15.05.2018 19:00


Obyvatelia Červeného kopca sa búria. Vo svojom okolí novú ubytovňu nechcú

Autor: Petra Stanová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Obyvatelia Červeného kopca nechcú, aby v ich okolí vznikla ubytovňa, preto podpísali petíciu, ktorú 15. mája priniesli zastupiteľstvu mesta Brna. Ten návrh odmietol, pretože ubytovňa je len dočasná a tak vyzýva obyvateľov, aby boli viac tolerantní. V apríli zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení ubytovni pre sociálne slabších na Šámalovej ulici. Na začiatku mája prišlo k vysťahovaniu približne stovky ľudí. 

Liečebňa dlhodobo chorých na Červenom kopci

Brno - Na zasadaní zastupiteľstva mesta Brna predniesli obyvatelia Červeného kopca petíciu, ktorou protestujú proti vzniku ubytovne pre sociálne slabších. "Petícia má vyše tisícdvesto podpisov," informovala Marcela Šťastná z petičného výboru. Ľudia sa obávajú, aby sa z ubytovni po čase nestala taká ístá ako na Šámalovej ulici. Práve tú začiatkom mája mesto vysťahovalo. Sociálne slabších presunulo do dvoch lokalít na Železničnej ulici a do ubytovni na Červenom Kopci.

Obyvatelia Červeného kopca nesúhlasia s presunom ľudí do ubytovne. "Bývam tu rok v podnájme, a to len kvôli štúdiu. Viem si však predstaviť, že to stálym obyvateľom vadí," vyjadrila sa študentka žijúca na Červenom kopci Eliška Hypšmanová. Na zasadaní zastupiteľstva obyvatelia taktiež upozornili na fakt, že ani podľa stavebného úradu objekt, v ktorom má vzniknúť nová ubytovňa nie je vhodný na bývanie. V minulosti slúžil ako liečebňa pre dlhodobo chorých, ale dnes už nieje v prevádzkovom stave. Na to však argumentoval primátorov námestník Petr Hladík, že objekt spĺňa  stavebné parametre, dokonca chce v ňom mesto v budúcnosti vytvoriť sociálny pavilón.

Zastupitelia sa oborili tým, že budova bude slúžiť ako prechodné ubytovanie a do septembra 2018 budú ľudia presúnutí do iných ubytovní, azylových domov, či bytov. Limit štyroch mesiacov odsúhlasil aj primátor Petr Vokřál, ktorý sa snažil nespokojným občanom situáciu vysvetliť. "Rozumiem vašej situácii, ale čo máme s tými ľuďmi robiť? My sa o ne postarať musíme. Buďme trocha tolerantní," hovoril primátor. 

Počiatočný problém vysťahovania ľudí z ubytovne na Šámalovej ulici tkvie v spoločnosti Graystone, ktorá zariadenie pre sociálne slabších prevádzkovala. V súčastnosti je dlžná vyše šesťsto tisíc korún majiteľovi budovy, firme ZB Real a stotisíc dodávateľovi elektriny. "Na začiatku sme mali víziu pomôcť rodinám v tiesni. Väčšina z nich poberala dávky za bývanie, no tie nám neplatila. Neskôr sa zbalila a odišla," informuje o problémoch bytovky na Šámalovej ulici jednateľ firmy Graystone Martin Studený. 

Klíčová slova: ubytovne, Červený kopec, zastupiteľstvo

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.