22.10.2019 13:36


Psychedelika jsou v podstatě nenávyková, ale při rekreačním užití mohou být nebezpečná

Autor: Ondřej Fajstavr | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Psychedelika jsou méně toxická a návyková než alkohol, heroin nebo cigarety, přesto jejich užívání nesmí být bráno na lehkou váhu. Užití pro zábavu nemusí nutně skončit zábavně. Nezodpovědní či nezkušení uživatelé mnohdy zbytečně riskují.

Česko-slovenské psychedelické fórum 2019, Anežský klášter. Foto: Ondřej Fajstavr

Praha— Psychedelika mohou být užitečným nástrojem vědy a spirituálních objevů jejich uživatelů. V současnosti probíhá takzvaná renesance výzkumu psychedelických látek. Zkoumá se užití jak při léčbě závislostí, tak například v terapii zaměřené na sebepoznání či osobní rozvoj. Nezkušení rekreační uživatelé, tedy ti, kteří za užitím těchto látek příliš nehledají či nemají dostatek informací, i přes nenávykovost těchto látek riskují poškození svého mentálního zdraví.

V roce 2017 podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti požádalo o léčbu závislosti v České republice přes 8600 lidí, z toho téměř 3200 se závislostí na alkoholu a 2300 se závislostí na pervitinu. O léčbu závislosti na psilocybinu, halucinogenu obsaženým v lysohlávkách, požádal jeden člověk.

Podle adiktoložky Zuzany Postránecké u psychedelik, podskupiny halucinogenů, jako je například LSD nebo psilocybin, nehrozí závislost v pravém slova smyslu. Ze symptomů závislosti, kterými jsou například přetrvávání v užívání i přes škodlivé následky, zvýšení tolerance na danou látku, zanedbávání jiných zájmů či bažení po droze, se u halucinogenů setkáváme pouze se zvýšenou tolerancí, přesněji tachyfylaxí neboli rychlým vymizením účinku látky na organismus při užívání v krátkých intervalech, která trvá zpravidla několik dní.

Zvýšená tolerance a zkreslený odhad množství, které lze relativně bezpečně užít, je prý tématem samo o sobě. Podle psycholožky Svatavy Bardynové je dané množství, které má přinést kýžený efekt, takzvaný trip, značně individuální a odvíjí se od předchozích zkušeností s psychedeliky a také kvality dané látky. „Při požití by měl být přítomný někdo se zkušenostmi, kdo ví, co dělá,“ dodává Bardynová a bezhlavé užití pouze pro zábavu výrazně nedoporučuje.

 „Je rozdíl mezi užíváním, zneužíváním a závislostí,“ vysvětluje Postránecká. „Pokud člověk přistupuje k užívání zodpovědně, ví, co užívá a jaké množství, frekvence a situace je pro něj komfortní a bezpečná, nemusí se nutně jednat o zneužívání. Zneužívání je chápáno jako rizikové či škodlivé užití legálních i nelegálních látek,“ objasňuje. Podle Světové zdravotnické organizace jde o užívání látek způsobem, který zvyšuje riziko škodlivých důsledků pro uživatele. „Psychedelika jsou ve fázi výzkumu, a tudíž se s nimi u nás neléčí. V zahraničních zemích se však využívají k léčbě různých onemocnění a závislostí,“ uzavírá Postránecká.

Jednadvacetiletý Lukáš uvedl, že jeho zkušenost s LSD byla více než pozitivní. „Nic takového jsem nikdy nezažil, přišlo mi, jako bych splynul se vším, co bylo okolo mě a prostupoval mnou ohromný pocit klidu,“ vypráví Lukáš. Dvacetiletý Štěpán měl zkušenost s LSD odlišnou. „Několik dní jsem nespal a kapal jsem si pod jazyk LSD, které jsem dostal na party v Německu. V jeden okamžik se moje vědomí dostalo mimo mé tělo a pak si už jen pamatuju, že jsem se probral na psychiatrii na Karláku. Několik dní mi přišlo, že je to jen divadelní představení a vůbec jsem nechápal, proč tam jsem,“ vzpomíná. Redakce obě příjmení zná, ale rozhodla se je neuvést.

V pátek a v sobotu v Anežském klášteře proběhlo Česko-slovenské psychedelické fórum 2019, kde odborníci pojednávali a přednášeli kromě jiného o výhodách a rizicích spojených s užíváním psychedelik. Fóra se zúčastnili například Torsten Passie, který mezi léty 2012 až 2015 hostoval na Harvardské univerzitě a Juraj Styk, který už v šedesátých letech v Československu zkoumal psychedelika.

Klíčová slova: LSD, halucinogeny, psychedelika, psilocybin, lysohlávky, závislost, drogy

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.