22.11.2020 11:34


Oslovení publika online je akutní problém, říká jedna z kurátorek výstavy

Autor: Ivana Sochová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Covid-19 se odráží i v umění. Výstava Black box, která byla součástí Týdne humanitních věd, zaznamenává jaký byl první lockdown. Stejně tak jako mnoho dalších projektů bylo potřeba přesunout výstavu do online prostředí. Organizároři ale zašli s využitím technologie o krok dále, a jako kurátora části výstavy využili umělou inteligenci.

Vzhled online výstavy

V rámci Týdne humanitních věd, který probíhal tentokrát online, si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu Black Box/Černá skříňka. Osm umělců v ní zaznamenávalo průběh jarního lockdownu. Zajímavostí této výstavy byl výběr kurátorů. V sekci Přežijí jen umělci řadili díla lidští kurátoři z Galerie TIC Brno, v části Nový archivář díla kategorizovala umělá inteligence. O průběhu celé výstavy poskytla rozhovor Jana Horáková z Filozofické fakulty Masarykovi univerzity, která výstavu pro Týden humanitních věd zaštiťovala.

Jak se liší práce na online výstavě v porovnání s běžnou fyzickou?

Rozdíl mezi výstavou v bílé krychli galerie a online vidím v tom, že online prostředí umožňuje kurátorům vytvořit v podstatě jakýkoliv kontext pro interpretaci vystavených děl. V našem případě jsme se inspirovali názvem projektu Black Box neboli Černá skříňka. Chtěli jsme v návštěvnících webu vyvolat zážitek někoho, kdo objeví skříňku plnou obrázků, textů, zvuků, zkrátka stop zážitků. Návštěvník se měl zpětně snažit pochopit, co znamenají a jaké vzpomínky a pocity vyvolávaly v lidech, kteří tam tehdy skutečně byli.

Jak jste vybírali umělce, kteří poté vystavovali?

Vystavené projekty vytvořili především mladí umělci žijící v Brně nebo v České republice. Výběr ze zaslaných děl provedly kurátorky Galerie TIC v Brně, mezi nimi i kolegyně Marika Kupková. Ty také daly první výzvu umělcům, aby svými vlastními prostředky zaznamenali prožívanou pandemii. Při výběru se zaměřily na různorodost přístupů, využívání různých uměleckých technik a médií. 

Projekt začal už na konci března, pokračuje doposud sběr materiálu? 

Rozšiřování souboru vystavených děl nyní neprobíhá, ale zvažujeme to do budoucna. Nyní se snažíme hlavně otevřít debatu o možnostech zprostředkování umění online a hledáme nejlepší způsob jak to udělat. Zdá se totiž, že oslovení publika online spíše než skrze kamennou galerii, je velice aktuální a akutní problém.

Jak funguje program v Novém archiváři a proč jste se ho rozhodli použít?

Nový archivář je umělá neuronová síť, tedy umělá inteligence, která byla vyvinuta metodou tzv. „učení bez učitele”. Použití umělé inteligence se hodilo se i tematicky. Black box, tedy Černá skříňka, znamená také zařízení, které zaznamenává průběh cesty pro případ katastrofy. V našem projektu umělci do černé skříňky vložili zkušenost s covidovou pandemií. Zajímalo nás, jak bude umělá inteligence, která je vůči virům imunní, naší zkušenosti rozumět, co z ní vyčte. 

Bude možné výstavu shlédnout znovu ve fyzickém prostředí až se opatření uvolní?

 Prozatím o takové možnosti neuvažujeme. Již od začátku nebyla díla připravována pro účely výstavy v galerii. Prezentace online je tedy jejich „nativní prostředí”. Do budoucna plánujeme oslovit kurátory, aby připravili alternativní způsoby online prezentace shromážděných děl dle vlastního výběru.

Naplnila výstava vaše očekávání? Jaké se k vám dostaly ohlasy?

S formátem online výstavy jsme spokojeni, a to i z důvodu trvajících protiepidemiologických opatření. Ohlasy máme prozatím pozitivní. Velice nás potěšil zájem organizátorů mezinárodního festivalu umění nových médií Ars Electronica v rakouském Linci, kteří výstavu zařadili do svého programu v září 2020. Prezentovali jsme ji rovněž v rámci konference a výstavy HUMAIN. Naši online výstavu podpořila Technologická agentura České republiky v rámci programu ÉTA, která nám dovolila rozšířit náš projekt zaměřený na  nové způsoby zprostředkování umění s využitím inteligentních nástrojů.

 

Jana Horáková vyučuje na Filozofické fakultě Masarikovy univerzity. Je zástupkyní vedoucího Ústavu hudební vědy. Uměleckým projektům se věnuje dlouhodobě, v současnosti je to právě projekt Media Art Live Archive, který se zabívá změnamy v muzeiní praxi způsobené digitalizací archiválií.

Klíčová slova: Týden humanitních věd; Black box; Výstava; Umělá inteligence

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Nový komentář