06.03.2020 17:39


Rektoři brněnských univerzit se neshodli v boji proti koronaviru

Autor: Pavla Sychrová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Brněnské univerzity reagují na doporučení Bezpečnostní rady státu ohledně koronaviru každá svým způsobem. Zatímco na Mendelově univerzitě rektorka rozhodla o dvoutýdenním přerušení výuky, na Masarykově univerzitě výuka pokračuje, vedení spoléhá na doporučení prevence a rady studentům prostřednictvím webu. Veterinární a farmaceutická univerzita zvolila střední cestu a omezila účast pouze na přednáškách.

Rektoři brněnských univerzit se neshodují v opatřeních. (Foto: Pavla Sychrová)

BRNO  Přerušení veškeré výuky na dva týdny zavedla rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová od úterý 3. března. Nepovolila přístup ani do studoven a knihovny. Studentka Lucie Karásková tento krok uvítala. „Vzhledem k tomu, že spousta učitelů a studentů jezdí skrze univerzitu do zahraničí, kde přijdou do kontaktu s potencionální nákazou, přerušení beru jako preventivní opatření, které za to stojí. Naše výuka pokračuje online a bez problémů," komentovala situaci.

Zato vedení Masarykovy univerzity o úplném uzavření svých dveří nerozhodlo. Po pondělním zasedání akademického senátu se zástupci dohodli pouze na zrušení výuky Univerzity třetího věku, kde studují většinou senioři, u kterých je možnost nákazy nejvyšší. Se studenty, kteří přicestovali z cizích rizikových zemí, univerzita komunikuje individuálně, ale žádná plošná opatření neplánuje. „Stále sledujeme jednání Bezpečnostní rady a postupujeme podle doporučení orgánů. V případě potřeby zasedne krizový štáb, sestavený z pracovišť relevantních k tomuto problému,“ uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Na webových stránkách najdou zájemci nejdůležitější informace a aktuality, které o koronaviru vydaly příslušné úřady. 

Vedení Veterinární a farmaceutické univerzity se rozhodlo pro zrušení přednášek a ponechání seminářů až do odvolání, ale s pochopením studentů se nesetkalo. „Poloviční zrušení výuky je absurdní. Není logické, aby zrušili nepovinné přednášky, ale cvičení s povinnou účastí zůstala. Riziko vystavení se nemoci se vůbec nezmenšilo a preventivní opatření v tomto případě nemá smysl,“ řekla studentka Lucie Němcová. 

Rektoři nejen brněnských univerzit vydávají na svých stránkách doporučení ohledně dodržování hygieny a cest do rizikových zemí. V případě návštěvy takové země doporučují po návratu omezení kontaktu s lidmi. Kromě Brna se pro zrušení výuky rozhodly dvě fakulty Českého vysokého učení technického nebo Česká zemědělská univerzita v Praze. 

Klíčová slova: koronavirus, univerzita, muni, mendelu, vfu, studium

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.