14.04.2015 22:22


Platová nerovnost: proč by muži měli vydělávat víc než ženy?

Autor: Ryšavá Monika | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Poté, co ženy dosáhly volebního práva, práva na vzdělání a vymanily se z těsných korzetů, se může zdát, že v jednadvacátém století je dobojováno. Ženy, alespoň v západních zemích, mohou nosit, co se jim zlíbí, volí, studují, pracují. Mají k dispozici prostředky regulující početí, mohou si tak vybrat, zda založí rodinu, nebo ne. Někdo tedy může namítnout, že je vše, jak má být, a žádné další boje nejsou potřeba.

Monika RyšaváStatistiky říkají, že si ženy v Česku vydělají za hodinu průměrně o dvaadvacet procent méně než muži. Na stejných, někdy i vyšších pozicích než muži. Při plnění srovnatelných podmínek. Někdo může namítnout, že jde o zanedbatelné číslo a že tu jsou důležitější témata k diskuzi. Problémů k řešení je určitě v naší společnosti spousta, ale proč bychom měli genderové nerovnosti a vztahy mezi muži a ženami odsouvat na druhou kolej? Tyto vztahy a prolínání genderových aspektů jsou všude kolem nás. Jsou součástí našeho každodenního života. Proč by se tedy neměla řešit platová nerovnost mezi muži a ženami, a zvláště v dnešní době, která řadí peníze a zisk mnohdy na první místo? Proč by vůbec ženy měly brát méně peněz? Jsou něčím méněcennějším než muži?

Tato skoro filosofická otázka tu visí snad od počátku věků a v každém období nabývala jiných hodnot a odpovědí. V současnosti je myslím logické zaměřit se na nerovnosti v platovém ohodnocení. Ukazuje nám to totiž, že ještě není dobojováno, že stále existují pochybnosti o tom, že muži a ženy jsou si rovni, ač se takové úsudky někomu mohou zdát překonané. Jádro problému spočívá ve stereotypech a předsudcích, které jsou v některých z nás stále zakořeněné. Jeden z příkladů představuje názor, že žena jakožto rodička se musí primárně postarat o rodinu a domácnost. Péče o děti, domácí práce, vaření. Kariéra až na druhém místě. A muž, jakožto zploditel, by měl tuto rodinu zajistit finančně. Ovšem ne pro všechny ženy je takový scénář naplněním jejich života a hledají něco víc. Chtějí pracovat, rozvíjet svoje schopnosti a talent, přispět společnosti něčím jiným než rolí matky. A stejně tak, ne všichni muži touží po tom mířit na vyšší pozice a honit se za penězi. Každý je jedinečný. Z této jedinečnosti vycházejí rozdíly mezi námi, to je samozřejmé. Ale proč by tyto rozdíly měly ospravedlňovat nerovný přístup?

Nemávejme nad tímto zdánlivě nedůležitým tématem rukou a podívejme se na svět mužů a žen s odstupem a z jiného pohledu. Zamysleme se nad jeho fungováním a nad tím, zda by nemohl fungovat i jinak. Den platové (ne)rovnosti, který se v Brně koná 17. dubna, nám k tomu nabízí ideální příležitost.

Klíčová slova: Den platové (ne)rovnosti, Equal Pay Day, genderové stereotypy

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.