09.05.2020 21:28


Najpotrebnejšie informácie v súčasnej situácii si musím dohľadať sám, hovorí študent Martin Blažek

Autor: Paula Štofčíková | Kurz: Rádio Stisk | Kategorie: Pořady

Najnovšie správy o vývoji svetovej pandémie prinášajú nie len médiá, ale aj vládne inštitúcie na svojich webových stránkach. Ktoré zdroje informácií uprednostňuje študent informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne Martin Blažek, zisťovala Paula Štofčíková.

Audio

    Študent informatiky Martin Blažek
         
    Autor: Paula Štofčíková

Klíčová slova: koronavírus, informovanosť, zdroje, rozhovor

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.