města Brno. Já jsem ale nikdy nevystupovala jako účastník soudu, šlo o veřejná jednání, takže mě tam pustili. Zaráželo mě, co všechno jsou schopni rodiče udělat, aby dosáhli svého bez ohlížení se na zájmy dítěte. Občas spolu nejsou rodiče vůbec schopni mluvit. Chápu, že je hrozně těžké svěřit dítě někomu, koho po rozpadnutém vztahu nemůžu ani vidět. Nicméně si musí uvědomit, že mít dítě je rozhodnutí na celý život.

 

Medailon:  

Jednadvacetiletá Tereza Trachtulcová studuje sociální práci a psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od ledna chodí na praxi na OSPOD, orgán sociálně-právní ochrany dětí v Žabovřeskách, kde pracovala s dalšími 5 sociálními pracovnicemi. 

Klíčová slova: praxe na OSPODu, praxe sociální práce na FSS MU

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.