28.03.2018 18:45


Mladí sa stretli, aby si vypočuli príbeh veriacej ženy počas komunizmu

Autor: Veronika Verešová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Študenti aj pracujúci sa v pondelok stretli v centre Connect Youth, ktoré spadá pod Apoštolskú cirkev v Brne. Na udalosť s názvom Connect kavárna organizátori pre účastníkov pripravili občerstvenie, kávu, spoločenské hry a debatu s Lenkou Malinovou, ktorá hovorila o prežívaní svojej viery počas komunizmu. Stretnutie sa koná vždy v pondelok, jedenkrát za mesiac.

Brno - Mladí ľudia sa na akcii Connect kavárna stretávajú raz za mesiac, aby pri káve spolu trávili čas a vypočuli si príbehy rôznych ľudí. Pondelkovým rečníkom bola Lenka Malinová. Organizátori sa snažia pre návštevníkov vytvoriť pohodlné a príjemné prostredie. „Connect kavárna je špeciálna akcia Connectu (kresťanská mládež Apoštolskej cirkvi, pozn. redaktora). My sa stretávame pravidelne, ale raz za mesiac usporadúvame takúto akciu, ktorá je viac otvorenejšia pre ľudí, ktorí nie sú z našej cirkvi, alebo ju vôbec nepoznajú. Je tu občerstvenie a káva. Snažíme sa vytvoriť pohodlné prostredie, v ktorom sa ľudia cítia dobre, aby ich hneď neodradil fakt, že sme kresťanská skupina,“ uviedol organizátor akcie a vedúci Connect Youth Brno Zoltán Édes.

Lenka Malinová patrí do zboru Apoštolskej cirkvi v Brne. Hovorila o fungovaní cirkvi počas komunizmu. Čo znamenalo byť jej súčasťou počas režimu, ktorý ju nepodporoval a jej členov prenasledoval. „Začala som veriť, keď som mala sedemnásť rokov. Dostala som sa do zboru Jednoty bratrské v Liberci cez svoju kamarátku. Mladý človek moc nerieši, aké budú mať jeho činy následky. Môj otec bol vysoký komunistický funkcionár, takže s tým vôbec nesúhlasil. Keď som tam prišla prvýkrát, cítila som sa ako v inom svete. To, čo ma však oslovilo, bolo prijatie. Vypadalo, že ma majú radi aj keď ma nepoznali a to bol môj začiatok,“ priblížila Malinová.

Podľa Malinovej veriť v Boha počas komunizmu znamenalo trochu dobrodružstvo. Od začiatku si museli uvedomovať, že ich to niečo bude stáť: „Vedeli sme, že nebudeme môcť študovať školu, ktorú študovať chceme, alebo že budeme nejakým spôsobom zosmiešňovaní. Nič strašné som však nezažila až dokým nebolo tesne pred revolúciou, kedy tlak komunistickej strany silnel.“ Ďalej priblížila, že sa všetko muselo hlásiť a čo nebolo nahlásené, bolo protizákonné a spadalo pod paragraf Marenie dohľadu štátu nad cirkvou. Všetky zhromaždenia, ktoré neboli nahlásené boli tajné a aj Malinová sa týchto zhromaždení zúčastňovala. „Štátna bezpečnosť nás stále sledovala. Pri byte, kde sme sa stretávali zväčša stálo nejaké auto. Robili nám domové prehliadky a zastrašovali nás. Ale zároveň to bola aj doba, kedy bola cirkev zomknutá dohromady a veľa sme sa modlili. Modlitby nám dodávali pokoj. Vedeli sme, že nemôžeme robiť to, čo by sme chceli, ale zároveň sme vedeli, že viera má nejaký zmysel,“ dodala Malinová.

Účastníci boli prevažne mladí ľudia, ktorí do Apoštolskej cirkvi chodia pravidelne. Connect kavárna má však iný rozmer ako bežné stretnutia počas mesiaca. Študentka Nelly Musilová chodí každý pondelok a štvrtok na zbor a skupinky. „Na tejto udalosti mám rada, že si tu vždy môžem vypočuť príbeh nejakého zaujímavého človeka. Počas dnešnej debaty sme si mohli uvedomiť, aké boli režimy rozdielne. Som veľmi vďačná za slobodu, ktorú máme a že sa každý týždeň môžeme stretávať slobodne niekde, kde sa cítim Bohu veľmi blízko. Stretla som tu neskutočne veľa kamarátov a ľudí, ktorí ma inšpirujú. Zároveň je to tu veľmi príjemné, zahráme si hry a dáme si dobrú kávu a jedlo," povedala Musilová.

Každý mesiac majú organizátori pripravenú inú tému. Tento pondelok sa venovali opravdivosti. Chceli hovoriť o rozdieloch medzi vierou vtedy a dnes. Či byť pravdivým kresťanom bolo v minulosti niečo iné. Na minulých stretnutiach mali ľudia možnosť vypočuť si napríklad príbeh porno herečky alebo profesionálneho vymáhača, ktorý bol niekoľko rokov vo väzení. „Chceme naše stretnutia obohatiť vždy o niečo zaujímavé, no cieľom tejto udalosti je ukázať ľuďom v prvom rade lásku a prijatie, čo v cirkvách často chýba. Chceme vybudovať prostredie, kde človek môže prísť taký, aký je a bude o neho záujem. A zároveň cez koncept kaviarní chceme verejnosti ukázať, že sme normálni ľudia,“ zakončil Édes. 

Klíčová slova: viera, Connect kavárna, komunizmus, káva

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.