27.04.2015 18:11


Na přijímací zkoušky je potřeba obraceč času

Autor: Roubalová Barbora | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Poslední dubnový den je nejzazší termín podání přihlášek na navazující magisterské studium na Fakultě sociálních studií (FSS) v Brně.  Na rozdíl od studia bakalářského nejsou studenti přijímáni na základě výsledků jednotných Scio testů, každá katedra podobu řízení určuje sama. Dokonce se stává, že se jednotlivé termíny přijímaček překrývají.

BRNO – Do magisterského programu na FSS se hlásí především absolventi bakalářského studia z této fakulty. Na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií je na bakalářském stupni asi nejčastější studijní kombinací právě obor Mezinárodní vztahy spolu s oborem Evropská studia. Na magistrovi je pak možné kromě těchto dvou studovat ještě Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost. Studenti se však musí rozhodnout ještě před tím, než pošlou prostřednictvím ISu svou přihlášku. Přijímací řízení na všechny tři obory se totiž koná ve stejný den i hodinu. „Máme zájem o vynikající a motivované studenty, kteří mají jasno, kam chtějí na magistra pokračovat. Na rozhodnutí pořádat přijímací zkoušky ve stejnou dobu nehodlám nic měnit,“ uvedl vedoucí katedry Petr Suchý.

Přihlášku si studenti podávají prostřednictví informačního systému IS. Autor: Barbora RoubalováNejde však jen o studenty, kteří tápou, a proto by se nejraději přihlásili všude, aby měli větší šanci na přijetí. „Jsem na Energetické bezpečnosti a trochu mě mrzí, že jsem se nemohl zároveň přihlásit i na Evropská studia, která jsem na bakaláři studoval. Obojí by se dalo hezky propojit,“ řekl student Peter Solnička. Takovým požadavkům se katedra snaží vyjít vstříc. „Je možné studovat tzv. kulhavě. Magisterské studium lze zahájit v obou semestrech. To znamená, že na jaře se student přihlásí do jednoho programu, a když zjistí, že má kapacitu i na studium druhého, může si podat další přihlášku v semestru následujícím,“ přiblížil Suchý další řešení. „Magisterské studium je však z podstaty vnímáno jako jednooborové. Dle mého názoru je velmi náročné plnohodnotně studovat dva magisterské programy. Naši studenti se navíc tradičně zapojují do celé řady aktivit, absolvují stáže, zahraniční pobyty a podobně, což pochopitelně také zabírá spoustu času. Nechceme, aby přebujelé ambice některých jedinců bránily ve studiu dalším kvalitním uchazečům, třeba i těm, kteří přicházejí z jiných vysokých škol,“ vysvětlil Suchý.

V minulosti se stávalo, že studenti nebyli pozorní a podávali si přihlášky na více oborů. Zkoušek se pak nemohli z časových důvodů zúčastnit. Fakulta jim v takovém případě administrativní poplatek za přihlášku vracela. Dnes se snaží studenty na tento fakt upozorňovat, aby k podobným případům nedocházelo. Podle Suchého by navíc přijetí do více oborů zároveň ztěžovalo odhad, kolik studentů se reálně do studia zapíše, což by mohlo mít negativní důsledky především pro kapacitně menší obory. 

Forma i termín přijímacího řízení jsou v režii jednotlivých kateder.  „Myslím, že je správné, aby měli studenti možnost se rozhodnout, kam nastoupí, až po přijímacích zkouškách - stejně jako je tomu v případě bakalářského studia. Dokud budu mít vliv na organizaci přijímacího řízení na naší katedře, bude vše nastaveno tak, aby se ho studenti mohli zúčastnit bez předchozí vynucené volby,“ řekl vedoucí Katedry politologie Stanislav Balík. Na této katedře se pro uchazeče o magisterský titul otevírají dva programy - Bezpečnostní a strategická studia a Politologie. Zkoušky se konají sice ve stejný den, ale v jiný čas, takže studenti stihnou obojí. Obdobné je to i na ostatních katedrách.

Klíčová slova: přijímací řízení, FSS, magisterskí studium

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.