20.03.2018 18:09


Přes osmdesát procent učitelů mediální výchovy postrádá potřebné znalosti a dovednosti

Autor: Karolína Oškerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Organizace Člověk v tísni provedla v prosinci 2017 a lednu 2018 průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých školách. Podle výsledků považuje většina vyučujících mediální gramotnost za důležitou. Zároveň jsou si ale v této problematice nejistí a nemají dostatek kvalitních výukových materiálů. Sedmdesát dva procent vyučujících se pak nikdy neúčastnilo žádného odborného kurzu či školení.

Vztah učitelů k výuce mediální výchovy, Autor: Karolína Oškerová, Zdroj: Člověk v tísni

Česká republika - Učitelé mediální výchovy považují mediální gramotnost za důležitou. Podle osmdesáti procent z nich však tento předmět není v českém školství vnímán jako významný. Ještě více z nich se pak shoduje, že pohled veřejnosti na výuku mediální gramotnosti je kontroverzní.

Průzkumu se zúčastnilo 218 učitelů, kteří se výuce mediální gramotnosti věnují. Většina z nich si ale není jistá jak k výuce přistupovat. Osmdesát jedna procent dotazovaných uvedlo, že postrádají potřebné znalosti a dovednosti. Tomu napovídá i skutečnost, že většina vyučujících se nikdy neúčastnila žádného relevantního kurzu. Problémem je tedy jak jejich nedostatek, tak i nízká informovanost.

Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty v případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce. „Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků,“ uvedl. Jeden svět na školách je jedním z programů, které mediální gramotnost podporují, a to například formou lekcí a přednášek na školách.

Mediální návyky studentů a učitelů jsou podle průzkumu velmi rozdílné. Zatímco bezmála devadesát procent vyučujících často používá ke komunikaci email, u studentů je to dvacet osm procent. Naopak čtvrtina studentů využívá sociální sítě jako hlavní zdroj informací, které se týkají společenských a politických témat. Z vyučujících jen šest procent.

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ilustračním problémem zastaralosti vzdělávání. Její autor a vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka upozorňuje na fakt, že mediální výchova se dnes soustředí především na rozpoznávání dezinformací, tzv. fake news. „Děti jsou v kontaktu s médii již od batolícího věku a vyrůstají v online informačním prostředí. Děti i mladé lidi je proto nutné systematicky mediálně vzdělávat, nejen hasit problém, který se aktuálně ve společnosti projeví,“ dodal Kaderka.

Think-tank Evropské hodnoty ve své analýze vytyčil šest hlavních zjištění. Jedním z nich je nutnost zaměřit se nejen na mediální výchovu, ale také na digitální gramotnost, jelikož dezinformace se šíří především online. Za důležitou považuje mediální výchovu i studentka gymnázia Elen Pigunova. „Mediální výchova otevírá studentům prostor k tomu udělat si obrázek o současné situaci v médiích a lépe je pochopit. Je to důležitá příprava k dalšímu vzdělávání ve všech směrech,“ řekla Pigunova.

Klíčová slova: mediální gramostnost, školství, internet

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.