28.03.2016 08:30


Nivnice, nebo Uherský Brod. Kde se narodil Komenský?

Autor: Markéta Puldová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Učitel národů by dnes oslavil čtyři sta dvacet čtyři let. Jan Amos Komenský, ve světě známější pod latinským jménem Comenius, je považován za otce moderní pedagogiky. Mezi jeho nejznámější díla patří Orbis Pictus a Velká didaktika. Mezi další velké spisy patří Labyrint světa a ráj srdce nebo Listové do nebe . V den jeho narození se v Česku slaví Den učitelů.

Jan Amos KomenskýJan Amos Komenský se narodil osmadvacátého března roku 1592. Ohledně data narození mají historici jasno. Ale o místě se dodnes vedou spory. V úvahu připadají hned dvě města – Uherský Brod a Nivnice. Zajímavé je, že to asi nevěděl ani sám Komenský. Ke svému podpisu totiž jako místo narození psal obě města. „Během univerzitních studií v Herborně se podepisoval s Nivnicenus ale v uherském Šáryšském Potoku pak Hunnobrodensis,“ píše ve své knize Věčně živý Komenský Jiří Václav Klíma.

Ani o raném dětství Komenského se toho moc neví. Jako dvanáctiletý osiřel a ujala se ho teta Zuzana ze Strážnice. Tam také v roce 1606 začal navštěvovat bratrskou školu, ve které dostal základy vzdělání.

Jeho studentská léta jsou již historikům jasnější. V roce 1608 se odjel vzdělávat do latinské českobratrské školy v Přerově.  Od roku 1611 navštěvoval německé evangelické školy. Nejprve na akademii v Herbornu, potom na univerzitě v Heidelbergu. Po ukončení studií se vrátil zpět do Přerova a stal se z něj učitel latiny. O dva roky později jej vysvětili na kněze Jednoty bratrské a následně se i ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku.

Jeho život zásadně změnila válka. Protestanti Komenského začali pronásledovat, až nakonec v roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna. Tam začal učit na vyšší bratrské škole. Zároveň připravoval učebnice a metodologické a jazykové studie. Roku 1648 ho zvolili biskupem Jednoty bratrské.

Pobyt v Lešně několikrát přerušil cestami do ciziny. Jako zkušený pedagog a reformátor školství byl pozván například do Uher a do Anglie. V roce 1656 však došlo k vypálení Lešna, což pro Komenského bylo velmi bolestné, protože při požáru přišel vedle majetku i o své rukopisy.Základní informace

Po zkáze Lešna se Komenský vydal do Amsterdamu, který se mu stal také posledním útočištěm. Zemřel uprostřed práce na nedokončeném díle ve věku sedmdesáti osmi let dne patnátého listopadu 1670. Pohřben je v nizozemském Naarden, na jeho památník ale dohlíží Česká republika.

Komenský psal česky a latinsky. Nejznámější z pedagogických textů je Informatorium školy mateřské, Velká didaktika, Svět v obrazech nebo Brána jazykům otevřená. Kritiku společnosti najdeme v díle Labyrint světa a ráj srdce. Dále tvořil díla náboženská a spisy vševědné.

Každoroční vzpomínka na Amose

Osmadvacátý březen je v České republice označován jako Den učitelů a připomíná narození Jana Amose Komenského. V ostatních státech pedagogům vzdávají hold pátého října, ten jako mezinárodní Den učitelů ustanovila v roce 1994 organizace UNESCO. U nás má však tento svátek mnohem delší tradici. 

Mezinárodní a český Den učitelů spojuje anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Každý ročník zpravidla začíná pátého října a končí koncem března vyhlášením vítěze.

Vítěz dvacátého třetího ročníku byl vyhlášen osmnáctého března v Praze. Stal se jím Jan Flídr ze Základní školy 5. května Dvůr Králové nad Labem a korunovala jej ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. „Ankety si vážím, znám ji dlouho jako občan a je mi ctí, že ji mohu podpořit jako ministryně školství. Nejvíce se mi líbí, že jde o propojení učitelů a dětí, protože o tom je vzdělávání a o tom by mělo být naše školství,“ uvedla ministryně Valachová při zahájení letošního ročníku.

Stopy Komenského v Brně

V Brně na osobnost Jana Amose Komenského mohou lidé narazit téměř na každém kroku. Přímo v centruKomenského náměstí v Brně | autor: Markéta Puldová města se nachází Komenského náměstí. Na něm je Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, také nazývaný Červený kostel. V jeho blízkosti stojí několik fakult Masarykovy univerzity. Právě pedagogická fakulta téže univerzity je vydavatelem pedagogického časopisu Komenský. Toto periodikum přináší výsledky výzkumů, zkušenosti a náměty učitelů.

Studenti Mendlovy univerzity se mohou ubytovat na kolejích Jana Amose Komenského. V Brně také funguje sdružení učitelů Klub Komenský o.s. Busta Komenského se nachází v několika školách, volně přístupná je však jen před školou v Brně-Obřanech. Základní a mateřská škola v Husovicích dokonce přijala celé jméno učitele národů. Tamní žáci tak chodí do školy Jana Ámose Komenského

Klíčová slova: učitel národů, Jan Amos Komenský, den učitelů, vzdělání

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.