25.04.2016 18:43


Odpadní voda z Brna i okolí se vrací do přírody zásluhou modřické čistírny

Autor: Anna Tišnovská | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Návštěvníci si opět po roce prohlédli areál Čistírny odpadních vod v Modřicích, kam odtéká znečištěná voda z Brna i širokého okolí. Účastníci prohlídky se dozvěděli, kam putuje odpadní voda, která mizí v kanálech brněnských domácností. Přesvědčili se také o tom, že nečistoty z kanalizace mohou být užitečné a že pitná voda není samozřejmostí.

Brno / Modřice – „Vážně čistička smrdí až na parkovišti u obchodu. Když fouká vítr, tak to cítím. Není to příjemné, ale co se dá dělat, když úředníci dovolili postavit čističku tak blízko? Nedává to žádný smysl," stěžuje si paní Božena, která často navštěvuje modřickou nákupní zónu. O tom, proč je čistírna umístěna zrovna tam a jak vlastně funguje, se letos dozvěděli také účastníci exkurze, kterou pro veřejnost opět připravili zaměstnanci Brněnské vodárny a kanalizace. Návštěvník v průběhu dvouhodinové prohlídky v rozlehlém areálu čistírny zažije na vlastní kůži (a nos) celý proces čištění odpadní vody a ujde pěšky více než tři kilometry.

Čistírna odpadních vod je v provozu od roku 1962 a úředníci rozhodli o její stavbě dávno před tím, než vznikly plány na okolní obchodní centra. Poloha čistírny umožnila její rozšíření, proto se dnes využívá nejen k čištění odpadní vody z Brna, ale také z širokého okolí – od Kuřimi na severu, až po Šlapanice na jihu města. 

Poklady z celého Brna zůstanou zachycené na česlích

Znečištěná voda je strojově zpracována ve dvou fázích – mechanické a biologické. Nejdříve se zachytí největší nečistoty v lapáku štěrku. Poté voda pokračuje dále do dnes již plně automatické česlovny, kde na strojně stíraných česlích uvízne množství pevných nečistot. Za den zde stroje zpracují až sto tun materiálu. Tato hmota výrazně zapáchá, proto je místnost uzavřená a vzduch uniká ven přes filtry.

Automatizace čistírny odpadních vod má také jednu nevýhodu. Odpad zachycený na česlích dříve vyhraboval zaměstnanec, který viděl, zda v železných mřížích neuvízlo něco důležitého a mohl některé předměty zachránit před úplnou zkázou. Často zaměstnanci vytáhli ze znečištěné vody například osobní doklady, klíče nebo peněženky. Nalezené předměty, samozřejmě důkladně omyté, si mohli jejich majitelé poté vyzvednout. Zaměstnanci také na česlích nalezli třicetikilové uhynulé prase, kterého se někdo snažil snadno zbavit, a také tělo mrtvého muže. Podle policistů však nebyl muž zavražděn, pouze nešťastnou náhodou spadl do nezakrytého kanálu. 

Voda následně protéká přes síto jemného písku, kde je provzdušněna a zbavena tuku. „Hned poznáme, že byly svátky. Celé Brno smažilo řízky, tak máme potom za dopoledne celý kontejner tuku, který při umývání nádobí lidé splachují do vody," poznamenává průvodce Květoslav Brabec. Po důkladném mechanickém vyčištění  je voda přečerpána do nádrží s bakteriemi, aby mohl začít proces biologického čištění. 

Celý proces je dnes modernizován a podmínky pro množení bakterií ve vodě jsou řízené počítačem. Stroje také zajišťují shromažďování kalu a nečistot, které se v obrovských nádržích usazují na dně. Zapáchající hnědý kal je nutné z vody odstranit a zpracovat, k čemuž slouží kalová linka s vyhnívacími nádržemi a sušárnou. Vyčištěná a odkalená voda z biologických nádrží prochází ještě dosazovacími nádržemi, než je vypuštěna do řeky Svratky. 

Dny otevřených dveří | Autor: Brněnské vodárny a kanalizace (se svolením k použití)

Pozor, tato voda není pitná

Čistírna odpadních vod je vybavena vlastní elektrárnou, ve které se spaluje bioplyn vznikající při vyhnívání kalu. Návštěvník je svědkem toho, že vše, co připlave do čistírny po vodě, lze zužitkovat.  Vlhký kal pracovníci laboratoře důkladně otestují a dbají na to, aby splňoval bezpečnostní normy. Poté je možné jej využít jako hnojivo. Jedinou nevýhodou je značný zápach vznikající při skladování, na který si zejména v letních měsících stěžují lidé procházející kolem čistírny. V okolí skladiště tak zaměstnanci nainstalovali několik rozprašovačů, které rozstřikovaly v průběhu loňského léta průmyslový osvěžovač vzduchu, aby tak lidé nebyli obtěžováni nepříjemným zápachem. Ačkoli se může toto řešení zdát pozorovateli úsměvné, v praxi funguje k urovnání sporu velice dobře.

Zkušený průvodce na závěr ještě vyvrátil několik zavedených mýtů a přesvědčil tak návštěvníky o tom, že voda z čističky sice není zdravotně závadná, rozhodně však není pitná. „Prohlídka čističky odpadních vod byla velmi poučná. Doporučil bych ji i ostatním lidem, aby změnili svůj přístup k tomu, co splachují do kanálu, " říká účastník exkurze Pavel Břoušek. 

V provozu čistírny pracuje pouze sedm desítek zaměstnanců, kteří se starají o vyčištění odpadní vody z celého širokého okolí. Přísně kontrolují několikrát denně složení i kvalitu vody, aby se do přírody nedostaly žádné chemikálie ani škodlivé látky. Kdyby svou práci nedělali, nezapáchala by pouze voda v kanalizaci a areálu čistírny, ale také v řekách a potocích v okolí Brna. Podobně velké a lidnaté město je v krajině obrovskou ekologickou zátěží, proto je nutné si tyto dopady především uvědomit. Exkurze v čistírně odpadních vod je pro to ideální příležitostí. 

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, voda, ekologie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.