29.03.2016 13:29


Protesty v Pekingu proti příjezdu prezidenta Českomoravské republiky

Autor: Jiří Jindra | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Autor reaguje na události z 28. března, kdy do Prahy přijel prezident Čínské lidové republiky. Aktivisté, kteří chtěli upozornit na porušování lidských práv v Tibetu, nahradili česko-čínské vlajky na Evropské ulici vlajkami svobodného Tibetu. Policisté je následně zatkli. Pročínští "vítači" prezidenta se poté dostali do rozržky s médii i kolemjdoucími.

Ale jak by to vypadalo v paralelním vesmíru, kdyby český prezident přijel do Číny?

Jiří JindraPříjezd prezidenta Českomoravské lidové republiky do Číny provázely protesty. Na Asijské ulici v hlavním městě Pekingu, kudy měl prezident ČMLR Milouš Sedlák projíždět ke svému hotelu, byly již v minulém týdnu nainstalovány českomoravské a čínské vlajky jako symbol vzájemného přátelství. Těsně před příletem prezidenta na Maovo letiště však skupina aktivistů nesouhlasící s imperialistickou politikou českomoravského zřízení začala vyměňovat nainstalované vlajky za vlajky původně svobodné Moravy, kterou Českomoravská lidová republika (tehdy pouze Česká) v minulém století obsadila a připojila k sobě.

Na místo se okamžitě začali sjíždět příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří se snažili vysvětlit aktivistům, že by z lamp, kde vlajky přehazovali, mohli spadnout a ublížit si. Aktivisté držící v rukách pestrobarevné moravské vlajky ovšem trvali na svém, proto jim příslušníci Bezpečnosti z osvětlovacích kandelábrů pomohli požárnickou plošinou. Někteří aktivisté ovšem snahu o medializaci problému imperialismu komunistické Českomoravské lidové republiky nevzdali, proto se k lampám přikurtovali řetězy. S úsměvy na tvářích Veřejná bezpečnost přestřihla řetězy a odvezla aktivisty antony do cukrárny na kávu a čaj.

Policisté pomáhají aktivistovi z lampy dolů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Jak komunistické Čechy napadly katolickou Moravu

Autobusy potom organizovaně přijeli českomoravští krajané. Přivezli s sebou velké i malé českomoravské vlajky, některé kombinované s čínskými, a také profesionálně zpracované transparenty vítající českomoravského prezidenta a oslavující přátelství s Čínou. Vlajkami potom zakryli jakýkoliv náznak protestních moravských vlajek, ale také billboard, na kterém se nacházel otec Číny Mao Ce-Tung se svým moravským protějškem kardinálem Tomáškem.

Kardinál Tomášek byl totiž představitel bývalé svobodné Moravy. Svobodný moravský stát se totiž od Čech odlišoval právě v náboženském pojetí systému: zatímco Česká lidová republika byla totalitním státem s vedoucí úlohou komunistické strany; svobodná Morava byla území, kde lidi spojovalo především katolické náboženství – což nutně šlo proti imperialistické ideologii komunistických Čech. Ty poté obsadily území Moravy, argumentujíce „ochranou nekatolických obyvatel“. Kardinál Tomášek musel uprchnout do exilu do sousedního katolického Polska.

Roztržky Čechomoravanů s kolemjdoucími i médii

Následně se na Asijské ulici odehrála roztržka, když kolemjdoucí začali verbálně napadat Čechomoravany, kteří se začali bránit. Kameramanovi nezávislého moravského média, které je kritické vůči státní politice, poté Čechomoravané strhli vlajku svobodné Moravy, kterou mu nechtěli vrátit. Veřejná bezpečnost jako obvykle reagovala zatčením kameramana namísto agresora.

Prezidenti Číny Sing ju-Song a Českomoravské lidové republiky Milouš Sedlák se následně setkali v letním císařském paláci, kde společně zasadili českomoravský národní strom – lípu srdčitou. Společně se poté shodli na nutnosti budovat společné přátelství, a posilovat práva českomoravských krajanů v Číně. Ti přicházeli ještě v minulém století v rámci mezinárodních solidárních akcí do Číny za prací. V dalších dnech se ještě prezidenti sejdou s představiteli českomoravských komunisticko-kapitalistických elit.

Podobnost s událostmi z pondělí 28. března 2016 i historií je čistě náhodná.

Klíčová slova: satira, komentář, praha, čína, čechy, morava, prezident

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.