26.11.2018 20:36


Potíže se závislostí mohou potkat kohokoliv, říká odborná ředitelka neziskové organizace Renadi

Autor: Kristina Křivková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Problémy se závislostí na alkoholu, lécích či hazardních hrách má v České republice značná část populace, včetně nezletilých. Někteří závislí namísto v léčebnách nacházejí pomoc v neziskových organizacích založených na partnerském vztahu s terapeutem. Jednou z takových organizací je Renadi, registrovaná sociální služba s podporou Jihomoravského kraje.

       

Veronika Klempová společně se svými kolegy založila v roce 2012 neziskovou organizaci Renadi, která poskytuje odbornou pomoc a poradenství lidem, závislým na alkoholu, hazardu či návykových lécích. V neziskovém sektoru se pohybovala dlouho a rozhodla se tak své nabyté zkušenosti zužitkovat. Se svými nynějšími kolegy měli pocit, že chybí alternativa ke zdravotnickému modelu léčby závislostí. Veronika Klempová má v současné době na starosti odborné směřování služeb, které Renadi nabízí, a odborné sociální poradenství v rámci tzv. Ambulance Renadi.

Za jakým účelem byla založena organizace Renadi a čemu se věnuje?

Posláním organizace je nabízet specializovanou pomoc lidem, kteří mají potíže s konzumací alkoholu, hraním počítačových her, hazardními hrami a užíváním návykových léků. A to jak lidem, kterých se potíže přímo týkají, tak jejich rodinám či blízkým. Také chceme pomáhat k destigmatizaci lidí závislých na alkoholu, hazardu či lécích. Tyto potíže mohou potkat téměř kohokoliv.

Byla jste jednou ze zakladatelů organizace v roce 2012. Jak jste se k tomu dostala?

S kolegy, se kterými jsme Renadi zakládali, jsme se profesně potkávali a velmi jsme si rozuměli. Sdíleli jsme stejné hodnoty i odborné postoje. Měli jsme tehdy pocit, že chybí alternativa ke zdravotnickému modelu, který nepokrývá a neosloví i širší skupinu obyvatel.

Jaká je vaše pracovní pozice a co je náplní vaší práce?

V naší organizaci rozvíjíme tzv. participativní řízení, kdy namísto striktní mocenské hierarchie upřednostňujeme spolupráci a rozdělení kompetencí a projektů. Já mám na starosti odborné směřování naší služby, odborné sociální poradenství – tzv. Ambulance Renadi.

Co vám osobně práce přináší a proč jste se rozhodla jít zrovna touto cestou?

Moje práce pro Renadi je nyní hlavně manažerská a metodická. V neziskovém sektoru jsem se pohybovala dlouho. Líbila se mi tudíž myšlenka zužitkování nabytých zkušeností a společně s kolegy vytváření osobité organizační kultury. Včetně přístupu a metodického rámce. Chci našim klientům nabízet svobodný a partnerský přístup při řešení jejich obtíží. A je pro mě i výzvou rozvíjet participativní a spolupracující organizaci. Myslím si, že nejen v neziskovém sektoru je to pro určitý typ organizací budoucností dobré a efektivní řízení. 

Kolik lidí u vás aktuálně pracuje?

Aktuálně je nás dvacet.

Jaké druhy služeb poskytujete?

Poskytujeme poradenství, kde se lidé mohou dozvědět informace o závislosti, o našich službách i o možnostech pomoci mimo Renadi. Dále děláme psychodiagnostiku a orientační testy závislosti – rizikovosti užívání. Máme projekt na tzv. terénní tým, který může dojet za klienty do místa bydliště, nebo i do nemocnice. Nabízíme psychoterapii pro lidi, u kterých je žádoucí dlouhodobá a pravidelná spolupráce. Také jsme nově zřídili on-line poradenství přes e-mail a přes chat. Nedílnou součástí všech zmíněných služeb jsou například sociální práce nebo dluhové poradenství.

Jste nezisková organizace, jsou tedy vaši zaměstnanci placeni?

Fungujeme jako registrovaná sociální služba, která je zařazena do tzv. minimální krajské sítě sociálních služeb. To znamená, že jsme pro město a kraj něco jako partner. Jihomoravský kraj si nechal udělat analýzu potřeb závislých a zjistilo se, že v oblasti alkoholu, hazardních her a léků sociální a nízkoprahové služby chybí. Lidé mají sice možnost jít do léčebny  což je zdravotnické zařízení , ale řada z nich raději vyhledá pomoc, která je anonymní, partnerská a ambulantní. A řada lidí své problémy zvládne s dobrou pomocí vyřešit i ambulantně. Nyní jsme financování z dotací Jihomoravského kraje, města Brna a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Platí klienti za vaše služby?

Služby jsou pro klienty bezplatné.

S jakým druhem závislosti se potýká nejvíce vašich klientů?

Nejčastěji naši klienti přicházejí s problémy s alkoholem, na druhém místě jsou léky a poté hazardní hry. 

Jaký je nejčastější věk lidí, kteří mají problém se závislostí?

To je trochu záludná otázka, spíš bych dokázala říct, v jakém věku nejčastěji lidé vyhledávají pomoc. To bývá až kolem třiceti pěti až čtyřiceti let a více, což je škoda. Čím déle člověk potíže neřeší, tím déle trvá, než se z nich dostane.

Jak člověk pozná, že má s pitím, užíváním léků nebo gamblerstvím problém?

Existuje možnost udělat si on-line test, který určí míru rizikovosti. Když člověk váhá a neví, je to nejrychlejší způsob, jak se sám zorientovat. Obecně platí, že tam, kde člověk hraním nebo pitím alkoholu začíná působit potíže sobě nebo okolí, je namístě se zastavit a zbystřit. Znamením škodlivosti nebo vyššího rizika  v souvislosti s užívanou látkou nebo hraním – mohou být pocity viny, zameškané povinnosti, hádky s okolím, podrážděnost, půjčování peněz na hru, sázky nebo samotný alkohol.

Dokázala byste říct, kolik procent vašich klientů se své závislosti zbaví?

To samozřejmě vyčíslit nejde. Lidé jsou různí a řada z nich začne pracovat na zlepšení až poté, co dosáhnou abstinence. Jsou ale lidé, u kterých je nastolení abstinence klíčové a díky ní se pak začínají cítit a jednat lépe i v životě. Pak je skupina lidí, kteří profitují z principů tzv. „harm reduction“. Ti neaspirují k abstinenci, ale spíše k vědomým a zdravějším způsobům zábavy spojeným s hraním nebo pitím.

Jsou mezi vašimi klienty i nezletilí?

Ano, někteří nás kontaktují i sami, například přes naši on-line poradnu a chat. Zároveň také chceme rozvíjet spolupráci se školami, probační a mediační službou, kurátory, nebo orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Jaké obory by měl člověk studovat, aby u vás mohl pracovat?

Záleží na jaké pozici. Pro sociální práci s klienty je nutné vzdělání v sociální oblasti, ideálně sociální práce. Při spolupráci s lidmi na zvládnutí jejich potíží je pro nás důležité humanitní vzdělání a k tomu psychoterapeutický výcvik. Může to být tedy člověk se vzděláním psychologa, sociálního pracovníka nebo speciálního pedagoga. I adiktologa, ale k tomu musí mít alespoň započatý psychoterapeutický výcvik, akreditovaný v rámci naší legislativy.

Klíčová slova: rozhovor, nezisková organizace, Renadi, závislost, alkohol, léky, hazard, pomoc

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.