02.03.2017 07:15


Ročenka statistiků: Češi jsou nejméně ohroženi chudobou, zato více trpí nadváhou

Autor: Dominika Vrbecká | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Míra nezaměstnanosti v Česku je nízká, podíl osob ohrožených chudobou je dokonce nejnižší v celé Evropské unii. Naopak výrazná část české populace trpí nadváhou. Český statistický úřad vydal ročenku s těmito údaji o České republice v mezinárodním srovnání, kterou statistici sestavili z dat Eurostatu za roky 2014 a 2015.

Ročenka statistiků porovnává Česko s ostátními státy EU. Foto: Dominika Vrbecká

Praha – S celkovou nezaměstnaností na tom byli lépe v roce 2015 pouze Němci, nezaměstnanost mužů byla v Česku oproti západním sousedům dokonce nižší o 0,8 procentního bodu. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Česko obsadilo s pětiprocentní nezaměstnaností druhou příčku a podle předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové patří tuzemské ukazatele nezaměstnanosti spolu s německými trvale k nejnižším v Evropské unii. Celková nezaměstnanost stále klesá a na konci roku 2016 se zastavila na rekordních 3,6 procenta. 

Nízký je také podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, podle ČSÚ je v Česku nejnižší ze všech zemí Evropské unie. Za rok 2015 činil čtrnáct procent obyvatel, zatímco v Německu byl o šest procent vyšší. Toto optimistické číslo je třeba brát s rezervou, na což již dříve upozornila v článku Klamná hranice chudoby v Česku vědkyně Martina Mysíková.

Naopak na druhé straně žebříčku se Česká republika umístila ve zdravotnických statistikách sledujících index tělesné hmotnosti obyvatel. Podle údajů z roku 2015 trpí v Česku nadváhou přes šedesát procent mužů a téměř polovina žen. Hůře jsou na tom už jen obyvatelé Řecka, Chorvatska a Malty.

Stále častěji přicházejí pacienti s nadváhou i do ordinace gastroenterologa Petra Huvara. „Udávaná čísla o výskytu nadváhy odpovídají. Skutečně lze říci, že minimálně každý druhý pacient má problém s nadváhou či obezitou,“ řekl Huvar. Za alarmující považuje výskyt dětské obezity. Nejrizikovější skupinou jsou podle něj starší školní děti, z nichž má nadváhu téměř čtvrtina a třináct procent lze označit přímo za obézní.

Tento trend se poté přesouvá do dospělosti. „Obecně nejrizikovějším obdobím pro vznik nadváhy a obezity je věk čtyřiceti let, kdy dochází k prudkému nárůstu počtu postižených,“ dodal. Podle ČSÚ vypije průměrně každý Čech starší patnácti let téměř dvanáct litrů čistého alkoholu ročně. Ačkoliv oblibu alkoholu nepovažuje Huvar za hlavní příčinu obezity, připouští, že spolu s dalšími faktory se na vzniku obezity podílí. „Alkohol obecně vede k přednostnímu ukládání tuků v organismu. Například pivo má také vysoký glykemický index a může se podílet na rozvoji diabetu,“ shrnul gastroenterolog.

Český statistický úřad vydává ročenku pravidelně ke konci února. Na základě dat z Eurostatu porovnává Českou republiku s ostatními členy Evropské unie, ale i s dalšími státy světa. Pokrývá celkem třináct tematických oblastí a kromě informací o stavu obyvatelstva, ekonomiky a trhu práce obsahuje také vybrané regionální statistiky. Ve fotogalerii lze najít infografiku se zajímavostmi, celá aktuální ročenka k prohlédnutí zde.

Klíčová slova: Český statistický úřad, nezaměstnanost, chudoba, nadváha, obezita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.