15.11.2020 20:39


Případy domácího násilí v době koronaviru prudce narůstají

Autor: Anna Sochorová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Pro ženy a děti se z místa, kde by se měly cítit bezpečně a milovaně, stává peklo, ze kterého nemohou uprchnout. Jsou zavření v jedné budově s agresorem, který hlídá každý jejich krok.

Domácí násilí

Brno – Domácí násilí má mnoho podob, od urážek přes ponižování, až po fyzické či sexuální násilí. Oběť ohrožuje člověk jí nejbližší. Kvůli epidemii koronaviru se mnoho českých domácností potýká s finančními problémy a není výjimkou, že tyto potíže mohou eskalovat až ke slovním a fyzickým potyčkám mezi partnery.

Pandemie koronaviru a s ní spojená opatření včetně omezení volného pohybu napomohla navýšení počtu případů domácího násilí v České republice. Zvýšil se tedy i zájem o služby organizací, které touto problematikou zabývají. Dle informací z webové stránky organizace ROSA, byl v porovnání s minulým rokem zaznamenán nárůst případů domácího násilí zhruba o čtyřicet procent.

Na tento fenomén se zaměřil výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve spolupráci s organizacemi ROSA, Acorus a proFem, který začal již na jaře letošního roku v období prvního nouzového stavu.

V první fázi se výzkumnice Blanka Nyklová a Dana Moree zaměřily na rozhovory s oběťmi násilí a na sledování vývoje daných případů. Tyto data doplnily o výpovědi policistů, sociálních pracovnic z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) či Intervenčních center, aby se dozvěděly o tom, jak v Česku funguje systém pomoci obětem domácího násilí.

Policie či OSPOD se často snažily vyřešit problém tím, že chtěli násilníka a oběť navzájem usmířit. To je podle Nyklové naprosto kontraproduktivní. Násilník je tak přesvědčen, že je jeho chování v pořádku a může si dělat, co se mu zlíbí, protože nebude za svoje činy potrestán.

Výzkum také varuje před tím, že fyzické násilí je pouhá malá část problému. Podle výzkumnic je fyzické násilí, které na těle oběti zanechá viditelné stopy „pouhou špičkou ledovce" této problematiky. Násilník často využívá kombinaci psychického, sexuálního, fyzického i ekonomického násilí a manipulace.

Když se život v České republice poprvé zastavil, státní organizace se dostaly do téměř úplné paralýzy. Obětem nezbývalo nic jiného než kontaktovat neziskové organizace. Ty zavedly několik nových online služeb. Posílily krizové linky a snažily se co nejlépe pomoci na dálku. 

Soudy, které by se měly primárně zabývat případy, kde je oběť neustále vystavována nebezpečí, byly odročeny. ,,Řada soudů se v případech domácího násilí nebo i týrání dětí absolutně zastavila. Na druhou stranu v jednoduchých a z mého pohledu pro společnost méně škodlivých jednání nadále běžela,” uvádí ve výzkumu spolupracující právnička proFem Kateřina Mužíková.

V reakci na rostoucí statistiky společnost IKEA ve spolupráci s koalicí NeNa (Ne násilí na ženách) vytvořila dvouletý projekt, jehož cílem bude varovat veřejnost před různými formami domácího násilí. Součástí projektu budou i panelové diskuze o problematice. Projekt odstartuje 25. listopadu v Mezinárodní den proti násilí na ženách.

Odborníci vyzývají, aby lidé nebyli vůči obětem domácího násilí lhostejní. Domácí násilí podle nich představuje obrovské nebezpečí. 

Klíčová slova: Domácí násilí, výzkum, týrání, oběť, strach

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.