15.03.2020 20:35


Priniesli sme prírodu do centra mesta, hovorí študentka architektúry Kateřina Kacetlová

Autor: Radka Rybnikárová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Mäta, rukola, hviezdica, i to sú rastliny, ktoré pred Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne začali rásť na konci januára. Tieto i ďalšie rastliny sú pred mrazom ukryté vo fóliovníku z dielne študentov Fakulty architektúry Vysokého učenia technického. 

Od januára do mája môžu okoloidúci pozorovať v Oáze rast bylín. Autor: Radka Rybnikárová
Nájsť zdroj energie, ktorý by umožnil rast bylín i počas zimného obdobia v strede mesta, sa pokúsili študenti architektúry Vysokého učenia technického. Výsledkom je „Mestská oáza“, v ktorej je dnes už zeleno. Informačná tabuľa trojmetrovej štvorcovej konštrukcie okoloidúcim prezrádza, že vďaka energii z vývodu parovodu vzniká nový ekosystém. „Vypestované jedlé rastliny chceme v máji zozbierať a ochutnať s verejnosťou,“ hovorí jedna z tvorkýň projektu Mestskej oázy študentka Kateřina Kacetlová. 

Ako Oáza funguje? 
Myšlienka projektu vychádza z využitia odpadných zdrojov energie v Brne. Mesto je pretkané sieťou parovodov s niekoľkými vývodmi a práve jeden z nich sme sa rozhodli využiť. Vývod s teplotou okolo sedemdesiat stupňov je napojený na spodný kvetináč a vykuruje priestor vo vnútri. Teplota vo fóliovníku sa cez zimné mesiace pohybovala okolo dvadsiatich stupňov a umožnila tak pestovanie rastlín. 

Prečo ste projekt nazvali Mestská oáza? 
Cieľom nášho tímu bolo preniesť živú prírodu do centra mesta, preto ten názov. Oázu chápeme ako kľudné a tiché miesto uprostred ruchu mesta. 

Aké byliny vo fóliovníku rastú? 
Vo vnútri rastie napríklad mangold, mäta, borák, čistec aj rukola. 

Ako dlho ste na Oáze pracovali od prvých návrhov až po postavenie konštrukcie? 
Na projekte sme pracovali celý semester. Prvá skica a návrhy vznikali v rakúskom Graze začiatkom novembra minulého roka, kde sme na začiatku semestra strávili niekoľko dní na miestnej fakulte architektúry. Počas ďalších mesiacov sme zaistili stavebné materiály a pripravili všetko na stavbu konštrukcie. Samotná stavba
Oázy zabrala len niekoľko dní. 

Mäta jablková, rukola siata či hviezdica prostredná sú príklady rastlín, ktoré môžu okoloidúci pozorovať v Oáze. Autor: Radka Rybnikárová
Kto sa na projekte podieľal? 
Na projekte pracovali deviati študenti architektúry v ateliéri Martina Kaftana z Ústavu experimentálnej tvorby. Každý zo študentov mal na starosť inú časť projektu od zaistenia povolení po samotnú stavanie Oázy. Odborné konzultácie nám poskytol Sebastian Sautter z Grazu zaoberajúci sa podobnými konštrukciami, ktorý niekoľkokrát cez semester prišiel aj na našu fakultu do Česka. S výberom a zasiatím rastlín nám pomohla Jana Pospíšková zo Znojemskej kvetinovej farmy Řezanka a botanik Radomír Nemec z Juhomoravského múzea v Znojme. 

Z akých materiálov je postavená Oáza? 
Hlavná nosná konštrukcia kocky je vytvorená z drevených hranolov, kvetináč a podlaha je vyrobená z lazúrových dosiek. Kvetináč leží na zváranej nosnej konštrukcii a je zateplený vlnenou izoláciou. Na konštrukcii fóliovníka sme zošili PVC a izolačnú fóliu. 

Do kedy bude Oáza stáť pred Fakultou sociálnych štúdií? 
Oáza bude pred fakultou do mája tohto roku. V máji zožneme vypestované rastliny a spolu s verejnosťou ich ochutnáme. Oázu neskôr pravdepodobne presunieme na dvor Fakulty architektúry. 

Ako hodnotíte vývoj projektu?
S rastúcou teplotou a vlhkosťou začali niektoré rastliny vädnúť a hniť, na čo sme reagovali odstránením vnútornej vrstvy fólie. V zimných mesiacoch sme tiež mali problém s nadmernou kondenzáciou vodnej pary, ktorá vytekala skrz kvetináč. Inak prebiehalo všetko podľa predpokladov. 

Existujú vo svete projekty podobné vašej Oáze? 
Podobné projekty sú vo svete v rôznych podobách, napríklad vo Viedni alebo tiež v Grazi. Najpodobnejší z projektov je fóliovník na pestovanie tropických rastlín vykurovaný odpadným teplom z mraziarní, ktorého autorom je Sebastian Sautter. 

Aké sú ohlasy verejnosti na Oázu?
Pri stavbe Oázy sa pri nás okoloidúci pristavovali a my sme im vysvetľovali základný princíp nášho projektu. Taktiež niekoľko dní na konštrukcii nebola pripevnená informačná tabuľa, takže okoloidúcim nebolo jasné, o čo sa presne jedná. Ohlasy sú inak pozitívne, ľuďom sa projekt páči. 

Klíčová slova: Oáza, Fakulta architektúry VUT, Fakulta sociálnych štúdií MU

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.