05.03.2018 14:21


Ondřej Kania otvorí v septembri ďalšiu American Academy. Tentokrát v Brne

Autor: Veronika Verešová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Súkromnú školu, American Academy, ktorú založil dvadsaťpäťročný Ondřej Kania pred rokom v Prahe, začnú študenti navštevovať tento rok aj v Brne a Bratislave. Ide o vzdelávanie podľa americko-kanadského systému. Študenti nezakončia štúdium záverečnou skúškou, ale budú počas roka zbierať kredity. Školné na American Academy v Brne činí za rok 180 tisíc korún. Rozprávali sme sa o rozdieloch medzi českým a americko-kanadským systémom so zakladateľom American Academy, Ondřejom Kaniom. 

Brno - Po úspešnom roku American Academy v Prahe sa zakladateľ Ondřej Kania spolu s Tomášom Jízdným rozhodli otvoriť súkromnú školu aj v Brne. Študenti ju začnú navštevovať od septembra v paláci Jalta na Dominikánskom námestí. Do prvého ročníka príjmu 50 detí. Výučba bude v angličtine a učitelia budú iba z anglicky hovoriacich krajín. Dobrá znalosť angličtiny však podľa Kaniu nebude najdôležitejšou podmienkou prijatia. Kľúčový bude hlavne prístup študenta k vzdelaniu. Vyučovanie bude rozdelené na trimestri, počas ktorých budú študenti zbierať kredity. Nebudú mať predmety stanovené vopred, ale si ich budú môcť voliť sami podľa vlastných preferencií. Študenti zaplatia za rok na American Academy v Brne 180 tisíc korún. V nedeľu 4. marca bola uzávierka prvého kola prihlášok.

Získavanie kreditov a americký diplom

Podľa Kaniu je rozdiel v českom a slovenskom vzdelávacom systéme oproti tomu americko-kanadskému v tom, že v Česku a na Slovensku žiaci chodia štyri roky na strednú školu, aby získali záverečnú skúšku. Čiže to, čo robia počas tých štyroch rokov nie je úplne podstatné. V americko-kanadskom systéme nie je maturita a študent musí zbierať kredity priebežne každý semester. „Sme úplne mimo český systém, takže štát nemôže ovplyvňovať naše osnovy. Môžeme si vytvoriť vlastný vzdelávací koncept a vlastnú štruktúru. Naši študenti teda dostanú úplne rovnaký stredoškolský diplom ako na škole v zahraničí, ktorá stojí 50 tisíc dolárov,“ uviedol Kania. American Academy cieli hlavne na študentov, ktorí chcú ísť po strednej študovať na medzinárodné univerzity po celom svete. Nebude avšak ani problém s nástupom na českú univerzitu. Diplom si študenti budú môcť nostrifikovať a bude platiť aj v Česku.

Sloboda vo výbere predmetov

„Vzdelávací systém v Spojených štátoch a Kanade je nastavený tak, že študentom umožňuje veľkú mieru slobody a profilácie prostredníctvom výberu predmetov. Na rozdiel od českého alebo slovenského systému vám v škola nenariadia, čo budete študovať, ale vy škole poviete, čo chcete študovať. To vyžaduje pomerne veľkú mieru zodpovednosti,“ povedal Kania. Okrem toho má každý študent svojho vzdelávacieho poradcu, ktorý výber predmetov so študentom koordinuje. Aj vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú podľa Kaniu iné. Učitelia sú partneri študentov, sú ochotnejší, so študentami viac diskutujú a skutočne sa im snažia pomôcť. „Študenti majú dobré vzťahy so svojimi učiteľmi, niektorí prvýkrát v živote chodia do školy radi a niekedy v škole dobrovoľne zostávajú až do večera alebo cez víkendy, napríklad počas veľkých tematických projektov,“ dodal Kania.

Trieda rozdelená podľa úrovne

Triedy nie sú na American Academy rozdelené podľa veku, ale podľa úrovne. Učiteľ neučí tridsať študentov rozdelených podľa dátumu narodenia, ale pätnásť podľa úrovne, na ktorej sa v konkrétnom predmete študenti nachádzajú. To je z učiteľského hľadiska podľa Kaniu veľmi dôležité. „Takže v triede je napríklad pätnásť študentov, medzi ktorými nie sú príliš veľké rozdiely a dá sa povedať, že tu budú tak dve až tri výkonnostné skupiny, zatiaľ čo v triede s tridsiatimi študentami rozdelenými podľa veku nájdeme pokojne aj desať výkonnostných skupín. Niekto je pomalší, niekto horšie číta, niekto horšie komunikuje, niekto je hyperaktívny a tak ďalej,“ podotkol Kania. Práve preto musia byť u nás segregované školy podľa kvality. Na gymnáziá chodia len dobrí študenti a na učňovky tí horší. V americko-kanadskom systéme navštevujú verejné školy deti rozdielnych schopností a sociálnych pôvodov a rozdeľovanie prebieha priamo v škole. „Nejde vám matika a viete, že nikdy nebudete matematik? Tak si vyberiete praktickú matematiku, kde sa naučíte hospodáriť s peniazmi a nemusíte riešiť zložitú algebru. Severoamerický systém je tak globálne inkluzívnejší a pritom je zameraný na to, aby každý študent dostal možnosť cez výber predmetov a mimoškolských aktivít, ktoré sa odohrávajú na škole a teda sú zadarmo, nájsť svoju vášeň, talent a naplniť svoj potenciál. Veľa ľudí je dnes frustrovaných, pretože robia prácu, ktorá ich nebaví. Prečo? Pretože sa v štrnástich rokoch museli rozhodnúť, či sa stanú kozmetičkou, automechanikom, účtovníkom, alebo pôjdu na vysokú,“ zhrnul rozdiely medzi českým a americko-kanadským systémom Ondřej Kania.

Veľký tematický projekt Kolonizácia Marsu

Okrem bežného štúdia majú študenti na American Academy možnosť sa v každom trimestri zapojiť do veľkého tematického projektu, ktorý kombinuje všetky predmety a pracuje na ňom celá škola. „Študenti majú vďaka účasti na týchto projektoch možnosť naučiť sa veľa vecí, ktoré sa často nenaučia ani na vysokej škole. Napríklad teraz v treťom trimestri budeme mať v suteréne školy tematický projekt Kolonizácia Marsu, kde budeme študentom simulovať šesť týždňov podmienky, kedy si musia sami vypestovať jedlo, vyriešiť zavlažovací systém, vymyslieť logistiku, ubytovanie a podobne. Jednoducho praktická výučba namiesto klasického českého teoretizovaniu,“ zakončil Kania. 

Klíčová slova: vzdelávanie, American Academy, Ondřej Kania, študent, súkromná škola

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.