22.11.2018 14:35


Niektoré české kraje nie sú schopné poskytnúť autistom žiadnu podporu, upozorňuje ombudsmanka

Autor: Kristína Marcinková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Občania štyroch českých krajov sa na každodennej báze stretávajú s problémom nedostatočnej starostlivosti o ľudí s autizmom. Podľa výskumu ombudsmanky Anny Šabatovej je väčšina rodín s autistickým dieťaťom málo informovaná a často sa v ich blízkosti nenachádza žiadna dostupná podpora. Preto Šabatová vytvorila zoznam doporučení pre ministerstvá, kraje aj lekárov.

Výskum ombudsmanky sa zaoberal dostupnosťou sociálnych služieb pre ľudí s autizmom. Foto: Kristína Marcinková

Brno Dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb pre ľudí postihnutých autizmom je problémom celej Českej republiky. Najhoršie sú na tom Karlovarský, Plzeňský, Zlínsky a Ústecký kraj, kde pre postihnuté dieťa alebo dospelého nie sú schopný poskytnúť žiadnu podporu. „Nedostupné sú služby pobytové, ambulantné a terénne,“ vysvetľuje ombudsmanka Anna Šabatová. Okrem toho sú podľa nej už existujúce sociálne služby príliš drahé a majú dlhú čakaciu dobu.

Z dotazníkového výskumu Šabatovej taktiež vyplýva, že väčšina rodín nie je o ich nároku na starostlivosť dobre informovaná. „Pokiaľ dôjde k diagnostike dieťaťa, tak rodičia nedostanú informácie na koho sa obrátiť. Potrebujú komplexne informácie hneď na začiatku,“ hovorí vedúca odboru Ochrany práv postihnutých osôb Romana Jakešová. Pre riešenie tejto situácie vypracovala ombudsmanka informačný leták zahrňujúci diagnostiku, vzdelávanie, príspevok na starostlivosť a aj rady, ako nájsť správneho lekára.

Zoznam doporučení Šabatovej je adresovaný ministerstvám práce a sociálnych vecí, zdravotníctva a ministerstvu školstva, mládeže a telovýchovy. Radí im, aby v spolupráci s krajmi identifikovali nedostupné služby, aby pediatrom poskytli zoznam odborných poradenských pracovísk a aktívne podporovali ich ďalší vznik. Krajom odporúča, aby pri prideľovaní dotácií dbali na finančnú náročnosť týchto služieb. „Financovanie sociálnych služieb je v rukách samospráv. Náklady na starostlivosť o ľudí s autizmom bývajú dvojnásobné v porovnaní s ostatnými pacientmi,“ dodáva hovorkyňa ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Výskumu sa zúčastnilo viac ako štyristo zariadení sociálnych služieb v Českej republike. Oslovené boli zariadenia pre deti, dospelých, školské zariadenia, ale aj psychiatrické nemocnice. Všetci účastníci sa zhodli, že sociálnych služieb pre pacientov s autizmom je nedostatok.  

Klíčová slova: ombudsmanka, autizmus

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.