20.12.2016 21:02


Ne všichni studenti mají v Brně nárok na zlevněné jízdné

Autor: Pavlína Tomečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Od letošního roku neexistuje zákonná úprava regulující studentské slevy na jízdném v městské hromadné dopravě. Brněnský dopravní podnik, který se řídí Tarifem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, tak nemusí dát slevu na jízdném studentům pomaturitních jazykových kurzů s denní formou studia, přestože i oni statut studenta mají. Například v Praze tito studenti slevu na jízdném běžně dostávají.

Od roku 2016 neexistuje zákonná úprava, která by regulovala studentské slevy. Foto: Pavlína Tomečková

Brno/Praha – Petra Smolíková studuje v Brně na jazykové škole v pomaturitním jednoletém prezenčním programu. Stejně jako mnoho jiných brněnských studentů si v tomto semestru chtěla zakoupit studentskou jízdenku na brněnskou městskou hromadnou dopravu. Připravila si proto potvrzení o studiu. U okýnka ji ale čekalo zklamání. Paní u přepážky jí sdělila, že si jízdenku se studentskou slevou koupit nemůže. Jak se píše v podmínkách pro předplatné jízdné, nárok na průkazku pro studenty nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol, kurzů včetně jazykových kurzů s denní nebo prezenční formou studia, a to i pomaturitních. Kdyby ale studovala stejný kurz v třeba Praze, zlevněné jízdné by si zakoupit mohla.

Od roku 2016 neexistuje platný výměr nebo zákonná úprava, která by nařizovala dopravnímu podniku, komu musí slevu dát a komu ne, jak sdělil brněnský náměstek pro dopravu Matěj Hollan. Podle mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbory Lukšové se podnik jako člen Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje řídí tarifem systému. „V rámci Tarifu IDS JMK mají nárok na slevu osoby, které jsou studenty podle školského zákona a zákona o vysokých školách,“ vysvětlila Lukšová s tím, že se jedná o osoby studující v prezenční formě studia na základní, střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole.

Petra statut studenta má. Ale podle jiného zákona. V roce 2013 byla přijata novela zákona o státní sociální podpoře, která žákům v jednoletých pomaturitních kurzech cizích jazyků s denní výukou status studenta přiznává, jak uvedl mluvčí ministerstva školství už v roce 2013. „Toto studium se považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. To znamená, že je postavené na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR,“ sdělil pracovník oddělení komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdyby Petra navštěvovala stejné studium třeba v Praze, zlevněné jízdné by si u Pražského dopravního podniku zakoupit mohla. Ten se se řídí tarifem Pražské integrované dopravy. „Co se týče jednoletých pomaturitních kurzů cizích jazyků řídíme se instrukcí Pražské integrované dopravy, se kterou byli všichni prodejci seznámeni v červnu 2016,“ sdělila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řeháková. Na základě této instrukce studenti jednoletých kurzů jazyků s denní výukou podle novely zákona o státní sociální podpoře z roku 2013 slevu u pražského dopravního podniku dostávají.

Podle mluvčího Pražské integrované dopravy Filipa Drápala se slevy v městské hromadné dopravě poskytují na základě rozhodnutí města. „Pokud to město Brno změnilo, je to jeho právo, v Praze k takové změně nedošlo,“ řekl Drápal. Podle vedoucího tarifního odboru a marketingu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Květoslava Havlíka byl tarif změněn na základě požadavku Dopravního podniku města Brna.

Ministerstvo školství, brněnský náměstek pro dopravu i Dopravní podnik města Brna se shodují v tom, že poskytování výhod pro studenty v dopravě závisí na organizátorovi integrovaných veřejných služeb v dopravě. „Je na Brněnském dopravním podniku, jak definuje okruh osob, kterým přizná slevu na jízdném, zda bude vycházet z definice soustavné přípravy na povolání dle zákona o státní sociální podpoře,“ vysvětila ředitelka odboru nepojistných a sociálních a rodinných dávek Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Jirková.

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.