18.12.2020 18:22


Moravskoslezský kraj ocenil nejlepší umělce s hendikepem, vyhrála půlmetrová výšivka

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Každoroční soutěž hendikepovaných umělců s cílem přiblížit skrze umění život se zdravotním postižením letos vyhrála půlmetrová pestrobarevná výšivka Miroslavy Gerykové. Celkem Moravskoslezský kraj mezi tři nejlepší díla rozdělil 50 tisíc korun. Současná epidemická situace ale výstavu děl vzniklých v tvůrčích dílnách neumožnila.

Ostrava – Do soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem se u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených letos přihlásilo 14 soutěžících. Pět z nich za svá díla přispívající k poznání problémů lidí se zdravotním postižením získalo ocenění a finanční odměnu. Smyslem projektu je podpořit jejich společenskou integraci a přiblížit veřejnosti život s postižením.

V 17. ročníku soutěže se mezi díly zaslanými do soutěže objevily abstraktní malby, keramická mozaika, výšivka nebo humoristická kresba. „Umění je jeden z úžasných nástrojů, jak propojovat svět zdravých s lidmi, kterým život ztěžuje zdravotní postižení. Umělci s hendikepem mohou skrze tvorbu vyjádřit své pocity, a naopak zdraví lidé mají příležitost svět a vnímání hendikepovaných lépe chápat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (za ANO).  

První místo získala Miroslava Geryková za výšivku s názvem „Baletní figura“. Autorka na díle pracovala zcela samostatně necelý rok a vyšívala ho výhradně křížkovým stehem. Sama si označila jednotlivé odstíny barev, které očíslovala, a podle těchto čísel je vyšívala. Sociální pracovníci ze stacionáře Lipová, který vítězka navštěvuje, jej považují za jedno z nejtěžších děl, které bylo v organizaci Santé vytvořeno. Vítězka mimo vyšívání ráda skládá puzzle, chodí často na procházky a do obchodů.

Druhé místo patřilo za mozaikou z kachlíkových střepů s názvem „Noční Karibik“ Radku Kopcovi. Autor navštěvuje více než 20 let denní stacionář Mikado, kde se věnuje především vystřihování obrázků, míchání licí hmoty a tvoření z hlíny. Nyní se soustředil na tvorbu mozaiky, a jako motiv svého díla si zvolil vzpomínku na dovolenou s rodiči.

Třetí místo pak získala Pavlína Grzegorzová za abstraktní malbu „Emoce v síti“. Autorka je výtvarně nadaná. V dětství svůj talent rozvíjela na základní umělecké škole, později na ostravské škole AVE ART, kde také odmaturovala. V pubertě jí do života vstoupila vážná psychická nemoc, se kterou jí malování pomáhá se vyrovnávat.

Porota také udělila dvě čestná uznání. První Andree Bromkové za tvárnici Ytong s názvem „Květinová louka. Autorka navštěvuje Stacionář Lipová od roku 2018, kde se v kreativním ateliéru věnuje olejomalbě, akrylu, akvarelu, a také linoritu či perokresbě. Je precizní a velmi dbá na detaily. Rovněž zpracovává keramickou hlínu. Nejvíce má však v oblibě malbu na plátno. Druhé čestné uznání získali Michal Havliš, Vladan Aschenbrenner a David Hruška za svou restaurovanou kytaru. Autoři jsou uživateli výtvarné dílny Slezské diakonie Effatha Karviná a každý z nich se na vytvoření díla podílel různou technikou tupováním akrylovou barvou, plstěním za mokra nebo výrobou květin z lýka.

Hodnotící porotu tvořili členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. Vítězka získala 25 tisíc korun, druhé místo 15 tisíc a třetí 10 tisíc korun. 

Pandemie koronaviru letos znemožnila oceněná díla prezentovat na výstavě Svět podle nás v ostravské Galerii výtvarného umění, která tvůrčí dílny pro lidi s postižením zraku, nedoslýchavé, neslyšící a lidi s mentálním a kombinovaným postižením pořádá. „V rámci péče o hendikepované pořádáme tvůrčí dílny a vybrané vzniklé práce prezentujeme každý rok při předávání Ceny hejtmana. V letošním roce se kvůli pandemii dílny nekonaly, takže vyhlášení soutěže, vyhodnocení i ocenění řešil pouze kraj. Galerie poskytuje také prostory pro předávací ceremoniál,“ uvedla mluvčí Galerie výtvarného umění v Ostravě Jana Malášek Šrubařová.

Na organizaci samotnou ale koronavirová omezení vliv neměla. „Covidová situace neměla na letošní soutěž větší vliv, výstava stejně bývá jen jeden den, kdy se předávají ceny. Každoročně vidíme, že je o ni velký zájem,“ dodala referentka pro kulturu a projekty Hana Vídenská, která má každoročně soutěž na starost.

Na základě kvalifikovaných odhadů tvoří občané se zdravotním postižením přibližně desetinu obyvatel Moravskoslezského kraje, tedy více než 120 tisíc lidí. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, jehož součástí jsou i Ceny hejtmana kraje pro hendikepované umělce.

Klíčová slova: Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro hendikepované umělce, podpora sociální integrace, přiblížení života s postižením, krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, GVUO

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.