13.10.2017 13:36


Pozvánka: Janáčkovo kvarteto oslávi 70 rokov koncertom na festivale Moravský podzim

Autor: Darius Černák | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Hudobný festival Moravský podzim budú v piatok 27. októbra uzatvárať svojím vystúpením v koncertnom sále Besedného domu legendárni Janáčkovci. Vystupovať budú v tradičnom obsadení: prvé husle, druhé husle, viola a violoncello. V ich klasickom repertoári nájdete napríklad skladby od Mozarta, Beethovena, Dvořáka, či Brahmsa.

Brno Besedný dom sa na jeseň opäť rozoznieva symfóniami slávnych mien vážnej hudby. Brnenská filharmónia zorganizovala pri príležitosti stého výročia založenia Českej republiky 49. ročník hudobného festivalu Moravský podzim. V duchu revolúcie sa nesie celý program festivalu, ktorého ťažiskom by mala byť predovšetkým hudba prvej tretiny dvadsiateho storočia.

Po Goldbergových variáciách, Scarlattiho sonátach, či futuristickej Symfónii sirén festival symbolicky v predvečer štátneho sviatku zakončí Janáčkovo kvarteto v zložení Miloš Vacek (husle), Richard Kružík (husle), Jan Řezníček (viola) a Břetislav Vybíral (violoncello). To všetko za osobnej účasti skladateľa, dirigenta a pianistu Kryštofa Mařatky.

Janáčkovci si po sedemdesiatich rokoch od svojho vzniku kladú za cieľ orientovať poslucháča na najkladnejšie hodnoty kultúrneho dedičstva, ktoré mu pomôžu v jeho sebaidentifikácii a ukážu cestu vpred. Príďte sa započúvať do melódií Leoša Janáčka pre sláčikové kvarteto z podnetu Kreutzerovy sonáty L. N. Tolstého, Listy důvěrné, či zaujímavej transkripcie dychového sextetu pre sláčikové kvarteto. 

O tom, že sa Janáčkovo kvarteto zapísalo do histórie, hovoria aj svedectvá fanúšikov. „Bola som na nich pred dvadsiatimi rokmi, sú naozaj skvelí. Rada by som si ich pri tejto príležitosti prišla vypočuť znova, no do Brna už tak často nechodím, najmä zo zdravotných dôvodov. Určite by som však každému odporučila, aby sa na Janáčkovcov išiel pozrieť. Sláčiky znejú naživo úplne inak, ako z pásky,“ vážne prikyvuje milovníčka vážnej hudby Jana Kyselá.

Klíčová slova: Janáčkovo kvarteto, vážna hudba, pozvánka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.